25.2 C
Kuala Lumpur
1 December 2023 (Friday)
spot_img

Wawancara bersama Profesor Emeritus Dr Shaharir Mohamad Zain: Memaknakan Kebebasan Akademik dalam Pembinaan Tamadun Bangsa

Naratif Malaysia berpeluang mewawancara Prof. Emeritus Dr. Shaharir Mohamad Zain mengenai kebebasan akademik, autonomi universiti dan peranan kemasyarakatan ahli akademik. Kini, beliau merupakan Felo Kehormat di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Beliau mula berkhidmat di Jabatan Sains Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1974 dan pernah menjabat jawatan Timbalan Naib Canselor UKM (1988-1994), sebelum bersara wajib pada 2004. Beliau kemudian menyumbangkan kepakaran penyelidikan di Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Universiti Malaya (UM). Beliau giat dalam persatuan sebagai Presiden Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) dan Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA). Atas sumbangan, UKM mengiktiraf beliau sebagai Profesor Emeritus pada Majlis Konvokesyen UKM ke-42 (2014).

NARATIF MALAYSIA (NM): Bagaimanakah Prof. memberikan makna kepada ‘kebebasan akademik’ mengikut kefahaman Prof.?

PROF. EMERITUS DR. SHAHARIR MOHAMAD ZAIN (SMZ): Kebebasan akademik daripada segi sejarah tidak timbul. Hal ini kerana ia sudah ada secara bersahaja di universiti. Akan tetapi, sejak datangnya suatu akta yang terkenal iaitu Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU 1971) terhadap pelajar dan selepas itu, khusus untuk kakitangan akademik diwujudkan pada 1980-an. Akta atau peraturan ini dinamakan dengan meletakkan istilah ‘Tatatertib Guru-guru Universiti’. Ia tidak menggunakan istilah pensyarah. Sesetengah orang mengatakan ia tambahan kepada Perintah Am atau General Orders. Semasa itu, Menteri Pelajaran, kalau tak salah saya,  ialah Tan Sri Musa Hitam. Semua persatuan kakitangan akademik, pada masa itu saya merupakan Setiausaha Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Semua kakitangan akademik protes terhadap akta tersebut. Sejak itu, isu kebebasan akademik timbul. Sebelum itu, ia tidak timbul langsung tentang kebebasan akademik, universiti dan sebagainya.

NM: Apakah inti bagi akta itu?

SMZ: Ia lebih kurang seperti AUKU 1971, tetapi lebih menyeluruh kerana melibatkan penerbitan dan sebagainya. Misalnya, kakitangan tidak dibenarkan menerbit sebarang penerbitan atau kenyataan umum tanpa kebenaran Naib Canselor. Jika begitu, penerbitan jurnal juga memerlukan kebenaran daripada Naib Canselor. Maknanya, lebih mudah bagi pihak universiti untuk mengambil tindakan. Jika ada apa-apa yang kita terbitkan tidak dipersetujui boleh terus dikenakan tindakan. Namun, saya tidak tahu sama ada pernah berlaku apa-apa tindakan. Jadi, hal penerbitan dan berpersatuan ada dalam peraturan. Seingat saya, “guru-guru” universiti misalnya tidak dibenarkan berkumpul melebihi sepuluh orang. Sampai ke tahap itu.

NM: Adakah Prof. boleh jelaskan konteks undang-undang itu dibentuk?

SMZ: Saya kurang pasti konteks atau latar mengapa ia dibentuk. Apa yang kita tafsir, kerajaan semasa itu sengaja ingin mengekang kebebasan akademik. Itu sebenarnya ialah kemuncak kebebasan akademik dikongkong. Meskipun kita mengadakan protes, memberikan ulasan satu-persatu terhadap klausa, sepanjang ingatan saya tiada penambahbaikan terhadap akta yang asal. Akta tersebut mengongkong hampir semua kegiatan pensyarah. Soalnya sama ada tindakan diambil atau tidak sahaja. Saya sendiri dikenakan tindakan kerana mengeluarkan kenyataan dalam akhbar. Saya telah dituduh berdasarkan peruntukan dalam akta tersebut iaitu mengeluarkan kenyataan yang ditafsirkan sebagai menjatuhkan nama baik universiti. Pihak yang mentafsirkan itu ialah pihak universiti.

NM: Pada tahun bilakah Prof. dikenakan tindakan tersebut oleh pihak universiti dan apakah konteksnya?

SMZ: Saya dikenakan tindakan pada tahun 1990-an. Konteksnya ialah isu bahasa. Kerajaan mengeluarkan kenyataan untuk melaksanakan Bahasa Inggeris di sekolah dan universiti, sebelum PPSMI, tetapi dasar meng-Inggeris-kan sistem pendidikan. Usaha ini bermula sejak 1980-an iaitu ketika Universiti Islam Antarabangsa (UIA) diwujudkan. Dr. Mahathir Mohamad memberi ucapan menyeru agar universiti awam menjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan, terutamanya dalam bidang Sains. Perkara-perkara sebegini yang kumpulan saya protes. Pada masa itu, saya ialah Setiausaha Persatuan Kakitangan Akademik UKM dan Presiden Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI). Selanjutnya, isu Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Ia telah mula dibantah sejak tahun 2002 tetapi kemuncaknya pada tahun 2009.

NM: Bagaimanakah perbezaan antara tindakan kerajaan pada tahun 1990-an dengan tindakan kerajaan yang lebih keras semasa isu PPSMI?

SMZ: Pada saya sama. Tiada perubahan. Cuma tindakan pada masa itu terasa lebih keras kerana dilakukan demonstrasi, maka tindakan balas mereka lebih keras. Sebelum itu, saya hanya menerima surat sahaja daripada institusi dan kumpulan-kumpulan yang berkenaan atau masyarakat yang tidak setuju. Demonstrasi itu mungkin lebih keras pada masa PPSMI kerana kerajaan sendiri merasakan tindakan mereka sesuai dengan demonstrasi yang kita adakan.

NM: Adakah Prof. dikenakan tindakan tatatertib semasa membantah pelaksanaan PPSMI?

SMZ: Ya, saya ada dikenakan tindakan. Isu bahasa tidaklah terlalu teruk seperti kena harass dan dipanggil polis. Pengalaman yang lebih teruk adalah semasa Gerakan Reformasi 1998. Itu saya rasa hampir dipenjarakan. Pada masa itu, saya terlibat membawa ASASI sebagai salah satu penggerak Reformasi. Terdapat empat persatuan yang menggerakkan Reformasi pada peringkat awal iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Jamaah Islah Malaysia (JIM), ASASI sendiri dan saya tidak ingat persatuan keempat. Keempat-keempat persatuan ini merupakan penggerak awal. Hampir semua pemimpin persatuan itu telah ditangkap, tetapi saya, al-hamdulillah terselamat, mungkin kerana tiada bukti saya terlibat aktif dalam politik.

NM: Apakah peranan yang dimainkan oleh Prof. pada masa Gerakan Reformasi 1998 itu?

SMZ: Peranan untuk menggerakkan. Ia lebih kepada kegiatan intelektual seperti ceramah. Mungkin kerana itu saya tidak ditangkap kerana dianggap tidak begitu bahaya dan tidak terlibat secara langsung dalam politik.

NM: Adakah Prof. ada menerima tindakan khusus daripada universiti berikutan penglibatan dalam Gerakan Reformasi 1998?

SMZ: Universiti ada mengambil tindakan tatatertib tetapi tidak dikenakan sehingga habis. Ada sebanyak tiga atau empat kali juga sepanjang saya berada di universiti. Saya hanya dapat surat amaran sahaja. Saya sudah bersedia dengan peguam dan sebagainya untuk membantu saya kerana sepatutnya akan dibicarakan. Namun, al-hamdulillah, tiada tindakan lanjut.

NM: Apa yang Prof. kongsikan turut ditimbulkan oleh beberapa tokoh ahli akademik lain yang terlibat dengan aktivisme. Misalnya, Dr. Rohana Ariffin di Universiti Sains Malaysia (USM). Beliau menyatakan keadaan yang sama iaitu undang-undang wujud tetapi tidak digunakan sehingga selesai. Namun, dalam kes Dr. Rohana Ariffin, ia telah dibawa ke mahkamah.

SMZ: Dr. Rohana Ariffin dikenakan tindakan sehingga ke mahkamah, bagi saya kerana beliau jelas dikaitkan dengan ‘politik’, tetapi telah menang dalam kes tersebut. Berbalik kepada soal kebebasan akademik, apabila wujud akta ini, kita secara legal tidak boleh bergerak. Namun, ia tidak digunakan sepenuhnya.

NM: Adakah Prof. setuju bahawa peraturan ini cenderung mewujudkan rasa diawasi atau penapisan kendiri berbanding tindakan tatatertib dan perbicaraan mahkamah kerana bilangan kes sebenarnya kecil?

SMZ: Sebenarnya, pada masa dahulu, hampir 95% ahli akademik tidak kisah langsung dengan hal-hal begini. Mereka hanya menumpukan perhatian kepada kegiatan akademik yang langsung tiada kaitan dengan masyarakat. Ia tidak menjejaskan apa-apa. Ia hanya untuk mengongkong 5% ahli akademik yang agak aktif dan peduli dengan isu masyarakat. Undang-undang ini sejauh mana zalim sekalipun tidak mendatangkan kesan apa-apa kepada sebahagian besar ahli akademik kerana ia tidak relevan dengan masyarakat dalam dunia akademik ketika itu, dan mungkin juga sekarang. Jikalau begitu keadaannya, mengapakah kerajaan ingin mewujudkannya? Pandangan saya, ini ialah ketakutan yang luar biasa daripada pihak kerajaan terhadap ahli akademik pada masa itu, walaupun ahli akademik yang bersifat cendekiawan awam (peduli hal-hal kemasyarakatan) hanya sekitar 5 peratus itu.

NM: Bagaimanakah Prof. melihat perbezaan pada masa sebelum dan selepas kewujudan akta tersebut?

SMZ: Sebelum wujud akta, saya masih belum berkhidmat lagi, justeru saya tidak tahu keadaannya. Sebelum tahun 1974 saya tiada di sini. Saya hanya dengar-dengar sahaja. Namun, sebelum kewujudan akta itupun, ahli akademik pada amnya, masih juga tidak prihatin terhadap isu masyarakat. Punca kepada keadaan ini adalah kerana ahli akademik kita bukan cendekiawan yang berminat dengan isu-isu kemasyarakatan. Jadi, tidak berapa relevan akta-akta ini dengan realiti.

NM: Apakah maksud Prof. dengan ahli akademik cendekiawan? 

SMZ: Maknanya, ahli akademik secara umum ialah cendekiawan kerana mereka menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah, tetapi jika tiada minat untuk menyelesaikan masalah masyarakat, mereka bukan cendekiawan awam. Cendekiawan awam berminat dengan isu dan masalah masyarakat. Jadi, anggaran saya, sekitar 95 % ahli akademik tidak boleh dianggap sebagai cendekiawan awam. Mereka hanya cendekiawan dalam bidang masing-masing.

NM: Ada pandangan bahawa AUKU dan undang-undang ini semua lebih bertujuan pentadbiran atau administratif iaitu mengelola jumlah universiti telah bertambah banyak sejak tahun-tahun 1970-an. Maka, ia tidak menjejaskan kualiti akademik, tetapi lebih merupakan isu politik. Apakah pandangan Prof?

SMZ: Jika kajian berhubung dengan kemasyarakatan, ia akan menjejaskan, khususnya bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan. Wujud swa-tapis (self-censored) kerana setiap pensyarah tahu akan adanya hal itu, tetapi menjaga diri daripada dikenakan tindakan. Akan tetapi, benarlah bidang Sains dan Teknologi juga ada kaitannya dengan masyarakat,  walaupun citranya bidang penyelidikannya tidak jelas hubungannya dengan masyarakat. AUKU atau “Tatatertib Guru” itu pada amnya  tidak menjejaskan mereka. Namun sebaik sahaja ahli akademik cuba memperluas dunia kecendekiawanannya, mereka akan dengan sendirinya berhadapan dengan keswatapisan, self-censorship. Misalnya, mereka ingin melaporkan penemuan dalam bidang geologi, alam sekitar, bahkan bidang Matematik seperti saya yang ada kaitan dengan pencapaian murid-murid dan kurikulum di sekolah. Akan ada perasaan takut untuk melapor.  Pemikiran para pensyarah akan terbantut. Maka, buat sahajalah bidang yang tidak menyentuh atau menggugat, serta tiada kaitan dengan masyarakat. Maknanya, semakin kurang cendekiawan awam. Saya lihat sekarang juga tiada perubahan besar berbanding zaman saya dahulu. Dari dahulu lagi sukar untuk mendapatkan 30 orang profesor daripada 1,500 orang Profesor kini yang berani untuk menyatakan isi hati mereka. Misalnya, saya ingin menganjurkan seminar “Penilaian Pembangunan Malaysia”, tajuk itupun mereka tidak suka. Mereka sudah berswa-tapis, self-censored. Mungkin jika tajuknya “pembangunan” sahaja, lebih ramai akan hadir. Mencari pembentang sahaja sudah sukar. Seminar itu gagal dapat pensyarah. Mereka tidak mahu terlibat. Khalayak juga tidak mahu hadir supaya tidak dikaitkan dengan mana-mana pihak seperti pembangkang. Ada juga sebilangan kecil Profesor yang sebelum itu lantang, biasanya Profesor-profesor yang terlibat dengan persatuan-persatuan luar. Itu ialah Profesor cendekiawan awam yang berani menilai pembangunan.

NM: Selain soal kebebasan akademik, isu lain yang selalunya dibincangkan ialah autonomi universiti.

SMZ: Autonomi memang berkait kebebasan akademik. Ia lebih berkait dengan hal-hal akademik. Apabila disebut autonomi universiti, semua orang terfikir sejauh mana seseorang pensyarah bebas menyampaikan ilmunya di mana dan bagaimana jua mengikut kemampuannya atau mereka bentuk kurikulum dalam bidangnya. Jadi, dalam hal ini, universiti kita sebenarnya memang tiada autonomi. Misalnya, universiti ingin menubuhkan Jabatan Falsafah. Sejak zaman saya dahulu lagi hingga sekarang tidak berjaya. Maknanya, universiti merasakan bidang ini penting, tetapi kerana universiti di bawah kementerian, ia tidak diluluskan. Kerajaan mengatakan autonomi ini hanya pentadbiran. Sebenarnya, kegusaran atau keprihatinan sebenar dunia akademik ialah soal perkembangan kurikulum dan akademik. Oleh kerana struktur pentadbiran kementerian, ia terbantut. Sekarang lebih lagi kerana wujud bidang kuasa yang lebih tinggi di kementerian berbanding Naib Canselor di universiti. Semua ini mengongkong perkembangan dunia akademik. Setahu saya, tiada bidang yang boleh dilaksanakan di universiti awam sebelum ia diluluskan oleh kementerian. Ia proses yang panjang sehingga diluluskan oleh pihak kementerian. Sekurang-kurangnya tiga atau empat tahun. Jelas bahawa autonomi itu tiada.

NM: Berkenaan itu, ada yang menyatakan Malaysia ialah negara pembangunan. Universiti harus berperanan selari dengan dasar negara untuk mempercepat pembangunan, menyediakan pekerjaan dan sebagainya. Kerajaan ingin memastikan universiti selari dengan dasar pembangunan negara. Apakah hujah balas terhadap pandangan ini? 

SMZ: Itu ialah hujah pihak sebelah sana. Andaian itu seolah-olah mengatakan dunia akademik ini langsung tidak kisah kepada isu pekerjaan pelajar dan sebagainya. Itu andaian yang palsu. Tidak mungkin 50% atau 60% atau majoriti pensyarah langsung tidak kisah apa yang diajar itu berguna atau tidak. Penentuan sama ada berguna atau tidak adalah bergantung kepada penilaian pegawai tersebut. Seorang dua daripada mereka mungkin merasakan ilmu falsafah tidak berguna langsung. Itu puncanya mengapa Jabatan Falsafah yang saya katakan itu tidak diluluskan.  Tiada kegunaan untuk pekerjaan, sedangkan ia sama sahaja dengan bidang-bidang lain kecuali bidang ikhtisas. Industri mahu kursus seperti keperluan ikhtisas mereka, tetapi selain itu apa yang lebih ramai lagi,  industri mahu manusia berketerampilan umum berperisa bidang pengkhususan masing-masing sahaja yang dijangka boleh membantu meningkatkan lagi pencapaian industri itu juga. Untuk berkembang, mereka juga ingin mencari siswazah yang berketerampilan berfikiran yang berbeza dengan pemikiran mereka. Jadi, pandangan popular bahawa universiti melahirkan siswazah yang tidak sesuai dengan kehendak industri itu dan pensyarah tidak kisah hal ini adalah andaian palsu. Mereka hanya langsung tiada kepercayaan terhadap dunia akademik.

NM: Satu lagi cabaran besar yang Prof. sebut selain kongkongan negara ialah tekanan daripada industri dan pasaran. Wujud tekanan ekonomi. Jadi, ada dua cabaran iaitu daripada negara dan pasaran.

SMZ: Ya, itu betul. Soalnya ialah andaian palsu itu tadi daripada kuasawan. Kuasawan menganggap bahawa universiti dan ahli akademik tidak ambil kisah dengan perkara-perkara ini. Misalnya, hujah universiti menggunakan dana awam, maka universiti perlu mengikut dasar kerajaan. Ini suatu model yang tidak betul. Di Amerika Syarikat dan Eropah, semua dana diberikan dan diberikan kepercayaan bahawa Profesor dan pentadbir universiti boleh mengurus kewangan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kawalan. Di sini mereka menganggap seolah-olah para Profesor ini ‘bodoh’ menggunakan duit. Sekali lagi saya ingin menekankan itu ialah anggapan yang tidak betul, malah terbukti salah. Meskipun model universiti awam di Eropah juga menggunakan dana awam, ia menunjukkan para Profesor juga rasa bertanggungjawab kepada kerajaan, bukan hanya pegawai kerajaan yang rasa bertanggungjawab kepada kerajaan. Malah lebih baik. Universiti patut cuba bergerak ke arah autonomi. Walaupun dana itu daripada kerajaan, percayalah kepada mereka. Audit akaun pada akhir tahun untuk melihat apa perbelanjaan, hasil, dan keberkesanan, bukan dipantau setiap masa.

NM: Soalan ini berkait dengan penilaian kepada pelaburan. Di Malaysia, kita sebut sebagai return of investment (ROI). Kerajaan juga sudah mula menggunakan istilah ini. Apabila mereka salurkan dana, universiti harus berada pada ranking tertentu. Jumlah dana yang disalurkan kepada sesebuah universiti akhirnya dipengaruhi pencapaiannya. Bagi Prof. bagaimanakah cara untuk menilai kemajuan universiti?

SMZ: Ada dua aspek yang harus seimbang. Pertama, universiti harus berperanan untuk membangun tamadun bangsanya sendiri. Kedua, universiti harus berkongsi pengetahuan atau hasil penyelidikan dengan masyarakat antarabangsa. Aspek pertama ini yang universiti kita langsung tidak hirau. Universiti terlalu mengejar pengagrasanaan (ranking). Ia bertujuan untuk berkongsi hasil penyelidikan kita dengan orang luar. Sebenarnya, matlamat asal pewujudan pengagrasanaan itu adalah untuk menarik pelajar ke universiti itu. Jika agrasananya tinggi, andaiannya ialah pelajar-pelajar yang bagus-bagus akan datang. Universiti di Eropah tidak berminat dengan soal agrasana atau ranking kerana universitinya bukan bermatlamatkan keuntungan niaga. Kita juga sepatutnya tidak berminat langsung kerana kita adalah universiti awam. Jika ada, universiti swasta kerana mereka ingin mencari pelajar sebanyak mungkin. Kita tidak perlu cari kerana pelajar memang akan datang. Keperluan agrasana atau ranking ini memang tidak relevan sejak awal. Aspek pertama iaitu peranan universiti kini untuk peradaban boleh dikatakan ‘sifar’. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an nampak universiti lebih jelas berusaha untuk membina tamadun menerusi pencungkilan ilmu dan penyebaran seluas mungkin menerusi penerbitan jurnal dan sebagainya dalam bahasa Kebangsaan juga. Sejak 2000 keadaan ini sudah tidak berlaku malah “muflis”.

NM: Ranking atau agrasana yang Prof. katakan itu seperti suatu penarafan kendiri. Maka, bagaimanakah kita ingin memantau dan menilai kemajuan dan pencapaian sebenar universiti?

SMZ: Seperti biasa sahaja. Agrasana atau ranking universiti sekarang ini lebih banyak berhubungan dengan dua pihak penerbit dunia yang besar iaitu Scopus dan ISI. Oleh sebab itu, semua universiti ingin menerbit dalam jurnal Scopus dan ISI. Sedangkan, jurnal-jurnal ini tidak semestinya dikongsi oleh mereka di Eropah, China dan Jepun. Perkongsian ilmu tidak semestinya melalui Scopus dan ISI. Jurnal yang sudah lama tidak tahu pun tentang adanya Scopus dan ISI. Kebanyakan bidang sudah ada jurnalnya yang tersendiri. Bidang Pengajian Melayu yang ada Scopus misalnya ada satu atau dua jurnal. Orang-orang dalam bidang Pengajian Melayu itu sendiri tahu karya-karya dalam jurnal lain. Tidak semestinya Scopus dan ISI. Kesannya, jurnal-jurnal kita langsung tidak diiktiraf kerana tiada taraf ISI dan Scopus. Jurnal ini akan semakin malap kecuali yang cuba memenuhi acuan Scopus dan ISI seperti tidak lagi melayan karya dalam bahasa Melayu. Ia akan semakin terpinggir kerana ahli akademik tidak lagi menghantar ke jurnal tersebut. Jika ada dasar daripada universiti sendiri, ia harus mengiktiraf jurnal-jurnal ini. Oleh itu, keseimbangan antara dua aspek itu penting. Ia mesti dinilai daripada segi perkongsian jurnal mereka dengan dunia luar, tidak semestinya menerusi ISI dan Scopus. Kemudian, bagaimana ia membina tamadun Malaysia melalui ilmunya.

NM: Mengenai peranan pembinaan tamadun Malaysia, ia mengingatkan saya kepada agenda untuk memperkasa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ini salah satunya bertujuan untuk pembinaan tamadun bangsa Malaysia. Apakah penilaian Prof. terhadap perkembangan agenda bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu?

SMZ: Sehingga tahun 2000, saya lihat Bahasa Melayu begitu pantas dan tinggi potensinya untuk bersaing dengan bahasa-bahasa ilmu lain. Sejak 2000 itu, ia semakin malap. Punca utamanya kerana universiti sudah tidak mengiktiraf Bahasa Melayu, khususnya dalam bidang Sains dan Teknologi. Saya tidak berani katakan bagi bidang Sastera, Sains Sosial dan Kemanusiaan. Oleh sebab Bahasa Melayu tidak digunakan dalam Sains dan Teknologi, kemungkinan ia digunakan sebagai bahasa ilmu sangat rendah. Kini, pensyarah-pensyarah bidang Sains dan Teknologi boleh dikatakan langsung tidak hirau tentang Bahasa Melayu ini kerana mereka terpaksa mengajar dan menerbit dalam Bahasa Inggeris. Soal Bahasa Melayu itu langsung tiada dalam fikiran mereka. Ringkasnya, ia amat malap. Hanya generasi saya menulis dalam Bahasa Melayu.. Kosa kata yang bagus-bagus sudah banyak hilang kerana tidak diguna pakai oleh generasi kini.

NM: Berkaitan isu Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini, perkara yang kurang ditekankan dalam perbincangan antara ialah kualiti pembangunan pendidikan dan intelektual. Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Sains hanya suatu yang pragmatik. Kita masih kekalkan Bahasa Melayu dalam pengajaran bidang-bidang lain seperti Sastera dan Sains Sosial. Ia juga disebut sebagai Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). Apakah pandangan Prof.?

SMZ: Ia lebih bersifat retorik. Saya anggap ia andaian yang tidak betul. Penggunaan Bahasa Inggeris itu semestinya perlu, tetapi isunya ialah pengabaian bahasa kebangsaan. Bagaimana untuk menggunakan bidang Sains dan Teknologi ini yang begitu antarabangsa sifatnya, tanpa mengabaikan Bahasa Melayu. Di negara-negara Eropah dan negara-negara maju lain, mereka ada juga mengajar di universiti mereka dalam Bahasa Inggeris, tetapi pada masa yang sama tidak mengabaikan bahasa negaranya/kebangsaannya. Mereka boleh memilih untuk menulis tesis, sama ada dalam bahasa mereka atau Bahasa Inggeris. Di Malaysia, tesis mesti ditulis dalam Bahasa Inggeris, kecuali mungkin di UKM, dan beberapa buah karya drp tesis itu mestilah diterbitkan dalam jurnal Scopus atau ISI. Sekarang ini, penulisan tesis dalam bidang Matematik, Kimia, Kejuruteraan dan sebagainya mesti dalam Bahasa Inggeris. Ia membunuh Bahasa Melayu. Apabila kita memperkatakan mengenai Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, itu terlalu tinggi dan jauh. Kita bukan sahaja menyampaikan ilmu dalam bahasa kita, malah mencipta ilmu dengan menggunakan bahasa kita. Apabila kita menggunakan istilah-istilah kita, kita cipta dan orang luar antarabangsa akan cuba menterjemah istilah dalam bahasa mereka. Konsep-konsep itu harus dibina dalam bahasa kita. Seharusnya kita memberi kebebasan untuk menulis tesis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab, tetapi kita terlampau taksub dengan gagasan untuk maju mesti dalam Bahasa Inggeris.

NM: Prof. ada menyatakan bahawa ada perbezaan antara seorang ahli Sains Sosial dan ahli Sains. Ahli Sains Sosial lebih mudah terkait dengan isu kemasyarakatan kerana sifat tabii bidang tersebut. Adakah ada beza kualiti perspektif perihal masyarakat antara ahli Sains Sosial dan ahli Sains Tulen?

SMZ: Sains tulen akan ada hubungan dengan masyarakat sekiranya kita cuba memajukan bidang mengikut acuan kita. Maka, kita perlu melihat warisan ilmu kita. Setakat mana ilmu dan konsep telah terhenti dan hilang. Kita perlu lihat konsep-konsep lama dahulu dan cuba membina jambatan dengan ilmu masa kini. Ilmu Sains mendapat sumbernya daripada tamadun Islam. Ia cuba dibangunkan dan disambung mengikut acuan Eropah. Berbeza dengan kita. Kita mengambil acuan Inggeris, maka acuan kita dianggap langsung tidak berguna dan haprak. Apabila semuanya menggunakan Bahasa Inggeris, maka acuan kita tidak terbina. Jika kita tidak menggunakan acuan kita dalam pembangunan ilmu, maka isu yang ditimbulkan ini juga tidak akan berlaku. Biasanya, ilmu yang dimajukan dalam acuan kita berkemungkinan akan mengatasi ilmu sekarang ini, berbanding kita cuba mengekori ilmu itu menggunakan acuan sedia ada. Jika sarjana berfikir sedemikian, ilmu itu akan ada hubungannya dengan masyarakat. Akan tetapi, saya musykil kenapa dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan juga tidak berlaku pembinaan ilmu dalam acuan kita sendiri. Iltizam harus ada untuk membina kemajuan ilmu dalam acuan kita sendiri. Kita memerlukan sekumpulan kecil pemula dan ia akan berkembang sehingga mempengaruhi pembinaan ilmu mengikut perspektif baharu, sekali gus mengubah seluruh perspektif ilmu itu.

NM: Gagasan yang Prof. nyatakan ini memerlukan tugas besar iaitu menjambatani Sains Sosial dengan Sains Tulen dan Sastera.

SMZ: Bidang masing-masing, tetapi paradigma sama. Jika bidang Kemanusiaan, manusia Melayu sudah sememangnya berbeza dengan manusia lain. Walaupun dalam keadaan itu, sarjana kita hanya mengambil ilmu daripada manusia lain. Tidak mengambil ilmu daripada manusia dia. Bahkan, tidak tahu adanya warisan daripada manusia dia sendiri. Jika ini berlaku, akan ketinggalan. Dalam Sains jauh lebih susah kerana ia tidak zahir seperti itu. Kita perlu melihat korpus ilmu menerusi manuskrip lama dan sebagainya. Bagi bidang Sains lebih sukar, tetapi boleh dibuat. Jadi, semua bidang ilmu amat berkait dengan masyarakatnya sendiri. Bagi para sarjana, ilmu akan semakin rapat dengan masyarakat jika paradigma ilmu dilihat daripada acuan tamadunnya sendiri. Perlu lihat di mana kita tertinggal dan bagaimana untuk membina jambatan baharu ilmu dengan bangsa lain. Maka, kita akan mendapat sintesis bahawa ilmu itu betul-betul ilmu kita.

NM: Apa yang Prof. nyatakan ada kaitan dengan pembangunan tamadun. Ada juga yang mengaitkan ini dengan cendekiawan awam.

SMZ: Cendekiawan awam ini memang sepatutnya sebahagian besar. Di luar negara, saya lihat data-datanya, 60% sarjana terlibat dalam isu-isu luar iaitu isu masyarakat meskipun tidak munasabah. Keadaan ini berlaku kerana ilmunya telah dibangunkan mengikut acuan sendiri, maka timbul isu dalam masyarakat. Namun, kita di sini sukar untuk mencari walaupun 5% Profesor yang berminat dengan isu masyarakat, termasuk Profesor dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan.

NM: Beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat kecenderungan ahli akademik memberikan pandangan dan ulasan dalam media sosial. Media juga berminat untuk mencari mereka. Ada yang melihat kebanjiran ahli akademik selebriti yang muncul di kaca televisyen, media sosial dan lain-lain sebagai suatu bentuk manifestasi keinginan orang ramai untuk mendengar perspektif bukan daripada orang politik. Jadi, bagi Prof. mereka ini tidak memainkan peranan?

SMZ: Ya, saya melihat perkembangan ini, tetapi kebanyakan ulasan lebih bersifat perspektif politik. Mereka nampak tidak memainkan peranan yang seharusnya kerana kupasannya mengenai satu-satu isu lebih condong kepada pendirian politik mereka. Ramai suka pengulas politik dalam semua bidang. Sesetengah itu bercakap seperti dia berada dalam parti politik. Keadaan kini mungkin lebih baik daripada tiada langsung. Zaman saya dahulu amat jarang.

Namun demikian, itu bukan cendekiawan awam, tetapi cendekiawan upahan. Mereka menggunakan akal fikiran untuk menegakkan pendirian yang sesuai dengan kepentingan parti. Makin ramai yang begini sekarang, berbanding zaman saya dahulu. Mungkin kerana ahli akademik semakin ramai, tetapi peratusannya tetap sama. Ia mungkin sekadar 5% sahaja. Kita perlu mengusahakan agar 60% ahli akademik kita berminat dengan isu-isu awam. Berlambak isu dalam Sains seperti Kimia dan Fizik berhubung dengan masyarakat. Akan tetapi, pemikiran mereka kini hanya kepada penerbitan Scopus dan ISI. Tiada masalah jika seseorang ahli akademik ingin bercakap mengenai isu di luar bidang mereka kerana ia isu masyarakat. Namun, perlu keluar daripada politik kepartian.

NM: Prof. terlibat dengan ASASI. Terdapat juga NGO akademik lain seperti Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia (GERAK) dan Persatuan Aliran Kesedaran Negara (ALIRAN). Menurut pengamatan Prof. sejauh mana kepentingan ahli akademik perlu bergerak dalam persatuan akademik di luar payung universiti?

SMZ: Pertamanya, amat penting menubuhkan persatuan atas landasan akademik yang memfokuskan bidang masing-masing dan membangunkan masyarakat. ASASI berteraskan Islam, tetapi perlu disesuaikan dengan keperluan. Apa yang pasti, ia bukan bersifat kepartian dan harus berlandaskan akademik. Contohnya yang terbaharu, Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia (PPFPM) yang berlandaskan pendidikan dan falsafah. Ia amat penting untuk menjadi jambatan ilmu kepada masyarakat.

Kedua, ahli persatuan boleh terdiri daripada orang yang di luar bidang kepakaran. Ini penting. Misalnya, dalam ASASI (keanggotaannya semua bidang ilmu sains, bukan sains dan teknologi) dan Persatuan Linguistik. Persatuan boleh membuka ruang atau dimensi baharu terhadap bidang ilmu kita sendiri kerana adanya interaksi antara ilmuwan dalam bidang yang selama ini kita tidak tahu. Sebagai salah satu cara untuk membuka minat para ilmuwan terhadap isu kemasyarakatan adalah dengan terlibat dengan persatuan yang tidak khusus kepada ilmu kita. Jangan hanya mencari satu bidang sahaja. Cari wadah yang umum supaya mereka boleh mengasuh kecendekiawanan untuk lebih berminat dengan isu-isu umum. Interaksi dengan bidang lain perlu ada kerana unsur daya pengaryaan  itu wujud kerana interaksi dengan bidang lain. Malahan, beberapa sarjana dalam bidang saya mendapat idea teori baharu bukan kerana dalam bidangnya, tetapi daripada bidang lain yang orang lain tidak nampak.

NM: Prof. lama di universiti, aktif dalam persatuan kakitangan, pernah menjadi Timb. Naib Canselor, aktif dalam masyarakat dan advokasi dasar negara. Bagaimanakah Prof. menganalisis perkembangan ahli akademik dari dahulu hingga kini?

SMZ: Agak sukar untuk memberikan jawapan kerana saya semakin kurang berinteraksi dengan generasi kini. Saya sudah ketinggalan selama satu dasawarsa. Mungkin saya boleh ulas sehingga tahun 2006 atau 2007. Perubahan amat perlahan. Saya ada konsep saya sendiri yang diidamkan untuk sarjana kita berubah. Jadi, ada dua perkara yang ada dalam perjuangan saya: Pertama, semakin ramai ahli akademik dalam bidang Sains boleh memupuk minat dan mengupas isu-isu awam. Kedua, semakin ramai ahli Sains kita berminat dengan warisan ilmu untuk membina tamadun bangsa. Caranya adalah dengan memahami warisan ilmu kita selama mungkin. Ada perubahan dalam dua perkara ini, hasil perjuangan rakan-rakan dalam ASASI. Istilah saya gunakan ialah dakwah tentang hal ini kepada rakan-rakan di universiti. Selepas tahun 2006, 2007 itu, orang yang saya dakwah itu, telah kini menjadi pendakwah orang lain pula. Ia masih lagi perlahan tetapi ada kemajuan yang bererti.

NM: Melihat kepada generasi baharu ahli akademik muda, apakah kebimbangan utama dan pesanan Prof. terhadap generasi baharu ini?

SMZ: Generasi baharu ini anak-anak saya. ‘Anak-anak yang terbiar’ kerana tiada peranan untuk membimbing ke jalan yang saya kehendaki, tetapi alhamdulillah kerana ada anak-anak murid yang meneruskan cita-cita saya. Harapan, lorong-lorong dan kerdipan itu ada. Harapan saya masih sama agar generasi baharu mengasuh diri mereka dengan bacaan sejarah tamadun bangsa yang sudah maju. Jangan hanya membaca bidang ilmu mereka sendiri sahaja. Bacalah sejarah tamadun bangsa yang maju, bagaimana mereka menjadi begitu. Harapannya adalah supaya kita berminat dengan sejarah tamadun bangsa kita sendiri. Jika terus kepada sejarah tamadun kita sendiri, ia mungkin sukar kerana kita sendiri dipengaruhi sejarah tamadun lain. Itulah harapan saya terhadap generasi baharu agar mereka membangunkan ilmu dalam acuan mereka sendiri.

Wawancara ini adalah di bawah projek penyelidikan MAL 169 – After 50 Years of AUKU: The Evolving Roles and Impacts of AUKU on Academic Freedom in Malaysia oleh Naratif Malaysia yang merupakan sebahagian daripada Projek Kebebasan Akademik, dengan kerjasama Malaysia Reform Initiative (MARI), Higher Education Malaysia Association (HEYA), Cent-GPS dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM).

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,308FollowersFollow
701SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini