28 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Tiga Tahun di Singapura (4/4)

Oleh Ishak Haji Muhammad

(Utusan Zaman 26 Oktober 1940)

KEJADIAN2 YANG BERLAKU SEBELUM UTUSAN MELAYU TERBIT

Dalam keluaran yang lalu, saya telah katakan bahawasanya fitnah2 dan perkhabaran2 yang karut berkenaan dengan kaum Islam Singapura berpecah-belah itu semuanya tidak benar dan sesungguhnya perhubungan kaum Islam berbagai2 bangsa di sini belum pernah begitu rapat dan mesra seperti sekarang. Maka begitulah juga halnya kaum Islam di Melaka, di Pulau Pinang dan di negeri2 Melayu amnya.

Akan tetapi, fitnah2 yang demikian itu bukanlah mudah boleh hilang dan akan tersiar lagi hingga beberapa lama dalam masa yang akan datang dengan lafaz2 yang baharu, rupa, gaya, keadaan dan perkara2 yang baharu kerana adat dunia memang begitu. Tambahan pula di dalam Semenanjung Tanah Melayu ini memang banyak orang2 yang sentiasa bekerja melagakan bangsa Melayu di antara sebuah negeri dengan negeri2 yang lain, di antara satu puak dengan puak yang lain2.

Kebanyakan orang2 yang khianat dan bacul itu ialah orang yang bukan bangsa Melayu tetapi mengaku bangsa Melayu dengan alasan songkok yang dipakainya, bahasa yang dituturkannya, agama dan adat resam yang diikutinya. Tetapi tukang2 fitnah daripada Melayu Jati itulah yang lebih besar bahayanya.

Bagaimanapun bisanya, pedihnya, mudaratnya, bahayanya dan kesannya fitnah2 itu sudah banyak kurang kerana umat Melayu ilmu semakin hari bertambah cerdik, celik dan sedar. Akan tetapi, orang2 yang berniat hendak menjatuhkan bangsa Melayu akan mencari pula jalan2, kaedah2 dan peluang yang baharu. Perkumpulan itu memang banyak wangnya dan kakitangannya. Senjata yang besar sekali dan tajam sekali yang ada di tangannya ialah “agama”.

Saya telah bayangkan satu dua sebabnya mengapa kaum Melayu Singapura tidak mahu lagi berketua atau berkepalakan orang2 yang bukan bangsa Melayu dalam pergerakan2nya. Kejadian2 yang besar seperti menahan lelaki menonton riadah gadis, mencerca pergerakan2 kebangsaan Melayu dan sebagainya itu tidak mudah dilupakan oleh kaum Melayu.

Kerana saya ini berasal dari Tanah Melayu maka pada mulanya amatlah payah saya hendak mengerti mengapa kaum Melayu di Singapura teristimewa puak yang mudanya, memandang rendah dan kurang menghormatikan orang2 Islam yang bukan bangsa Melayu padahal mereka itu kebanyakannya kaya, berpangkat dan mempunyai gelarannya yang berjela2 panjangnya.

Tetapi setelah dua tahun lebih saya di Singapura masuk ke dalam pergaulan mereka itu, menghadiri majlis2 dan temasya atau keraian2 yang diadakan oleh mereka itu seperti keraian menyambut Maulud Nabi maka perlahan2 mengertilah saya apa dan bagaimana boleh jadi demikian itu.

Beberapa kali nama bangsa Melayu telah jadi hina disebabkan oleh pekerti orang2 Islam yang bukan bangsa Melayu. Dalam surat2 khabar Inggeris, bukan sekali dua telah tersiar perkhabaran yang bunyinya menghinakan bangsa Melayu. Misalnya Si Anu bin Si Anu, seorang Melayu, telah dihukum tiga bulan jel, atau denda seratus ringgit kerana kesalahan itu dan ini tetapi apabila disiasat maka orang yang dikatakan “seorang Melayu” itu yang sebenarnya bukan Melayu tetapi dikatakan Melayu sebab ia memakai songkok Melayu dan bertutur Bahasa Melayu, padahal kulitnya, rupanya, mata hidungnya, baunya semuanya menunjukkan yang ia itu bukan bangsa Melayu.

Ada banyak lagi contoh2 dan kejadian2 yang saya boleh sebutkan bagaimana bangsa Melayu telah terhina disebabkan oleh budi pekerti dan pesona bangsa2 lain yang bukan bangsa Melayu. Tetapi hal ini tidak berguna dipanjang2 dan disebut2 lagi.

Utusan Melayu

Ura2 hendak menerbitkan surat khabar Melayu betul di bandar Singapura ini bukanlah suatu perkara yang baharu tetapi sebagaimana yang sedia maklum, mengadakan pakatan di antara bangsa Melayu memang bukan mudah.

Sepanjang pengetahuan saya, cadangan hendak mengeluarkan surat khabar Utusan Melayu ini telah mula didengar risik2nya di dalam tahun 1936. Tetapi saya mula2 dapat tahu dengan sah pada akhir tahun 1938 iaitu dewasa saya masih bekerja dengan Warta Malaya. Nama2 orang yang berusaha menjalankan cadangan itu tiadalah payah saya sebutkan tetapi cadangan itu mendapat galakan yang baik daripada beberapa orang penganjur2 dan hartawan2 Melayu.

Sungguhpun begitu, bantahan2 atau rintangan2 tidak pula kurang. Setengah orang2 kita Melayu apabila ditanya fikirannya berkenaan cadangan itu cuma mengatakan “Bagus! Bagus!”. Ada pula yang bertanya: Di mana mahu cari modal? Manakala yang lain2 pula mengatakan apalah gunanya diterbitkan sebuah lagi surat khabar Melayu kerana yang sedia ada telah memadai.

Ada juga orang2 yang bertanya siapa yang akan menjadi pengarang2nya jika surat khabar itu diterbitkan. Siapa yang boleh menjadi managernya?

Ada pula orang2 yang melemahkan cadangan itu dengan berkata orang Melayu takkan boleh menerbitkan surat khabarnya sendiri, orang Melayu tak boleh berniaga dan sebagainya.

I. Abdul Rahim Kajai dan saya telah ditanya oleh seorang daripada pengasas2 Utusan Melayu apa fikiran kami berkenaan dengan cadangan itu dan adakah kami bersedia menyokongnya. Kami telah diberitahu bahawa modal hendak mengeluarkan surat khabar itu tidak berapa payah dikumpulkan dan ikhtiar menubuhkan syarikat telah dijalankan.

Selama enam bulan lebih kami berunding dengan sulit mengatur langkahan2 yang baharu, menyiasat dan menyelidiki hal ehwal yang bersangkut-paut dengan ura2 itu.

I. Abdul Rahim Kajai telah mengaku dengan gembira bahkan ia telah memberi sebesar2 galakan supaya cadangan itu diteruskan.

Saya juga telah berjanji akan berhenti daripada syarikat Warta Malaya kerana berkhidmat dalam syarikat Melayu betul biarpun dengan gaji yang kurang daripada yang saya dapat pada masa itu.

Ada dua tiga perkara yang besar yang sangat membimbangkan pada masa itu. Yang pertamanya, bolehkah Utusan Melayu berlawan (berlawan di sini bukan bermakna bermusuh2 tetapi berlawan berniaga, merebut pasar atas-mengatas dengan kepandaian dan jalan2 yang halal) dengan surat2 khabar yang sedia ada dan yang sudah kuat perdiriannya dan termasyhur namanya pada masa itu?

Yang keduanya, adakah suratkhabar yang baharu ini akan disokong oleh orang ramai Melayu dengan serta merta kerana pada masa itu sungguhpun perasaan kebangsaan dan kesedaran umat Melayu sudah terzahir tetapi belum cukup kuat dan luas.

Yang ketiganya, adakah raja2 Melayu, orang2 besarnya dan kaum Melayu yang berpelajaran mengerti bagaimana mustahaknya dan besar gunanya surat2 khabar dan majalah2 Melayu Jati, yang terbebas daripada kuasa atau pengaruh lain2 bangsa kepada bangsa Melayu?

Sebenarnya, pada masa itu jika ditilik kepada makalah2 atau tulisan2 yang menyeru kaum, menyeru kepada kemajuan, menyatakan lintasan fikiran dan perasaan umat Melayu maka sudah boleh dikatakan masanya sudah tiba bagi mengeluarkan surat khabar yang berdasarkan kebangsaan. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Bilangan orang2 yang sebenarnya sedar akan nasib dan penanggungan kaum bangsanya, hal ehwal pemerintahan dan siasah kerajaan negerinya hanya ada sedikit jua. Kebanyakannya masih tergagau2, teraba2 dan tidak tetap perasaannya.

Umpamanya seorang muda Melayu yang berpelajaran kerana tidak dapat pekerjaan (makan gaji) yang memuaskan hatinya menulis membayangkan perasaannya, memberi buah fikiran berkenaan hal ehwal negeri, menyokong pergerakan persatuan Melayu tetapi apabila ia dapat sesuatu pekerjaan yang memuaskan hatinya maka diamlah ia dan terlupalah ia membayar yuran persatuannya.

Kebanyakan orang2 Melayu yang membeli dan membaca surat khabar Melayu hanya akan kekal membeli dan membaca akan dia sekiranya ada perkhabaran2 berkenaan hal dirinya, hal saudara maranya dan hal negeri atau kampungnya biarpun perkhabaran2 itu kecil dan tiada mustahak kepada ilmu seperti “Kambing Tergelek oleh Motokar”, “Tok Imam Tidak Datang Masjid Sebab Pening Kepala” dan seumpamanya.

Setelah beberapa bulan berunding—kadang2 pada tiap malam hingga larut ke pagi—maka dapatlah ketetapan iaitu masanya sudah sampai mengeluarkan Utusan Melayu dan dipercayai sokongan orang ramai akan didapati beransur2 kerana kesedaran umat Melayu dan perasaannya diperhatikan tidak berkurangan melainkan bertambah2. Makin sehari bertambah kuat dan bertambah luas merebaknya.

Pada awal tahun 1939, syarikat Utusan Melayu Press Limited telah sempurna ditubuhkan, jentera2 dan alat2 perkakas cetak telah dipesan dan ditempah di England tetapi rundingan2 kami hendak berhenti daripada Warta Malaya belum lagi tetap dan putus. Orang ramai tentulah hingga sekarangpun tidak tahu bagaimana payahnya kami hendak berhenti daripada jawatan kami pada masa itu. Pertamanya, surat khabar Warta Malaya ialah yang utama sekali dalam Semenanjung Tanah Melayu pada masa itu. Majalah2 Warta Ahad dan Warta Jenaka termasyhur dan maju benar. Yang keduanya, bekerja dengan syarikat itu cukup sedap kerana gaji besar, rumah tempat tinggal dapat percuma, aturan2 bekerja bagus, rakan2 sejawat dalam pejabat itu baik2 belaka dan tuan penguasa agung seorang yang baik budi bahasanya dan elok timbang rasanya. Perasaan kasih mesra dengannya dan rakan2 sejawat yang lain sudah terikat sangat teguh sekira2 tidak boleh terhurai oleh sesuatu perkara yang kecil.

Tetapi kuasa tuhan—Allah yang maha kuasa, tidak boleh dielak lagi. Maka dalam bulan Mac tahun 1939, saya telah berhenti daripada syarikat Warta Malaya, beredar dari kota Singapura balik ke kampung tempat asal saya di Temerloh, Pahang.

Apabila ayahanda bonda saya mendengar saya telah berhenti daripada Warta Malaya, maka keduanya cuma bertanya apa pula haluan saya?

Dengan ini sudah tiga kalilah awak berhenti membuangkan pekerjaan2 yang bagus. Tetapi saya tidak mahu mengganggu lagi sebab awak sudah cukup besar dan boleh berfikir sendiri. Tetapi dahulu awak kata mahu bekerja dengan surat khabar, sekarang mengapa berhenti pulak? Kata orang tua saya.

Abah jangan khuatir. Saya mahu buka surat khabar baharu di Singapura—itulah sahaja jawab saya dan tiga empat hari di belakang tatkala kami berdua menjala ikan di sungai, saya ceritakanlah apa yang sebenarnya langkahan dan cadangan di hadapan saya.

Abah mendoakan apa juga pekerjaan yang elok awak hendak buat—katanya lagi sambil memberi nasihat dan galakan2 yang baik.

Setelah sepuluh hari lamanya saya berehat di kampung maka saya pun beredar pula menjajah jajahan2 negeri Pahang lalu ke Kelantan dan Terengganu mencanangkan perihal Utusan Melayu.

Di setengah2 tempat, ura2 menerbitkan surat khabar Melayu yang baharu itu telah disambut dengan gembira tetapi di tempat2 yang lain pula di-Cih-kan sahaja.

Saya diutuskan melawat Pahang, Kelantan dan Terengganu dengan tujuan menyelidiki bagaimana perasaan orang ramai terhadap kepada cadangan hendak menerbitkan surat khabar yang baharu. Apabila balik ke Singapura, saya dikehendaki membuat suatu penyata bagaimana fikiran dan sambutan orang ramai kepada cadangan itu.

Lawatan saya itu mengambil masa kurang tiga hari sebulan dan memakan belanja lebih dua ratus ringgit.

Di hujung bulan April, saya telah tiba balik di Singapura dan menyatakan bahawa antara orang2 muda dalam negeri2 Pahang, Kelantan dan Terengganu, cadangan mengeluarkan Utusan Melayu diterima dengan baik. Saya telah mendapat sebaik2 galakan di negeri Kelantan dan Pahang tetapi di Terengganu pergerakan itu dipandang dengan bena tak bena sahaja.

Bagaimanapun, penyata saya itu telah diterima dengan baik dan tetaplah Utusan Melayu akan terbit selewat2 dalam bulan Mei. Tambahan pula, pejabatnya telah siap, jentera2nya telah dipasang dan lain2nya persediaan sudah ada.

Dalam bulan April, I. Zaitun (Zainal Abidin bin Haji Ilyas) telah berhenti pula daripada Warta Malaya dan ia telah balik ke Muar sambil memerhatikan bagaimana pula sambutan pembaca2 surat khabar Melayu dalam Johor terhadap kepada ura2 yang tersebut itu.

Sementara itu, I. Abdul Rahim Kajai telah pergi pula ke Kuala Lumpur dengan maksud memerhatikan gerak-geri orang ramai di Selangor berkenaan dengan ura2 menerbitkan Utusan tetapi pada masa itu, ia belum lagi bercerai dengan Warta Malaya.

Daripada pertengahan bulan April hingga ke akhir bulan Mei 1939, kaum yang membaca surat khabar Melayu—yang berjumlah berbelas ribu orang lelaki dan perempuan—telah tergempar mendegarkan sebuah surat khabar Melayu yang baharu akan terbit. Khabar2 angin bertiup merata2 dan fitnah pesona pun mulai terdengar di sini sana. Ada orang yang mengatakan I. Abdul Rahim Kajai mustahil boleh meninggalkan Warta Malaya kerana ia bukannya seorang yang bodoh. Ada banyak juga orang mengatakan saya telah membuat suatu kekhilafan yang besar dan kononnya telah dikecek orang meninggalkan pekerjaan yang begitu bagus.

Sungguhpun begitu, galakan2 yang baik tidak juga kurang. Ahli2 kalam yakni pengarang2 Melayu banyak yang menyatakan mereka sedia membantu surat khabar yang baharu itu. Seorang daripadanya ialah I. Harun bin Muhammad Amin, sekarang nazir sekolah2 Melayu Brunei.

Pembaca2 pula bukan sedikit yang mengaku akan berlanggan Utusan Melayu apabila terbit kelak. Kaum Melayu Singapura yang sudah mengerti betul apa sebabnya Utusan Melayu hendak diterbitkan memang sedang berdebar2 hendak menyambut akan dia.

Dipendekkan sahaja ceritanya maka pada 29 haribulan Mei 1939 dengan istiadat yang sempurna maka Utusan Melayu bilangan yang pertama telah selamat zahir ke dunia, disambut dengan baik oleh rakan2 sejawatnya yang lain dan diterima dengan baik oleh kaum yang berpelajaran di seluruh Malaya.

Orang2 Melayu Singapura berdahuluan2 menghantarkan wang yurannya—ada yang selama tiga bulan, empat bulan dan enam bulan. Dari Tanah Melayu, orang yang memberi galakan yang besar dan dahulu sekali ialah I. Hashim bin Haji Talib. Ia telah mengirim $25 kerana yuran selama satu tahun dan hingga sekarang ia masih tetap berlanggan dengannya.

Kerana hendakkan dekat dengan pejabat di Queen Street maka saya telah menyewa sebuah bilik di Prinsep Street. Sungguhpun pada masa itu tuan Abdul Rahim Kajai masih bekerja dengan Warta Malaya tetapi di sebelah petang ia datang ke pejabat Utusan Melayu membantu saya dan rakan saya I. Zaitun dengan makalah2 pengarang dan lain2 pekerjaan yang mustahak. Demikianlah dibuatnya pada tiap2 hari hingga ia berhenti daripada Warta Malaya bersekutu dengan Utusan Melayu menjadi ketua pengarangnya dalam bulan Julai 1939. Demikianlah sedikit daripada kejadian2 yang berlaku sebelum abang majalah ini zahir ke dunia.

Sekarang mudah-mudahan umur Utusan Melayu sudah setahun lebih. Ia telah merempuh berbagai2 dugaan dan sebelum umurnya cukup setahun, ia telah merempuh pula peperangan besar dunia. Alhamdulillah dengan sokongan orang ramai dalam Tanah Melayu, bantuan pihak2 yang berkuasa, kerjasama penganjur2 Melayu maka surat khabar kebangsaan Melayu sudahlah boleh berjalan dengan selamat.

Sungguhpun begitu, pesona kaum yang bukan bangsa Melayu dan kesamaran setengah2 orang Melayu berkenaan dengan Utusan Melayu masih lagi belum habis dan tersiar juga dari suatu ke suatu masa.

Ada orang yang mengatakan dengan niat yang tiada baik kononnya Utusan Melayu menjadi lidah Kesatuan Melayu iaitu suatu pergerakan yang memakai takrif yang memecah2 Islam dan tidak sukakan pergerakan Islam.

Ada orang yang mengatakan kononnya Utusan Melayu itu suatu pendiayah persatuan2 Melayu dalam Tanah Melayu yang bertujuan menyatukan umat Melayu dan kemudian bergerak menjatuhkan raja2 Melayu sehingga ada yang mengesyorkan supaya kerajaan menahan Utusan Melayu supaya jangan masuk ke dalam negeri2 Melayu.

Tetapi sebagaimana yang saya telah katakan dalam bahagian yang ketiga maka fitnah dan pesona itu semata2 karut jua. Tentang kesamaran yakni kurang faham setengah orang2 Melayu yang berkenaan dengan pergerakan kesatuan2 dan persatuan2 Melayu dan juga takrif Melayu maka suratkhabar ini serta rakan2 sejawatnya Majlis, Al-Hikmah dan Sahabat telah menerangkan sedikit sebanyak dan harus sedia menerangkan lagi jika ada pihak2 yang bertanya dengan hormat.

Selain daripada itu, pembuka2 persatuan2 Melayu sedia menerangkan satu persatu jika ditanya apa tujuannya persatuan2 Melayu ditubuhkan.

Setelah diterangkan berturut2 kali dengan tulisan, dengan syarahan dan dengan soal jawab maka ada juga orang2 yang tiada mengerti maka hal yang demikian tiadalah boleh dihairankan kerana di dalam dunia ini memang ada orang2 yang tiada boleh diberi faham atau bersahaja tiada mahu mengerti.

Sebenarnya tidaklah dinafikan bahawa surat khabar Utusan banyak mengambil bahagian mendiayahkan atau menggalakkan pergerakan2 Melayu teristimewa persatuan2 Melayu tetapi dasarnya memang berkhidmat kerana kebangsaan Melayu.

Sekarang sampailah pula masanya bagi saya menceritakan sedikit daripada pengalaman2 saya semenjak bekerja dengan suratkhabar Utusan Melayu dan majalah Utusan Zaman.

Saya telah berjumpa lagi dengan contoh2 yang lebih terang bagaimana orang2 bangsa yang bukan Melayu menyamar diri menjadi Melayu dengan memakai songkok Melayu dan dengan maksud hendak menghinakan Melayu atau mendapat faedah daripada nama Melayu.

Dewasa saya tinggal di Prinsep Street, saya telah bersua dengan beberapa orang Ceylon yang menyewa bilik tempat saya tinggal itu. Waktu malam, ramai mereka itu berkumpul main judi dan saya perhatikan semuanya memakai songkok Melayu. Padahalnya waktu siang mereka itu bergondol dan sembahyang di tokong Hindu. Apa tujuannya mereka memakai songkok Melayu waktu malam dan pada masa main judi itu tuan2 bolehlah agak sendiri.

Barangkali tentu sekali tidak salah jikalau kita tuduhkan mereka bersahaja bertopengkan songkok kerana hendak melindungkan kecemaran bangsa mereka supaya kecemaran itu terpulang kepada Melayu jua. Saya belum lupa lagi pada suatu malam di akhir tahun 1938, saya dan beberapa orang rakan saya tatkala duduk di dalam tempat menari dengan tiba2 orang2 yang ramai itu telah tergempar melihat dua tiga orang yang mabuk membuat kelakuan tidak senonoh. Kami telah mendengar orang2 di situ bertempik mengatakan “orang Melayu kurang ajar, orang Melayu celaka dan lain2 sebagainya” padahal orang2 yang mabuk itu bukanlah sekali2 bangsa Melayu. Bangsa mereka dari langit xx. Mereka ada memakai songkok. Kerana itu bolehlah kita nampak betapa besarnya faedah songkok kepada orang lain tetapi betapa pula bencananya kepada bangsa Melayu dengan tiada semena2 menerima kata nista padahal jikalau orang2 ini memakai serban atau tarbus tentu sekali kecemaran itu tiada tertimpa atas bangsa Melayu.

Ini dia satu lagi contohnya yang menunjukkan bagaimana tohornya fahaman setengah orang2 yang bukan Melayu terhadap kepada Utusan Melayu. Pada malam 20 haribulan Julai 1940, tatkala saya bersama dengan seorang sahabat saya dari Seremban sedang duduk makan dalam xx Islam di Middle Road maka sepucuk surat kecil telah disampaikan oleh pelayan kedai itu kepada saya. Surat itu dalam Bahasa Inggeris dan tulis pensel sahaja. Bunyinya adalah seperti di bawah ini:—

“Kita akan suka mengetahui apakah sebab2nya maka surat khabar engkau mencerca kaum kita padahal menggunakan huruf2 Arab”.

Surat itu saya tunjukkan kepada sahabat saya. Ia dengan serta merta naik marah padam dan mengetap giginya dan menggenggam bukunya.

Tetapi saya terangkan kepadanya bahawa surat itu barangkali telah ditulis oleh seorang yang tiada berketanggungan atau tiada berapa siuman fikirannya dan tidak berguna diambil berat. Lagipun jika dilayan2 hal seperti itu nescaya jadi gaduh dan apakah gunanya kita berkelahi sesama Islam. Apa nanti lain2 bangsa fikir.

Setelah saya terangkan dan pujuk dengan lemah lembut baharulah tenang ia. Saya nyatakan dalam misal yang seumpama ini lebih baik kita buat bodoh dan penakut sahaja kerana jika diturutkan perintah orang yang begitu nescaya besar bencananya. Lagipun kata saya, fahaman si penulis surat kecil itu tidak betul. Surat khabar Utusan Melayu tidak pernah mencerca kaum Arab yang dihormati dan dimuliakan oleh orang Melayu. Apa yang telah dikatakan oleh Utusan berkenaan orang2 yang mengaku Melayu, takrif Melayu, budi pekerti setengah orang2 Islam yang bukan bangsa Melayu itu semuanya perkara yang benar dan yang hak belaka.

Alhamdulillah sebagaimana yang saya telah katakan terdahulu daripada ini maka perhubungan antara kaum Islam yang berbagai2 bangsa dalam Singapura ini tidak pernah begitu rapat seperti sekarang kerana masing2 sudah mengerti akan hal ehwalnya dan mengerti akan pergerakan2nya yang dijalankan oleh satu2 bangsa itu. Yang sebenarnya xx fitnah sudah banyak berkurangan di Singapura ini tetapi di Pulau Pinang nampaknya daripada kandungan surat khabar Saudara masih kembang biak lagi tetapi itupun saya percaya tidak lama dan tidak mudarat kerana fahaman orang ramai berkenaan dengan pergerakan kebangsaan Melayu semakin lama semakin terang dan ternampak mereka itu akan kebenarannya.

Sementang begitupun harus ada pula seorang berdua yang akan mengorbankan harta benda dan wangnya yang dan masanya yang berharga kerana melaga2 bangsa Melayu dan memecah2 kaum Islam. Tetapi saya yakin kaum bangsa saya tiada mudah terpedaya lagi. Barangkali ada juga anak2 muda Melayu yang akan terpedaya oleh wang yang banyak hingga redha ia bekerja menghina dan mencerca bangsanya sendiri menjadi perkakas orang lain. Orang2 yang begitu hanya patut dikasihankan, jangan dimarahkan kerana mereka yang sebenarnya lemah semangat. Tetapi perasaan kebangsaan anak2 muda kita dan semangatnya sudah cukup keras.

Satu contoh yang baharu sekali yang boleh saya sebutkan ialah berkenaan I. Abdullah Thani Raja Kechil yang dahulunya bekerja dengan Warta Kinta.

Tatkala hendak diadakan perjumpaan KWMS (Kesatuan Wartawan Melayu Se-Malaya) di Kuala Lumpur, kononnya tuan punya Warta Kinta telah memberi amaran kepada orang2 yang bekerja dengannya jangan pergi ke Kuala Lumpur menghadiri perjumpaan KWMS. Jika dilanggar amaran itu hukumnya buang kerja. Wartawan Abdullah Thani enggan kena belenggu seperti itu. Ia menyatakan mahu berhenti dan ia telah menghadiri perjumpaan KWMS.

Sekarang dengan sukacita disebutkan bahawa wartawan Abdullah Thani ada bekerja dengan Utusan Melayu dan ada tinggal bersama2 dengan saya.

Semenjak Utusan Melayu terbit ini, sudah empat orang anak2 muda Melayu berlatih menjadi penulis surat khabar. Waktu mula2 dahulu, I. Abdul Majid bin Dato’ Syahbandar Abdul Rahman telah berlatih selama sebulan. Lepas itu I. Muhammad al-Azam xx (murid xx xx al-Firdaus) berlatih selama tiga bulan lebih.

Dengan keluaran ini, tamatlah cerita saya “Tiga Tahun di Singapura” tetapi sebelum sampai ke hujungnya, mestilah saya nyatakan bahawa ini hanyalah satu bahagian yang sedikit daripada pengalaman2 saya yang banyak, perkara2 yang saya telah lihat, tempuh, rasa dan dengar selama tiga tahun di Singapura ini.

Saya agak tentulah ada di antara orang2 yang membaca cerita ini yang hendak bertanya iaitu apakah satu perkara yang menyukakan hati saya bekerja dalam pejabat surat khabar Melayu? Sekiranya ada pertanyaan yang demikian, nescaya saya jawab dengan mudah iaitu yang sangat menyukakan saya ialah menerima bermacam2 surat pada tiap2 hari daripada berbagai2 peringkat orang ramai yang saya kenal dan tidak kenal. Surat2 itu membayangkan perasaan orang kita Melayu sekarang terutama kuat yang muda. Kandungan surat2 itu sentiasa menarik perhatian kerana ada terbayang daripadanya bagaimana perasaan orang kita terhadap kepada negerinya, bangsanya, raja2 dan pembesar2nya.

Sekiranya surat2 itu dijadikan buku maka akan jadilah sebuah kitab pelajaran yang amat berguna, yang akan menggelikan hati, menghairankan dan menggerunkan perasaan. Setengah daripada surat2 itu ada saya simpan hingga sekarang.

Ada satu perkara yang saya boleh sebutkan di sini berkenaan dengan surat2 itu iaitu perasaan hendak bersatu dan bekerjasama sedang hidup dengan subur dalam hati kebanyakan anak2 muda kita zaman sekarang tetapi di setengah2 negeri pergerakan bersatu belum tertaja kerana tidak ada penganjur atau kepalanya ataupun xx fitnah orang2 yang bukan Melayu masih kuat atau lain2 sebab juga.

Dalam negeri2 melayu yang belum ada persatuan2 Melayu seperti Kedah, Perlis dan Terengganu maka janganlah disangkakan semangat bersatu belum ada. Cuba baca sepucuk daripada beberapa pucuk surat daripada anak2 muda Melayu Terengganu yang saya telah terima:—

xx sahabat saya I. Ishak bin Haji Muhammad

dengan ingat kesejahteraannya.

Sahabat saya yang budiman,

Berhubung dengan surat saya bertarikh 7 Julai saya sukacita menyatakan iaitu perjumpaan saya dengan setiausaha Kelab Pantai itu mendapat sebaik2 natijah. Rupanya uraian saya berkenaan pergerakan2 persekutuan itu betul memberi kepada xx xx kerana keesokan harinya ia telah mendapatkan I. Su Dato’ Amar kepada siapa ia telah menanya sama ada sebenarkah atau tidak bagaimana kata2 saya yang ia hendak menubuhkan persekutuan Melayu itu dan setahu saya ia telah mendapat jawapan yang mengiyakan seperti kata2 saya kepadanya. Dengan jawapan itu ia telah menawarkan pula dirinya bagi perkhidmatan itu dan katanya lagi kiranya persekutuan yang ada sekarang (Majlis Kampung Pantai Club) ini dijadikan persekutuan Melayu sangatlah eloknya dengan ditukar namanya dan undang2nya sahaja. Dan ia telah menyatakan juga iaitu Yang di-Pertua yang ada sekarang (seorang anak raja yang kebilangan) telah memohon berhenti dan gantinya haruslah jatuh kepada Tengku xx ataupun Dato’ xx pada masa itu adalah sebesar peluang bagi menjalankan perkara yang tersebut.

Fikiran saya kiranya xx saya ini menurut maka haruslah tidak berapa lama lagi Terengganu akan mempunyai kesatuan Melayu-nya bagaimana lain2 negeri juga. Dan kiranya kemudahan daripada pihak sahabat tolong mengirim sebuah undang2 KMS. Makin lagi kiriman itu dialamatkan terus kepada I. Su, mudah-mudahan menarik lagi kegemarannya pada menubuhkan bersegera. Alamatnya seperti berikut:—

A. Su bin Dato’ Amar

Pejabat Menteri Besar

Kuala Terengganu

Dan kiriman itu seeloknya pula biarlah daripada Yang di-Pertua ataupun Setiausaha Kesatuan Melayu Singapura. Sekiranya terkena bayaran di atas undang2 itu sila beritahu saya dan akan saya mengirimkan bayarannya.

Nampaknya kebanyakan orang Melayu di sini hendak kena dipujuk betul2. Maka biarlah untuk maslahat kita memujukkan dahulu dan apabila mereka telah mengerti kelak baharulah kita jalankan apa2 yang patut dengan terus-terang.

Demikianlah salam jua adanya.

Barangkali ada pula di antara tuan2 yang membaca cerita ini suka hendak mengetahui apa sebabnya maka saya ceritakan sebahagian yang kecil sahaja daripada pengalaman saya selama tiga tahun di Singapura.

Sekiranya ada pertanyaan yang demikian itu nescaya saya jawab bahawa masa ini masa peperangan dan kerana banyak sekatan2 yang diadakan maka amatlah susahnya bagi saya hendak menyiarkan susulan dalam majalah yang kecil ini.

Tetapi dengan empat keluaran ini saya fikir sudah cukup bagi membayangkan perasaan orang ramai kita, pergerakan dan menolak kekeliruan fitnah yang mengatakan kononnya kaum Islam di Singapura berpecah-belah, Kesatuan Melayu membawa kebinasaan dan sebagainya.

Adapun satu daripada tujuan2 saya menulis cerita “Tiga Tahun di Singapura” ini hendak mengingatkan orang ramai kita bahawasanya dunia sekarang bukan sahaja sedang berperang tetapi sedang melalui perubahan2 yang besar. Apa dia perubahan2 itu tiada dapat saya terangkan tetapi saya percaya dalam perjalanan perubahan2 itu kita akan menempuh berbagai2 dugaan yang pelik, yang ngeri dan susah tetapi saya percaya akhirnya akan timbul semula keamanan dan ketenangan kerana lazimnya lepas daripada hujan dan ribut yang besar itu timbullah udara yang tenang dan bersih. Lagi satu, sebelum tiba fajar subuh maka ketika itulah malam terlalu gelap.

Bagaimanapun sekiranya kita sekalian tidak bekerja keras, bersatu dengan lebih kukuh dan bergerak lebih pantas menggunakan peluang2 yang sedang terbuka sekarang, nescaya sakit dan susahlah kita.

Kita tiada mengetahui apa yang ada di hadapan kita tetapi jikalau kita bersatu dan menghadap perubahan2 yang akan datang maka ada harapan kita mendapat bahagia dan faedah daripadanya.

TAMAT

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini