30.5 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Tiga Tahun di Singapura (1/4)

Oleh Ishak Haji Muhammad

(Utusan Zaman 5 Oktober 1940)

BEBERAPA PERKARA YANG MENYEBABKAN SAYA JADI WARTAWAN

Pendahuluan

Cerita saya menjadi wartawan kembali balik kepada tahun 1928 iaitu lebih kurang dua belas tahun dahulu. Dewasa itu, saya masih mengaji di sekolah Inggeris Kuala Lipis dalam darjah lapan (junior).

Kawan2 sedarjah dengan saya kerap kali sangat menyatakan angan2 mereka itu apabila lepas sekolah. Ada yang mengatakan mahu jadi police inspector, high inspector, xx officer. Ada pula yang bercita2 hendak jadi kerani sahaja.

Angan2 dan bualan2 mereka itu telah menyebabkan saya menulis suatu rencana dalam surat khabar Warta Negeri dalam tahun 1929 di bawah tajuk “Membesarkan Angan2”.

Dalam tahun 1931 tatkala saya di Malay College Kuala Kangsar, saya telah mencuba menterjemahkan suatu rencana berkenaan tawarikh Melayu daripada majalah Royal Asiatic Society cawangan Malaya dengan kebenaran pihak Society atau persekutuan itu. Cubaan itu tidak berjaya kerana tidak habis terjemahannya. Meskipun begitu, sebahagian daripadanya dapat disiarkan dalam suratkhabar Bahtera yang terbit di Pulau Pinang. Dewasa itu, saya dapat juga menulis satu dua rencana bagi surat2 khabar Pulau Pinang.

Keluar daripada Kolej Kuala Kangsar, saya mulai bekerja sebagai pelatih pegawai Melayu dalam Pejabat Tanah Temerloh, Pahang, iaitu di akhir tahun 1932. Dewasa itu, sungguhpun saya boleh dikatakan sibuk dengan pekerjaan kerajaan tetapi kegemaran saya kepada surat khabar Melayu bertambah. Surat2 khabar yang saya sangat suka membaca pada masa itu ialah Majlis terutama sekali makalah2 yang ditulis oleh “Abhi”.

Saya pernah juga menulis dan karangan2 saya itu disiarkan oleh Majlis. Pada suatu masa, saya telah berbahas dengan tuan Abhi fasal main ronggeng. Pada masa itu, yang sebenarnya saya belum kenal dengan Abhi tetapi lama2 saya dapat tahu rupanya Abhi itu ialah Ibrahim bin Haji Yaacob, seorang guru sekolah yang mengajar di Sekolah Melayu Bentong iaitu suatu bandar yang jauhnya lebih kurang 50 batu daripada Temerloh tempat saya bekerja.

Semenjak itulah saya bersahabat baik dengan I. Ibrahim dan beberapa kali kami berdua bermesyuarat panjang atas berbagai2 perkara. Kami telah bersumpah itu pada suatu masa kelak kami kedua akan berhenti daripada jawatan kerajaan dan akan mengeluarkan surat khabar ataupun majalah bersama2.

Tetapi cerita saya daripada tahun 1928 hingga kepada tahun 1937 itu sebelum saya bekerja dengan Warta Malaya itu tiadalah dapat disiarkan di sini kerana terlalu panjang. Insya-Allah dalam masa akan datang apabila dunia sudah aman semula, saya harap dapat menyusunkannya.

Sekarang silalah sudikan membaca perihal pengalaman2 saya sebagai seorang wartawan selama tiga tahun di Singapura.

Surat2 dari Warta Malaya

Perhubungan saya dengan Warta Malaya yang sebenarnya dimulakan pada tahun 1936 iaitu dewasa saya mengembara di negeri Kelantan kemudian daripada setahun lebih saya dalam negeri Johor menjadi guru Inggeris di Madrasah Haji Taib dan menjadi pembantu pengarang majalah “Masa(?)” dengan nama pujaan saya iaitu Ahmad Baharuddin xx.

Maka dari tahun itulah saya menulis beberapa makalah yang disiarkan dalam Warta Ahad. Setengah daripada makalah2 saya yang tersiar ialah (1) Huru-Hara Sedunia Sedang xx – Warta Ahad 27 September 1936; (2) Kejadian2 xx – Kepada Melayu xx Warta Ahad 4 Oktober 1936; (3) Peluang yang Keemasan Warta Ahad 25 Oktober 1936; Taraf Pegawai2 Melayu dan lain2 lagi.

xx saya menjelajah negeri Kelantan maka berpindah pula saya kepada negeri Terengganu melihat dan memerihalkan hal keadaan di sana.

Pada akhir bulan Oktober 1936 tatkala saya di Kuala Terengganu maka saya telah menerima sepucuk surat yang panjang daripada penguasa syarikat Warta Malaya mengatakan bahawa makalah2 saya ada mendapat pandangan yang baik serta meminta saya menulis lagi bukan sahaja untuk Warta Ahad tetapi juga Warta Jenaka yang baharu diterbitkan dan ketika itu baharu berumur sebulan lebih sedikit.

Dari Kuala Terengganu saya berpindah pula ke jajahan2 yang lain iaitu Dungun, xx dan Kemaman xx ke dalam tahun 1937.

Di Kemaman, saya tinggal lama kerana di awal tahun 1937 saya telah dapat kebenaran jadi peguam atau lawyer di sana. Berbetulan pula pada masa itu seorang saudara saya ada bekerja di sana dan ia menahan saya jangan berpindah ke mana2 lagi.

Saya telah mengadakan suatu pejabat yang besar kerana pekerjaan peguam dan saya xx juga menjadi commission agent. Maka mulai dari xx itu saya menjadi penulis khas Warta Malaya bagi jajahan Kemaman, Terengganu dan juga kawasan Pahang kerana kedua2 tempat itu tidak berjauhan antara satu dengan lain meskipun jalannya satu sahaja iaitu ikut laut dengan xx.

Dalam bulan Mac 1937 tatkala saya di bandar Kuantan maka nelayan2 Melayu di Kuantan telah mogok enggan bekerja kerana Cina2 peraih ikan di sana bersubahat membeli ikan2 yang ditangkap oleh mereka itu dengan sehabis2 murah. Mendengarkan kejadian itu dan setelah menyiasat benarkah atau tidak maka dengan tidak berlengah lagi saya mengutus sepucuk kawat ke Warta Malaya memberitakan hal itu.

Keesokannya apabila cerita itu tersiar, saya telah pergi ke kampung nelayan2 Melayu, mengumpulkan beberapa orang daripadanya lalu saya bacakan perkhabaran itu dan juga ulasan pengarang Warta Malaya dan lain2 yang mendengarnya sangat berkenan. Saya menuturkan—barangkali lebih munasabah dikatakan menghasut mereka itu—supaya mengadakan tempat jualan yang berasing daripada tempat Cina. Dua tiga bulan di belakang, syor itu berjaya. Tempat jualan ikan yang berasing diadakan xx sampai sekarang.

Surat Kajai

Dua tiga hari kemudian daripada kejadian itu tatkala saya sudah balik ke Kemaman, maka sepucuk surat telah sampai daripada tuan Abdul Rahim Kajai, pengarang Warta Malaya. Surat itu bertarikh 31 Mac tahun 1937 dan bunyinya adalah seperti di bawah ini:—

xx rakan sejawat saya Inche’ Ishak Haji Muhammad xx.

Tuan – terlebih dahulu terimalah ucapan selamat sejahtera daripada rakan tuan yang barangkali tuan belum lupa kepada saya, Abdul Rahim Kajai iaitu yang menulis surat ini. Sesungguhnya saya ucapkan selamat bekerja kepada tuan dan juga mudah-mudahan berpanjangan tali kita menjadi rakan sejawat sama2 bekerja bagi warta2 kita yang tiga itu di bawah xx tuan Syed Hussein bin Ali al-Sagoff. Saya ucapkan kegembiraan saya bagi pihak sekian rakan2 taulan di pejabat Warta Malaya termasuk Syed Hussein bin Ali al-Sagoff atas perkhidmatan tuan mengirim kawat hari ini berkenaan dengan pakatan xx bekerja yang dijanakan oleh kaum xx Melayu di Kuantan itu dan juga bagi kawat tuan yang kedua kerana menunaikan kehendak Warta Malaya. Berita itu disiarkan hari ini dan dibalas dengan suatu makalah dalam keluaran esok. Pejabat tuan sedang menanti2 perkhabaran yang tuan kirimkan di dalam xx surat itu.

Benarkanlah saya berkata dengan ikhlas kepada tuan. Jika boleh kiranya moleklah tuan kirim kawat dengan Bahasa Melayu sahaja supaya menjadi kesenangan kepada rakan2 tuan pada masa yang akan datang.

Dan lagi perkara merisau kesihatan xx ikan orang2 Melayu itu hendaklah tuan selidiki betul2 supaya kita belakan bangsa kita dengan jalan kalam kita. Kemudian diharaplah tuan berjumpa dengan tuan District Officer dan juga dengan tuan High Officer sebagai perjumpaan wartawan (interview). Buah butirnya barangkali berguna xx jikalau xx dikirim dengan kawat pun. Kita mesti berkhidmat kepada kaum bangsa kita maka janganlah kita redha jika kaum kita yang lemah2 itu dicucuk orang hidungnya dan ikannya xx orang pula.

Inilah sahaja saya umumkan. Saya harap tuan terima dengan suci hati. Jika sekiranya tuan berfikir boleh menulis suatu rencana xx berkenaan dengan hal kaum nelayan itu, silalah gunakan pena tuan berkhidmat kepada kaum. Makalah saya tentu sekali tiada akan menjadi begitu bernas kerana saya tiada begitu faham—Wassalam.

Daripada rakan sejawat tuan

Abdul Rahim Kajai.

Surat itu sangat menggembira dan menggalakkan hati saya kerana didalamnya ada mengandung beberapa perkara yang menyegarkan perasaan batin teristimewa seruan2 berkhidmat kepada kaum bangsa.

Ketika itu saya teringat kepada tuan Abdul Rahim Kajai kerana dewasa saya di Kuala Lumpur di dalam tahun 1934 dan 1935 masa ia menjadi pengarang Majlis, saya ada berjumpa dengannya dua tiga kali—di pejabatnya, di rumah Yang Mulia Tengku Ismail dan di rumah Captain Hashim tatkala menyambut Doctor xx xx yang melawat Malaya. Pada masa itu saya masih bekerja dengan kerajaan jadi magistrate yang ketika di Kuala Lumpur satu pejabat dengan Yang Mulia Tengku Ismail.

Bagaimanapun permintaan2 tuan Abdul Rahim Kajai supaya saya berjumpa dengan tuan District Officer dan High Officer itu tidak saya tunaikan kerana pertamanya perkara itu saya sudah ketahui diambil berat oleh pihak2 yang berkuasa di Kuantan, yang keduanya saya sudah balik ke Kemaman sibuk dengan pekerjaan2 saya sebagai seorang peguam.

Suratnya itu saya simpan baik2 dan saya baca dari suatu masa ke suatu masa sebagai perangsang hingga sampai sekarang masih ada putih bersih dalam fail saya.

Fasal Masjid

Selang tidak berapa hari lepas saya menerima surat Abdul Rahim Kajai itu maka beberapa orang2 tua di Kemaman termasuk tuan imam Masjid Besar di bandar itu telah datang ke pejabat saya meminta saya buatkan sepucuk surat rayuan kepada pihak yang berkuasa supaya didirikan tembok batu ataupun kayu di keliling masjid itu.

Sebabpun dikehendaki suatu tembok ialah pada masa itu rumah2 kedai yang baharu sedang hendak didirikan di hadapan masjid itu membelakang kepada masjid yakni jamban2 rumah2 kedai itu kelak apabila siap akan terletak dekat muka masjid.

Beberapa orang daripadanya termasuk tuan imam telah meminta juga supaya masukkan hal itu dalam surat khabar.

Permintaan mereka itu saya tunaikan kedua2nya. Surat rayuan itu saya buatkan dan makalah kepada surat khabar itupun saya karang dan hantarkan.

Pada 8 haribulan April 1937, saya telah menerima sepucuk surat daripada pejabat Warta Malaya berkenaan dengan masjid itu. Demikian bunyinya:—

xx A. Ishak bin Haji Muhammad,

Kemaman, Terengganu, dengan kesejahteraannya.

Tuan,

Dengan hormatnya dimaklumkan perkhabaran yang berkepalakan “Perihal Masjid Besar Kemaman” kiriman tuan itu telah disiarkan di dalam Warta Malayabilangan 78 keluaran 5 April ini dan disokong di dalam makalah kita dalam WM keluaran 6 April ini—harap dalam maklum tuan.

2. Oleh sebab di dalam rencana itu ada tersebut menyatakan masjid itu telah buruk, dari itu besarlah harapan kita kiranya dapat tuan mengambil dua tiga gambar yang menunjukkan tentang keburukan bangunan masjid itu terutama tentang kayu2 yang bertimbun2 dan batu2 yang berlonggok di bangunan masjid itu bagi siaran WM untuk pandangan pembaca2 dan sekalian yang berkenaan.

3. Begitu juga di akhir perkhabaran itu ada menyebutkan bahawa sepucuk surat rayuan kepada pihak yang berkuasa sedang diderafkan. Kiranya surat itu telah siap dan disembahkan. Tolonglah beritahu kita serta tolong hantarkan satu copy kepada kita serta dengan tarikhnya dan apa2 juapun dari pihak yang berkuasa (jika ada).

Diringkaskan dengan ucapan selamat bekerjasama dan terima kasih. Wassalam daripada rakan tuan.

Abdul Rahim Kajai.

Perihal Masjid Besar Kemaman yang tersiar itu sangat membukakan hati saya kerana pada ketika itu saya berasa telah membuat suatu jasa, satu khidmat kepada perkara yang berkenaan dengan orang ramai. Orang2 tua yang telah meminta saya menulis perkara itu juga menyatakan mereka itu puas hati dengan siaran yang tersebut.

Tetapi kesukaan saya itu lepas beberapa hari sahaja telah bertukar dengan terkejut yang amat besar kerana perkhabaran2 angin telah tiba pula daripada Kuala Terengganu mengatakan pihak2 yang berkuasa di sana sangat tidak berkenankan siaran itu. Suatu perkhabaran mengatakan saya akan dihalau keluar daripada negeri Terengganu dan satu lagi mengatakan saya tidak akan dibenarkan lagi menjadi peguam dalam negeri Terengganu.

Mulanya saya tidak percaya akan perkhabaran2 itu dan sekali2 xx pula saya memikirkannya mengapa siaran itu tidak disukai padahalnya ada kena-mengena dengan masalah awam?

Khabar2 angin itu sudah sampai juga kepada orang2 tua yang meminta siarkan perkara itu dan mereka itu semuanya menunjukkan ketakutan. Dua tiga minggu di belakang apabila hal itu diperiksa semuanya tidak mengaku.

Perkhabaran2 angin itu rupanya bukannya angin tetapi sebetulnya kerana tidak berapa lama lepas itu saya telah menerima sepucuk surat daripada tuan Pesuruhjaya Keadilan Terengganu mengatakan kebenaran menjadi peguam kepada saya tidak dapat dilanjutkan dan wang bayaran lesen sebanyak $25 kerana enam bulan dikembalikan kepada saya.

Pada masa itu pendapatan saya daripada pekerjaan2 peguam berjumlah tidak kurang daripada $150 sebulan. Kerana itu saya berasa sangatlah tidak adil bagi Pejabat Keadilan menahan lesen saya sebab menulis suatu makalah berkenaan dengan masjid tetapi apakan daya!

Pada 7 haribulan Jun iaitu kira2 sebulan daripada itu saya telah terkejut sekali menerima sepucuk surat daripada Warta Malaya bertarikh 4 Jun 1937 ditandatangani oleh Syed Hussein bin Ali al-Sagoff menyatakan pihaknya tidak dapat menerima saya lagi menjadi penulis khasnya, mengucapkan dukacita, meminta saya menerima hal itu dengan perasaan yang baik serta memuji2 akan perkhidmatan saya.

“Tolonglah hantarkan balik card penulis dengan segera”—demikianlah kata surat itu dihujungnya.

Saya bertambah2 pelik dan timbul pula marah di dalam hati saya. Saya terkecewa—kerana satu “kesalahan” saya sudah kena dua hukuman—sudah jatuh ditimpa tangga pula.

Hal keadaan saya pada masa itu betullah seperti kata peribahasa kita: ayam sabung menang, kampung tergadai dan tangan bergelumang dengan tahi. Saya tidak dapat memikirkan bagaimana boleh jadi begitu tetapi ikhtiar2 saya tidak kurang. Saya telah menulis kepada kawan saya yang akrab di Kuala Terengganu minta ia siasat dan risik2 rahsia perkara saya itu.

Dalam pejabat Warta Malaya juga pada masa itu ada dua tiga orang rakan saya yang boleh diharap dan kepadanya saya telah meminta sedikit kenyataan mengapa saya diberhentikan menjadi penulis khas.

Tidak berapa lama lepas itu saya sudah mengetahui rahsia besarnya. Pihak2 yang berkuasa di Kuala Terengganu rupanya telah “mengugut” Warta Malaya iaitu jika saya tidak diberhentikan maka Warta2 harus tiada akan dibenarkan masuk ke dalam negeri Terengganu.

Dengan pengetahuan itu saya sangat puas hati dan suka kerana kesannya siaran fasal masjid itu sangat kuat hingga sebuah kerajaan yang besar bergegar dan sebuah syarikat yang terkenal bergoncang.

Daripada hari itu hati saya makin kuat hendak jadi wartawan, jadi pengarang kerana sudah sahlah bahawasanya kalam itu lebih tajam daripada pedang.

Pada masa itu saya sedang mengarangkan satu cerita untuk dijadikan buku yang saya namakan dia “Hilang di Mata” dan kemudian ditukarkan kepada nama “Putera Gunung Tahan”.

[Buku itu telah dicap di Jamiliah(?) Press Muar dan keluar dalam tahun 1938. Saya hanya dapat $7 sahaja daripada buku itu tetapi saya puas hati kerana saya dapati banyak orang2 membacanya].

Dalam masa mengarang cerita Putera Gunung Tahan itu saya sambil2kan juga mengarang satu cerita pendek bernama “Nyonya Bergelang Kaki” yang telah tersiar dalam bulan Jun atau Julai 1937 di Warta Malaya.

Peluang yang Baik

Dalam bulan Ogos 1937 tatkala saya di Kuantan maka sepucuk surat daripada kawan saya di Warta Malaya telah tiba. Demikian bunyinya:—

“Apabila adinda terpandang dan terbaca akan buah fikiran kekanda dalam ruangan Surat Kiriman Warta Malaya keluaran hari ini maka ketika itu dengan serta merta teringatlah adinda akan masa kita sama2 di xx Jamil tempoh hari. Bahkan terbayang2lah di ruangan mata adinda akan wajah kekanda yang sentiasa mengandungi senyum manis itu dan ketika itu terlintaslah di fikiran adinda kiranya ditakdirkan tuhan dapatlah agaknya kekanda bekerja di Singapura. Pada masa ini tak dapatlah adinda hendak perikan betapa besar dan sukanya hati adinda—tuhan sahaja yang mengetahuinya.

Apa kata kalau2 ditakdirkan ada peluang kekanda bekerja di pejabat pengarang Warta Malaya Press Limited sebagai seorang sidang pengarang ataupun penterjemah—adinda percaya dengan sepenuh2 kepercayaan bahawa tentulah permintaan kekanda akan disambut dengan baik bahkan diterima oleh tuan penguasa agung dermawan itu. Sementelahnya pula kekanda pun memang seorang wartawan yang kerap kali menulis dan menaburkan berbagai2 buah fikiran di halaman Warta2 ketiga2nya.

Adinda mengerti pihak yang menguasakan Warta Malaya Press telah memesan sebuah lagi jentera cetak baharu dari Eropah dengan cita2 hendak meluaskan lagi perusahaannya. Maka percayalah adinda mereka berkehendakkan seorang lagi di dalam jabatan pengarang dan itulah sebabnya adinda bayangkan kepada kekanda. Sekiranya dapat kekanda turun ke Singapura berjumpa dengan tuan penguasa sebaik2nya kerana senang berunding dengan tenang dan jasa adanya. Berharap mendapat jawab dengan mel yang akan datang.”

Surat itu saya jawab sambil bertanyakan hal keadaan Singapura, tempat tinggal dan sebagainya.

Di dalam surat2nya yang terkemudian daripada itu, kawan saya yang tersebut ada menyatakan bahawa yang sebenarnya orang2 di Warta Malaya sudah bertanya2kan perihal saya—bagaimana rupa saya, muda atau tuakah orangnya? Pendeknya daripada surat2 itu saya dapat tahu bahawa pihak2 Warta Malaya memang berhajatkan saya tetapi saya terpaksa berfikir panjang kerana beberapa sebab yang tiada dapat saya nyatakan di sini.

Akhirnya saya mendapat satu xx yang kuat iaitu mahu bekerja dengan Warta Malaya menggunakan peluang yang baik yang terbuka kepada saya dengan sebab2nya seperti di bawah ini:—

(1) Saya telah berhenti daripada jawatan kerajaan yang bagus dengan niat dan tujuan hendak jadi pengarang atau wartawan dan saya berasa wajib diteruskan tujuan itu dengan tidak mengira2kan apa yang telah berlaku dan akan berlaku lagi kepada diri saya.

(2) Saya sedar bahawa saya masih muda dan ilmu kekurangan dalam serba serbi. Oleh sebab itu wajib saya belajar. Maka pada masa itu saya dapati tidaklah ada satu tempat belajar yang lebih bagus daripada pejabat Warta Malaya kerana pengarangnya tuan Abdul Rahim Kajai seorang wartawan yang terkenal dan telah menggalakkan saya. Perkataan2 dalam suratnya bertarikh 31 Mac 1937—“Kita mesti berkhidmat kepada kaum bangsa kita makan janganlah kita redha jika kaum kita yang lemah2 itu dicucuk orang hidungnya”—itu masih berdengung2 dalam telinga saya.

(3) Saya telah puas mengembara dari sebuah negeri Melayu ke sebuah negeri Melayu, masuk kampung keluar kampung memerhatikan dan menyiasat beberapa perkara yang wajib menjadi bekalan2 atau modal pekerjaan saya. Maka inginlah saya hendak melihat hal keadaan dalam bandar yang besar seperti Singapura.

(4) Saya mahu tunjukkan kepada pihak2 yang telah menyebabkan pekerjaan saya sebagai peguam dalam negeri Terengganu itu telah terhenti bahawasanya perbuatan itu tidak menyakitkan saya dan lain2 sebab lagi yang tiada dapat disebutkan.

Mula Bekerja

Pada 12 haribulan September 1937 saya telah menerima sepucuk surat daripada penguasa agung Warta Malaya. Didalamnya ada diterangkan juga mengapa saya telah diberhentikan daripada jawatan penulis khasnya kemudian daripada tersiar berita perihal Masjid Besar Kemaman itu seperti yang telah disebutkan tadi.

Bunyi surat itu yang bertarikh 11 September 1937 adalah seperti di bawah ini:—

xx. A. Ishak bin Haji Muhammad

xx dengan kesejahteraan.

Tuan,

Sukacita sungguh saya mendengar daripada I. Zaitun bahawa tuan suka bekerja di dalam pejabat Warta Malaya Press Limited di dalam bahagian karang-mengarang dan terjemah. Kiranya ada peluang dan yang demikian sukalah saya menyatakan bahawa pihak kita di sini sedia menerima tuan sebagai seorang kakitangan kita di dalam pejabat kita di sini sekiranya tuan bersetuju dengan peraturan pekerjaan kita dan anggaran gaji.

Kita sedia menawarkan tuan permulaan gaji sebanyak $50 kiranya tuan sedia menyempurnakan pekerjaan2 yang kelak ditanggungkan di atas diri tuan pada julung2 masanya iaitu menterjemah sekadar dua tiga muka perkhabaran atau makalah2 dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu bagi siaran di dalam Warta Malayatiap2 hari sambil menulis dua cerita pendek mengandungi teladan yang baik pada tiap2 bulan dan dua tiga makalah pada tiap minggu bagi siaran di dalam sebuah Warta2 kita.

Seyogialah disebutkan dengan tulus ikhlas dan terus-terang bahawa sebarang tulisan kakitangan pejabat itu hendaklah diserahkan bagi tadbir ketua pejabat sama ada disiarkan bulat2 atau dengan pindaan menurut apa juga yang difikirnya mustahak atau munasabah. Rencana itu boleh disiarkan sama ada di bawah tandatangan wakil khas kita ataupun dijadikan sebagai rencana pengarang maka itupun hendaklah terserah kepada tadbir ketua pejabat.

Atas apa2 halpun seyogialah digalakkan perasaan bekerjasama dan bantu-membantu antara satu dengan lain oleh kerana dengan jalan inilah boleh perusahaan itu bertambah2 mara dan disukai ramai.

Adapun punca yang telah mensiakan pejabat Warta Malaya Press Limited kepada tiada dapat menerima bantuan tuan sebagai penulis khasnya di Terengganu itu iaitu tidak sekali2 dengan sebab sesuatu kekurangan atau kesalahan tuan kepada pejabat Warta Malaya Press Limited itu. Bahkan dengan semata2 sebab pejabat itu tiada mendapat helah dan daya upaya lagi hendak menggunakan bantuan dan khidmat tuan yang berharga itu ialah sekiranya digunakan juga, difahamkan tutup akhbar2 keluaran pejabat ini, terlarang daripada dibawa masuk ke sebuah negeri Melayu yang diharapkan siarannya yang berbilangan xx di sana. Maka sementara memperhatikan pergerakan2 negeri itu dan mencari jalan yang patut diikut bagi maslahat di antara dua pihak tuan dengan saya dahulu itu pihak pejabat yang tersebut tadi berpanjangan juga dengan keadaan tiada berdaya. Dari itu dimaklumkan kepada tuan hal tiada berdaya ini bagaimana di dalam sepucuk surat kepada tuan dewasa itu. Dari itu saya percaya tuan dengan puas hati beriktikad bahawa berputus tuan dengan pihak saya pada hari itu hanya zahirnya sahaja tetapi batinnya berhubung bagaimana selama-lamanya dengan xx dan elok. Wassalam.

Tandatangan: Hussein bin Ali al-Sagoff.


Seminggu kemudian daripada itu, saya telah tiba di Singapura dan pada hari Sabtu 25 haribulan September 1937, saya mulai bekerja di pejabat Warta Malaya. Demikianlah permulaan perhubungan saya dengan Warta2 Malaya, Ahad dan Jenaka.

Peringatan yang Baik

Apabila saya telah bekerja dengan Warta Malaya itu baharulah saya tahu apa yang sebenar2nya berlaku disebabkan oleh makalah saya berkepalakan “Perihal Masjid Besar Kemaman” yang tersebut di atas. Utus-mengutus telah berlaku di antara Penasihat British Terengganu dengan penguasa Warta Malaya. Saya dapat membaca surat2 itu tetapi tidak ada perkara mengugut hendak menahan Warta Malaya daripada masuk ke Terengganu meskipun Warta Malaya sendiri bimbang kalau2 terjadi begitu tetapi cuma sangka2 sahaja.

Dari masa itu hingga dua tahun di belakang pada sangka saya, saya telah kena aniaya. Saya berbuat baik, dapat balasan yang jahat. Lesen saya menjadi peguam tiada dapat disambung lagi. Kebetulan kerajaan Terengganu boleh menolak atau memotong lesen2 peguam dengan tiada pejabat memberi sebab. Saya tiada boleh mengadu atau bertanya lagi tetapi setelah lalu masa yang panjang atas saya di Singapura ini, saya fikir2 balik kejadian itu sudah lorongan tuhan hendak menyebabkan saya betul2 jadi wartawan. Kerana itu sayapun mulai syukur kepada Allah hingga sampai sekarang kerana pertama2 “aniaya” itu telah menjadi peluang yang baik kepada saya dan kedua “aniaya” itu berlaku sebab saya terburu2 mendahulukan makalah di dalam akhbar berkenaan dengan Masjid Kemaman itu.

Jika ditakdirkan saya buatkan surat2 rayuan (petition) menggunakan perkataan2 yang baik kepada yang berwajib kemudian dikirimkan setelah ditandatangani oleh pegawai2 masjid dan oleh orang2 tua xx itu nescaya tiadalah terjadi apa yang telah terjadi itu. Jikalaupun saya kirimkan beritanya ke dalam Warta Malaya tetapi tentu sekali lesen saya tidak akan terpotong, orang2 yang mengadukan hal itu tiada akan mungkir dan saya harus masih di Terengganu lagi pada masa ini. Bahawasanya inilah suatu perkara yang patut juga menjadi ingatan kepada penulis muda di zaman sekarang.

Pastinya berkenaan dengan masjid itu tiada jadi dihantar bahkan dikarangpun belum tetapi tadbir2 yang baik ada dijalankan oleh yang berwajib memelihara kehormatan Masjid Kemaman itu.

Apakah hal saya di belakang itu: tunggulah sambungannya di belakang.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini