30.5 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Tuntutan Intelektual: Sejarah Kecendekiawanan Kritis Di Malaysia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati saudara-saudari yang mengikuti syarahan kita yang bertajuk Tuntutan Intelektual: Sejarah Kecendekiawanan Kritis di Malaysia. Dalam kita memerihal dan memperjelas tajuk ini, mahu atau tidak, kita tentulah terhala ke arah perkataan intelektual itu sendiri. Sebentar tadi, saudara moderator telah menjenguk sedikit sebanyak bagi memaknakannya. Bagi memudahkan pembicaraan, kita hanya sekadar merujuk intelektual ini sebagai golongan yang menggabungkan ilmu dan kepekaan sosial. Ertinya, apabila kita mengatakan orang berilmu, mereka tidak semestinya berkelulusan universiti. Cuma kebetulan dalam sejarah, khasnya sejarah moden mereka yang berkaitan adalah berkelulusan universiti.

Tuntutan Intelektual

Jadi, apabila kita mengatakan tuntutan intelektual, kita semacam menghalakan pandangan kepada kelompok yang kadangkala dicemuh sebagai kelompok menara gading. Apabila mereka dapat menurunkan diri, menjenguk ke alam sosial, mereka itu sebenarnya telah menjadi human transformer iaitu orang yang menggunakan brain power yang tidak dibantu dengan kedudukannya di menara gading. Jika inilah halnya, kita mempunyai tradisi yang agak panjang kerana ia boleh merujuk kepada penasihat istana, sarjana intelektual, pemikir sosial dan aktivis awam yang muncul dari semasa ke semasa. Jelasnya, tradisi ini wujud. Persoalan sama ada tradisi ini kukuh ataupun tidak, itu yang akan kita bahaskan. Seperti disebutkan oleh saudara moderator tadi, tradisi ini menepati atau tidak dengan tuntutan zaman.

Kedua, yang menghalakan kita ke arah persoalan ini adalah kerana memikirkan pada akhir-akhir ini wujudnya pendemokrasian. Dengan demokrasi liberal yang menyelubungi kehidupan kita, dengan media sosial yang memungkinkan kita bergerak semakin bebas, malah dengan kebebasan yang diberikan oleh pihak pemerintah sendiri dan dicampur pula dengan globalisasi. Kesemua ini ialah resipi yang seharusnya menyuntik, menggerak dan membolehkan kita melahirkan tradisi intelektual yang lebih kukuh. Hal ini akan kita jenguk juga—apakah pemandulan masih berlaku dalam konteks pembugaran intelektual dalam masyarakat? Ini dua perkara yang akan kita jenguk bersama.

Lima Gelombang Dalam Sejarah Tradisi Intelektual

Dalam syarahan ini, kita juga berhadapan dengan para peserta yang datangnya dari pelbagai universiti dan pusat pengajian tinggi. Apa yang saya nampak mereka ialah generasi baharu atau generasi muda yang belum begitu arif dan kenal lagi dengan tradisi lama kita yang penting. Sebelum kita mengkritik keadaan sekarang, maka ia memerlukan sedikit sebanyak pengetahuan tentang perkara lalu.

Saya pernah menyimpulkan dalam satu ucapan yang panjang lebar suatu masa dahulu bahawa tradisi intelektual kita telah mengharungi sekurang-kurangnya lima gelombang. Pertama, pendakwah di zaman silam dan penasihat istana merupakan transmitters of knowledge. Penerjemah karya-karya agung dari luar seperti Timur Tengah cuba membumikan pengetahuan ini untuk rakyat. Ataupun menasihati raja untuk menjadi raja yang baik, sopan, berkelakuan senonoh dengan kitab-kitab yang mereka sendiri lahirkan. Di Melaka sendiri, tradisi ini agak kukuh dengan Sultan Mahmud Shah yang dikelilingi maulana; Sultan Mansur Shah yang khusus dengan Maulana Abu Bakar; dan sultan-sultan lain. Di samping melahirkan kitab-kitab yang dianggap baik seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Manakala di Terengganu, kita pernah mendengar Syeikh Abdul Malik, Sultan Zainal Abidin I, Tok Ku Paloh dan Tok Syeikh Duyung pada zaman Sultan Zainal Abidin III, serta Sheikh Daud al-Fatani dari Patani. Jadi, pengasasan tradisi intelektual telah berlaku. Sama ada merebak atau tidak, kritis atau tidak, itu soal lain. Apa yang penting, adanya kepedulian sosial dalam kalangan ilmuan pada masa itu.

Gelombang kedua tiba di pekarangan hidup kita pada awal kurun ke-20 dengan Syed Sheikh Al-Hadi, Sheikh Tahir Jalaluddin dan sebagainya yang digelar golongan reformis Islam yang menyelenggarakan islah islamiah—persoalan kemajuan orang Melayu berbanding orang bukan Melayu, kedudukan sosioekonomi mereka dan bagaimana orang-orang Melayu diselubungi khurafat dan bidaah. Jadi, mereka melalui akhbar-akhbar seperti Al-Imam, Al-Ikhwan dan Idaran Zaman telah tampil menyemarakkan semangat pemodenan berdasarkan dan berlatar belakangkan kehidupan bukan Melayu dengan membandingkannya atau menyuluh menggunakan teropong kebaratan tentang kemodenan, kemajuan dan sebagainya. Orang Melayu sedikit sebanyak tersuntik dengan apa yang disebutkan tadi. Malah, apa yang dibawa oleh Abdullah Abdul Kadir Munshi meskipun agak di luar mainstream tadi, dianggap sebagai sebahagian lanskap melalui karya-karyanya seperti Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah.

Gelombang ketiga ialah para sasterawan negara. Meski belum dinobatkan dengan gelaran sedemikian, tetapi mereka ialah sasterawan negara dan penyair negara. Apabila berkembangnya mesin cetak, lahirnya A. Samad Ahmad, Abdullah Sidek dan Harun Aminurrashid. Mereka mengetengahkan minda masyarakat dan mempelopori cita rasa massa. Sesetengahnya terlibat dalam Kesatuan Melayu Muda (KMM), Kesatuan Melayu Pahang dan sebagainya. Nasionalisme terungkap sama dalam penglibatan mereka seperti ini. Mereka bolehlah kita anggap sebagai intelektual kebangsaan. Nasionalis intelektual yang menjadi jurucakap manusia Melayu yang berada dalam keadaan mundur dan tertekan ketika itu. Jadi, mereka ini tersuluh sama dalam gerakan Asia Untuk Orang Asia yang dibawa oleh pihak Jepun. Mereka dirangsang sama oleh akhbar-akhbar seperti Utusan Melayu, maka lahirlah Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50).

Gelombang keempat yang banyak saya suluh dalam buku saya Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran Tentang Islam Semasa (1987), merupakan fenomena pada tahun-tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an, apabila Islam diketengahkan sebagai cara hidup atau ‘a way of life’ yakni Islam sebagai alternatif kepada cara hidup yang lain. Apabila Islam diketengahkan sebagai jawapan kepada pelbagai persoalan, ia telah diperdanakan pada masa itu sehingga lahirnya Universiti Islam Antarabangsa (UIA), takaful, perbankan Islam dan seumpamanya. Kita membawa masuk pemikiran luar melalui globalisasi seperti Abul A’la Maududi dan Sayyid Qutb yang menerpa masuk dan kita memakainya. Walaupun pemikiran sedemikian telah terungkap dalam digest tahun-tahun 1960-an, 1970-an, majalah Pengasuh misalnya, atau dalam koran, ternyata tidaklah merebak seperti mana tahun-tahun 1970-an, 80-an dan 90-an apabila Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) khasnya mengetengahkan idea ini. Ia berlanjutan walaupun anjakan paradigma yang dilalui membuatkannya semacam ditenggelami gelombang intelektual semasa yang akan dibincangkan sebagai gelombang kelima selepas itu.

Gelombang kelima ini menarik kerana ia hasil proses globalisasi. Akibat daripada media sosial, akibat kapitalisme liberal, akibat korporatisme, akibat privatism dan sebagainya. Malangnya, globalisme ini tidak mengakibatkan kita berkembang secara intelektual seperti di Barat. Sekurang-kurangnya korporatisme di Barat melahirkan insaniah itu sendiri dalam konteks kapitalismenya. Mereka mempunyai nilai budinya berdasarkan kapitalisme, tetapi korporatisme kita belum sampai ke tahap itu lagi. Apakah ini kerana ketiadaan intelektualisme dalam korporatisme kita? Meskipun sebahagian daripada korporat ini menjenguk dalam masyarakat dan memberikan bantuan yang berbagai-bagai.

Pemandulan Intelektualisme di Malaysia

Apabila saya telah menyentuh kelima-lima ini, barulah saya akan menyentuh apa yang disebutkan di awal tadi tentang soal mengapakah masih berlaku pemandulan dalam proses intelektualisme yang kita sebutkan tadi? Pemandulan ini ternyata merasuk perasaan kita, ternyata akan menekan kehidupan kita sampai pada hari ini sehingga tidak lahirnya kreativiti dan kepekaan yang diperlukan seperti disebutkan sebentar tadi. Pertama, intelektualisme sebagai trend, gejala, jalur dan jajaran umumnya masih terangkum di bawah kuasa politik dan dalam sistem politik yang mencengkamnya. Gejala atau jajaran intelektual yang ada di negara kita ini masih terikat, tidak mempunyai dinamisme dalamannya sendiri sehingga menjadi counter-consciousness yang berkembang mengikut momentumnya. Kedua, ia adalah kerana wujudnya think tank yang mendampingi, menyaingi gerakan-gerakan seperti ini yang mana golongan ini juga menampilkan intelektualismenya tersendiri. Walaupun ia dicipta dan dibikin oleh pihak pemerintah atau establishment, mereka lebih kaya, mempunyai dana yang banyak dan menandingi gerakan intelektualisme biasa. Oleh sebab itu, gerakan intelektualisme ini menghadapi iklim yang tidak menyenangkan. Seterusnya, apabila ini berlaku tiadanya simbiotik dalam gerakan yang disebutkan tadi, manakala masyarakat pula tidak dianggap sebagai audiens yang apresiatif, tidak begitu menghargai golongan intelektual. Golongan intelektual itu sendiri menyukarkan mereka. Bahasanya besar, kata-katanya tinggi, ilmunya dalam. Ia tidak dapat diterjemahkan. Dalam keadaan itu, masyarakat yang simple-minded barangkali lebih teruja dengan artis, pelakon, golongan korporat yang kaya mudah memberikan wang dan ahli politik yang menslogankan itu ini. Dalam keadaan inilah masyarakat tidak menghargai dan tidak dapat merangsangi intelektualisme itu sendiri.

Kemudian, di samping golongan ini ialah kaum menengah. Di negara-negara Barat, kaum menengah inilah yang berperanan besar kerana mereka menyediakan dana, tempat seperti Keluarga Medici di Itali pada masa dahulu dengan perpustakaannya dan naungannya. Akan tetapi, kita di sini membina kelas yang umumnya selesa, tidak memberati hidup mereka dengan persoalan-persoalan intelektual. Malah, kita menganggap mereka golongan kelas menengah yang tidak begitu bererti dalam hubungan seperti itu. Dalam keadaan kita tidak mempunyai constituency yang subur, kita dapati tahap intelektual ini tidak lah berkembang menjadi trend dan gejala yang dominan yang melahirkan aliran besar school of thought yang diarus perdanakan bagi pembentukan pemikiran. Ertinya, meskipun kita mempunyai the power of intellects tetapi gagal menggabungkannya dengan the politics of ideas seperti mana berlaku di Barat termasuk di Kesatuan Soviet suatu masa dahulu. Gerakan intelektualnya hebat sehingga kita mewarisinya. Malahan, banyak idea di Barat pada hari ini, asalnya berkembang dalam bentuk kearifan lokal sahaja tetapi diangkat oleh segelintir intelektual, dipasarkan melalui buku atau seperti dirujuk sebentar tadi mengikut Prof. Shamsul Amri Baharuddin di mana ilmu kolonial dijadikan kearifan lokal dijaja ke seluruh dunia menjadi rujukan dan akhirnya dinobatkan menjadi idea universal, sama ada berhubung dengan emansipasi wanita, hubungan antarabangsa, hak asasi manusia dan seumpamanya.

Ia perkara yang masih menghantui kita dan turut dibebankan oleh developmentalism. Apa yang saya maksudkan dengan developmentalism ialah keadaan kita terpikat dan terpaku kepada persoalan pembangunan material dan membelakangkan nation-building yang biasanya ialah suatu wadah yang biasanya mampu membugar intelektualisme. Indonesia memulakannya dengan nation-building terlebih dahulu dengan bahasa, pemikiran dan ideologi untuk menjana suatu kekuatan dalam bentuk bangsa Indonesia. Sebab itulah intelektualismenya berkembang, bukunya banyak dan sebagainya. Begitu juga di Pakistan dengan idea Islamnya yang dibawa oleh Abu A’la Maududi. Begitu juga di Rusia dan Perancis semuanya bermula dengan nation-building terlebih dahulu. Akan tetapi, kita ini menumpukan terhadap developmentalism terlebih dahulu. Tahun-tahun 1950-an selepas merdeka, tumpuan dihalakan terhadap pembangunan luar bandar dan penempatan penduduk di dalam bandar sehingga kita melupakan perkara ini. Sekalipun kita menjadi lanskap antarabangsa, kita adalah dalam lanskap intelektualisme Barat. Kita membaca, menterjemah buku dari Barat. Kita tidak berkembang dalam momentum dan dinamisme sendiri memandangkan kita tidak diasak dengan persoalan nation-building seperti mana disebutkan tadi.

Begitulah sekelumit cerita yang telah saya berikan. Saya tidak mahu menutup syarahan ini dengan begitu sahaja kecuali dengan mengatakan bahawa dengan tradisi sedia ada, jalur yang sudah wujud dan berkembang, kita bukan sahaja memiliki benih-benih intelektualisme dalam masyarakat tetapi lulusan-lulusan universiti. Kita mempunyai puluhan universiti awam, ditambah dengan universiti swasta yang berpotensi menjadi batu-bata bagi pembinaan tradisi intelektual. Namun, persoalannya sejauh manakah mereka ini membaca, mengikuti wacana seperti ini, mengasah bakat untuk berfikir? Atau mereka berminat mengisi kekosongan pekerja sahaja? Kedua, jika kita biarkan ini berterusan berlaku, kita tidak akan dapat melahirkan tradisi yang kukuh daripada segi keintelektualan kerana iklim atau persekitaran tidak wujud sehingga membolehkan anggota masyarakat terasuh dengan intelektualisme. Sedangkan di England, orangnya tidak terasuh di universiti tetapi terdedah kepada akhbar, majalah, televisyen dan radio dengan perbahasan yang pelbagai. Mereka berupaya mengangkat diri sebagai intelektual sehingga beberapa orang daripada Perdana Menteri bukanlah lulusan universiti seperti John Major, tetapi diolah oleh keintelektualan dalam masyarakat British. Kita belum sampai ke peringkat itu lagi. Jadi, pemandulan masih berlaku. Pemandulan itu perkataan dalam satu artikel saya diterbitkan dalam Utusan Malaysia pada tahun 1996. Pemandulan masih berlaku. Kegersangan masih wujud.

Terakhir, ingin saya sebutkan apa yang disentuh apabila membahaskan mengenai Almarhum Prof. Syed Hussein Alatas. Penduaan juga berlaku hingga membantutkan. Apabila mereka yang fasih dalam Bahasa Melayu, membaca dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia berada dalam lingkaran Bahasa Melayu. Membaca akhbar berbahasa Melayu, khalayaknya juga berbahasa Melayu. Ia disempitkan dalam lingkaran atau kerangka yang disebutkan tadi. Mereka yang membaca akhbar Bahasa Inggeris, buku-buku dari Barat, mereka juga cuma bergerak dalam lingkaran mereka. Kedua-duanya bertemu, tetapi bertindihan sahaja. Tidak menjadi suatu bahagian daripada keseluruhan yang dinamik. Tanya sahaja mereka yang membaca akhbar Bahasa Inggeris terdiri daripada bukan Melayu khasnya, siapakah intelektual Melayu? Mereka tidak kenal. Jurang dualisme yang berlaku dalam masyarakat ini sedikit sebanyak mengurangkan impak intelektualisme kerana tidak berlaku penggabungan, malah pertentangan yang dipolitikkan sehingga ia terlihat bermusuhan secara berpanjangan. Mereka dalam lingkaran Bahasa Melayu percaya apa yang ditulis dalam Bahasa Melayu dan sebaliknya pula. Kedua-duanya jarang bertemu, tetapi jika bertemu akan bersaing. Ini menyukarkan keadaan.

Jadi, begitulah sebenarnya tuntutan yang ada pada intelektual kita masih terhad. Ia masih belum dapat diantarabangsakan, belum dapat mewarnakan lanskap nasional, belum dapat menjadikan local wisdom kita sebagai global wisdom yang kita inginkan itu. Tidak tahu sampai bila. Saudara-saudari para peserta syarahan hari ini akan menjadi obor yang akan membawanya atas izin Allah. Insya Allah. Sekian. Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perbincangan Dan Soal Jawab

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Terima kasih Prof. atas syarahan yang saya kira sangat padat dan penuh dengan renungan yang patut kita fikirkan bersama-sama. Dalam hal ini, ada anggapan apabila kita bercakap tentang intelektual, selalunya intelektual bercakap tentang hal-hal mengenai idea. Ada pula yang beranggapan bahawa idealisme bukan suatu hal yang relevan pada masa kini. Sekarang ini, orang lebih berminat dengan hal-hal yang realistik. Ia mungkin disebabkan oleh tuntutan-tuntutan kehidupan yang mengakibatkan pembicaraan mengenai idea agak dikesampingkan.

Bagaimanakah respons Prof. tentang hal itu? Mungkin Prof. boleh juga menyentuh mengenai intelektual awam atau cendekiawan awam. Sekarang ini, apabila Prof. menyatakan mengenai akibat globalisasi iaitu gelombang kelima, wujud percambahan maklumat, khususnya dalam internet secara pantas dan luas. Terdapat juga orang yang menulis, mendapat maklumat khusus daripada pelbagai laman sesawang di internet. Adakah golongan ini juga boleh kita anggap sebagai intelektual? Apakah pandangan Prof.?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Terima kasih Saudara Fairuzzaman. Ada dua perkara di sini. Mahu tidak mahu, apabila membicarakan tentang intelektual, kita pasti merujuk kepada idealisme. Idea mereka kadangkala berpijak di bumi sekarang, kadangkala berpijak di bumi akan datang, jikalaupun ada. Ertinya, mereka ini melihat ke hadapan atau melihat keseluruhan. Sedangkan orang lain melihat serpihan sahaja. Itu kelebihan dan kehebatan mereka. Mereka melihat masa depan berbanding orang lain yang melihat masa sekarang. Mereka melihat jauh ke hadapan untuk memastikan masyarakat bergerak ke arah satu tujuan tertentu yang jelas.

Kedua, mereka melihat keseluruhan, sedangkan orang yang melihat hari ini hanyalah apa yang terdapat di hadapan mata sahaja. The whole is greater than the sum of its parts. Ia menunjukkan bahawa jika kita tidak memahami keseluruhan, kita tidak akan dapat menghargai yang sebahagian. Kita memahami kedudukan dan kepentingan Malaysia apabila kita memahami regional atau dunianya. Sama juga dengan diri kita. Jadi, intelektual ini juga menyuluh keseluruhan bahagian luar dengan mempertalikan apa yang ada di dalam. Itu kehebatan mereka. Jika kita ingin marahkan mereka kerana itu, kita akan bertanyakan soalan, “Siapakah lagi yang akan membuatnya jika bukan mereka?”

Banyak perkembangan hari ini yang berlaku kerana dahulunya tidak berpijak di bumi nyata. Sama ada dalam bentuk novel sains fiksyen, karya George Orwell dan sebagainya. Mereka intelektual. Mereka boleh dicemuh, tetapi mereka ada asas seperti itu untuk bergerak sebagai intelektual. Mereka ialah pemimpi. Mereka ialah human transformer. Mereka menjana masyarakat dan melahirkan idea masa hadapan. Mereka mungkin ditertawakan sekarang, tetapi 100 tahun akan datang diagung-agungkan. Hal ini berlaku di mana-mana.

Apakah mereka yang terlibat dalam media sosial boleh dianggap sebagai intelektual? Itu bergantung kepada mereka itu siapa. Jika mereka sekadar menjaja apa yang orang lain katakan tanpa memahaminya atau menyebarkan maklumat palsu, saya rasa ini bukan intelektual. Biasanya, mereka yang menjadi intelektual mempunyai ilmu tersendiri yang mampu membugar idea di hadapan mereka, menerjemahkannya untuk masyarakat, mengembangkannya untuk pemulihan sosial dan mengaplikasikan mindanya kepada realiti, sama ada ilmu lain atau realiti hari ini. Mereka mungkin pragmatik, praktikal sekali manusianya, tetapi berdasarkan pencerakinan masyarakat dan keadaan itu sendiri yang dilihat dengan kritis. Dia bukan sekadar menerima ‘dua campur dua jawapannya empat sahaja’. Ia akan melihat sama ada ‘dua campur dua boleh dilonjakkan kepada yang lain dan sebagainya’. Aspek intrinsik yang ada pada mereka ialah minda kritikal, otak yang sensitif, minda yang mampu menyuluh ke luar—‘thinking out of the box’ seperti istilah yang digunakan sekarang.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Terima kasih Prof. Kemudian, saya turut tertarik dengan persoalan bahasa. Bagi pengetahuan Prof., saya kini berada di Jerman dan melihat satu tradisi soal bahasa tadi. Ini mungkin menjadi satu cabaran, khususnya di Malaysia. Saya boleh katakan semuanya—bukan hampir—teks urusan kerajaan, bukan kerajaan, majalah, surat khabar, semuanya telah diterjemahkan dalam Bahasa Jerman. Maksudnya, buku-buku dari luar yang mereka terjemahkan dalam Bahasa Jerman, sekali gus memperluas akses yang lebih lagi dalam kalangan rakyat. Jadi, saya lihat ini suatu yang menarik bagaimana mereka boleh mewujudkan gerakan penterjemahan pelbagai ilmu daripada pelbagai sumber ke dalam bahasa mereka sendiri. Ini menyebabkan ramai yang dapat mendakap ilmu yang berada di luar Jerman.

Maka, adakah Bahasa Melayu itu sendiri sebagai wadah pembinaan intelektual? Seperti mana golongan ulama Syed Sheikh Al-Hadi, banyak buku diterjemahkan oleh mereka dalam Bahasa Melayu bertulisan Jawi. Bagaimanakah Prof. melihat persoalan bahasa? Adakah bahasa membantu membina intelektualisme dalam kalangan masyarakat kita?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Soalnya begini, jika kita mempunyai kepakaran dalam satu bahasa dan bergerak dalam lingkaran itu, pemikiran kita akan agak tertutup. Akan tetapi, jikalau kita mempunyai keupayaan untuk berbahasa lebih daripada satu bahasa, maka kita akan menjamah tiga benda. Pertama, kita boleh menggunakan istilah-istilah dalam bahasa luar. Katakanlah dia boleh berbahasa Belanda, Jerman dan Inggeris, banyak istilah-istilah yang boleh disedut bersama. Kedua, bahasa luar itu menjadi jendela kepada kita untuk memahami pengetahuan, mendapat pandangan daripada khazanah luar seperti dari Jerman, British dan seumpamanya. Apabila ada kedua-dua ini, maka tahap keyakinan itu tinggi. Sebab itulah dalam sejarah intelektual kita, kecuali seorang dua sahaja dalam kalangan orang Melayu adalah terdiri daripada mereka yang berbahasa Melayu dan Inggeris, ataupun Bahasa Melayu dan Bahasa Arab yang saudara sebutkan tadi. Tiada masalah untuk berkembang dalam Bahasa Melayu, tetapi intelektual itu memerlukan kepakaran lebih daripada satu bahasa. Dia akan dapat menimba ilmu dari luar. Tidak cukup dengan terjemahan sahaja.

Jerman sendiri memiliki tradisi yang kukuh. Dalam tradisi sejarah falsafah Jerman yang kaya, sama juga seperti orang British. Jika tiada terjemahan pun. Cukup dengan sekadar apa yang ada dalam Bahasa Inggeris sebagai khazanahnya. Pernah disebut begini secara berjenaka ketika saya berada di luar negara dahulu. Orang lain perlu memahami bahasa asal, bahasa ibundanya dan bahasa-bahasa lain. Orang Inggeris katanya, “Just know English and rubbish”. Maknanya, mereka cukup memadai dengan Bahasa Inggerisnya. “The rest is rubbish” menunjukkan Bahasa Inggeris itu dengan dunia besarnya. Hanya dengan pengetahuan Bahasa Inggerisnya itu cukup ‘kenyang’ mereka dengan itu sahaja. Bahkan, orang Arab juga perlu membaca Bahasa Inggeris. Buku tentang dunia Arab, falsafah Arab, ekonomi, politik, hubungan antarabangsa dunia Arab adalah dalam Bahasa Inggeris. Bukanlah tiada langsung, tetapi secara bandingannya.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik Prof. Sebentar tadi Prof. bercakap tentang tradisi dan legasi. Bagaimanakah dengan soal intelektual di Malaysia? Adakah jurang antara tradisi dan legasi?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Kecuali jika Saudara Fairuzzaman maksudkan bahawa legasi itu ialah tradisi. Jika kedua-duanya sama, maka tiada jurang. Apakah legasi itu berlainan daripada tradisi? Setahu saya, legasi kita masih lagi legasi lama yang mana sebahagiannya ialah tradisi. Atau kita ingin menganggap legasi sebagai ‘historical baggage’ yang menyebabkan kita konservatif, feudal dan sensitif secara yang bukan-bukan. Itu historical baggage yang memakan diri dan membunuh tradisi intelektual. Jika itu (historical baggage), ia boleh saya terima. Tradisi yang feudal, akur dan bersetuju sebelum tahu apa yang patut dipersetujui.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Soalan ini mungkin agak panas dan kontroversial. Ia mengenai kekangan undang-undang daripada penguasa. Jika kita melihat daripada lingkungan akademik, terdapat kekangan daripada segi undang-undang khususnya penjawat awam. Jadi, kritikan seperti mengenai Ordinan Darurat baru-baru ini, penjawat awam dilarang memberikan komen terhadap dasar-dasar yang mungkin tidak berkesan daripada pihak kerajaan. Jadi, bagaimanakah Prof. melihat peranan intelektual di universiti khususnya yang kebetulah ialah penjawat awam untuk melontarkan pandangan? Saya kira ada pembezaan antara intelektual dalam lingkungan universiti dan intelektual awam yang lebih bebas daripada kekangan sedemikian. Bagaimanakah pandangan Prof. daripada segi itu?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Jika kita lihat secara bandingan, kekangan apa yang ada pada kita sebagai penjawat awam atau pelajar universiti, tentulah kekangan ini lebih hebat berbanding di negara lain yang tertentu. Ada Perintah-Perintah Am atau General Orders, Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU), tetapi ruang dan peluang untuk mereka berinteraksi dalam konteks intelektualisme masih besar. Namun, ia tidak dieksploitasi sepenuhnya oleh para pelajar mahupun penjawat awam. Contohnya, dalam kalangan penjawat awam, apabila mereka sudah pencen jarang sekali dalam kalangan mereka ini menghasilkan memoir, karya-karya yang bersifat autobiografi dan sebagainya. Sedangkan di Barat itu berkembang. Mereka mengungkapkan itu dan ini. Para kakitangan Central Intelligence Agency (CIA) sendiri meskipun dikekang begitu hebat sekali daripada badan perisikan itu, mereka melepaskan diri daripada kongkongan dan menghasilkan karya-karya yang sangat penting.

Para pelajar juga begitu. AUKU mempunyai kesan psikologi yang saya sedari. Namun, ruang dan peluang yang ada tidak digunakan oleh para pelajar untuk memupuk intelektualisme sebagai mana dibangkitkan tadi. Ia tidak berpadanan dengan apa yang diberikan kepada mereka daripada segi penglibatan. Sedangkan hari ini ramai yang lahir dalam kalangan universiti awam dan swasta. Pemupukan intelektualisme tidaklah seperti yang kita harapkan. Suasana hari ini lebih bebas dan liberal. Para pensyarah universiti terlibat dalam forum-forum. Malah, mereka dirujuk oleh semua televisyen untuk semua perkara. Sama ada mereka bercakap itu soal nonsense atau tidak, itu soal lain. Persoalannya ialah mereka telah diberikan ruang, skop atau ruang awam untuk memastikan ideanya terjana. Sesetengah itu dibawa ke dalam arus media sosial. Kita menunggu buahnya, hasil kebebasan yang diberikan pada hari ini.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Terima kasih Prof. atas jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan saya. Saya fikir kita boleh pergi terus kepada sesi soal jawab. Soalan petama daripada Saudara Zawawi Jahya. Intelektual harus bermula dengan idea dan kritikan tetapi wujud kongkongan akta yang membelenggu kebangkitannya. Yang ada ialah pengia sahaja, yang menidakkan idea arus perdana akan terbuang dan tersingkir. Komen daripada Prof.?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Persoalannya begini. Sebelum seseorang muncul sebagai intelektual, dia harus memiliki pengetahuan yang agak baik. Bagaimanakah beliau ingin berinteraksi dengan pihak lain sekiranya dia tidak memiliki kepakaran dalam bidang tertentu dan keilmuan. Ertinya, dia gersang. Dia perlu mempunyai kesuburan daripada sudut pemikiran terlebih dahulu berdasarkan pengetahuannya. Barulah dia dapat memahami persoalan luar. Kemudian, barulah dia boleh bersetuju dengan kritis atau menolak dengan kritis juga. Sebaliknya, jika beliau menghadapi keadaan kekosongan, itulah yang terjadi soal mengiakan dan akur sahaja apa yang di luar. Itulah prasyarat bagi seseorang intelektual. Jika dia langsung tidak mempunyai ilmu, bagaimana beliau ingin berinteraksi dengan pihak lain yang mempunyai pengetahuan. Maka, baseline bagi soal ini ialah pengetahuan.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik Prof. Soalan kedua daripada Saudara Ooi Kok Hin. Adakah mahasiswa masih menggugat atau tergugat atau digugat? Bagaimanakah pandangan Prof. terhadap gerakan mahasiswa pada masa kini berbanding zaman di mana Prof. menulis buku Mahasiswa Menggugat (1973)?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Halnya begini. Dalam tradisi di universiti biasanya yang menggerakkan suatu pertubuhan terdiri daripada ‘segelintir yang aktif’. Tidak ramai. Mereka menjadi jurucakap. Kadangkala yang berdemonstrasi itu tidak tahu apapun tentang apa yang mereka demonstrasikan. Mereka menjadi pengikut untuk bersuka-suka sahaja. Maka, kita harus akur bahawa adanya ‘segelintir yang aktif’ sebagai penyuara pemikiran, pandangan dan kritikan. Cumanya pada masa itu golongan ‘segelintir yang aktif’ ini mudah mendapat suluhan apabila Universiti Malaya (UM) merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi. Akhbar di dalam dan luar negara memberikan liputan dan suluhan.

Sekarang ini, apabila wujudnya berpuluh-puluh universiti, surat khabar tidak lagi mengutamakan orang di universiti yang merupakan faktor kedua penyebab kepada idea di universiti kadang-kadang tenggelam dalam bilik darjah, di pekarangan kampus dan seumpamanya. Oleh itu, untuk menonjolkan keintelektualan universiti, mereka mestilah lebih hebat daripada orang luar. Orang di universiti harus outshine orang di luar. Sedangkan sekarang ini orang luar outshine orang di kampus. Tiga faktor keadaan kini. Pertama, mereka menjemput orang luar untuk bersyarah di universiti. Dahulu, orang di universiti yang dijemput ke luar untuk bersyarah. Kedua, think tank yang saya sebutkan tadi orangnya lebih hebat. Jadi, orang di universiti merujuk kepada think tank. Bukan yang sebaliknya. Maka terdapat ketidakseimbangan. Dahulu dari menara gading pergi ke luar, orang di luar menoleh ke atas menara gading dan menimba ilmu di situ, serta menerima panduan dari situ. Ketiga, orang di universiti terikat dengan employability untuk mendapatkan pekerjaan. Keadaan dahulu, pelajar dari universiti menjadi rebutan. Tidak kisah dicap hitam atau kuning. Selepas dua atau tiga bulan akan mendapat pekerjaan. Sekarang ini, apabila lambakan graduan berlaku, orang lebih memikirkan untuk menjaga periuk nasi. Biarlah kita berterus terang tentang hal ini. Ketiga-tiga faktor ini menghambat keadaan kini.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Saya teringat istilah daripada Sasterawan Negara A. Samad Said iaitu ‘carma’—‘cari makan’. Seterusnya, saya persilakan Saudara Naser Rahman untuk mengemukakan soalan kepada Prof.

NASER RAHMAN: Saya membayangkan tidak susah bagi orang putih yang sudah established dengan Bahasa Inggerisnya, orang Arab yang ada kitab Al-Quran dalam bahasanya sendiri. Jadi, di sini kita berbahasa Melayu. Tiada Bahasa Inggeris mahupun Bahasa Arab. Bahasa Sanskrit juga telah mati. Kita berdepan dengan masalah bahasa yang mana istilah ‘jati diri’ contohnya berasal daripada Bahasa Sanskrit secara etimologi. Bahasa Arab juga hanya segelintir kita yang mempunyai kemahiran dan kepakaran. Jika menggunakan Bahasa Inggeris, kita berhadapan pula dengan ancaman kolonialisasi ilmu. Sehubungan itu, saya teringat kepada pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ‘untuk memperkembang potensi diri’ yang mana ‘potensi’ itu adalah asalnya daripada Bahasa Inggeris. Kenapakah kita tidak menggunakan istilah ‘jati diri’ kerana ia merupakan jantung orang Melayu itu sendiri? Perkataan ‘akal’ juga tiada, digunakan pula ‘intelek’. Perkataan ‘emosi’ digunakan, perkataan ‘perasaan’ dibuang. Di sini, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari dekad 1980-an, 1990-an masih digunakan dengan masalah yang saya sebutkan tadi dan dengan kacau bilaunya, tanpa kita cuba mengungkapkannya mengikut falsafah Melayu Nusantara kita sendiri. Mungkin Prof. boleh ulas perkara ini. Terima kasih.

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Terima kasih kepada Saudara Fairuzzaman dan Saudara Naser yang bertanya. Sebahagian jawapan yang akan saya berikan adalah sebahagian daripada apa yang telah saya katakan tadi berkenaan nation-building atau pembinaan negara bangsa. Apabila kita berada dalam kemelut yang tidak menentu, inginkan Bahasa Melayu, kemudian ingin Bahasa Inggeris, maka terjadilah cacamarba. Namun begitu, pengasasan Bahasa Melayu sudahpun ada. Kita sanggup menterjemah karya-karya luar. Kita mempunyai lulusan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Jadi, masih wujud peluang untuk kita menyebar luas skop pemikiran, pengajian dan khazanah Bahasa Melayu dengan mengadunkan yang lepas dengan yang baharu. Apapun, kita harus sedar bahawa Bahasa Melayu hari ini ialah adunan Bahasa Sanskrit, Bahasa Jawa dan Bahasa Arabnya. Tidak menjadi masalah untuk kita memahamkan diri kita dengan menggunakan istilah-istilah luar. Perkataan ‘minda’ yang kita gunakan hari inipun tiada pada masa dahulu sehinggakan timbul pertikaian sama ada ia merujuk kepada intelek atau pemikiran atau hati budi atau keseluruhan mengenai pandang dunia itu. Itu bergantung kepada kita.

Apapun istilah yang digunakan, apa yang penting ialah kita mampu memberikan tafsiran mengikut kemahuan dan komitmen kecuali kita hendak mengekalkan istilah-istilah tertentu kerana etimologinya yang tersendiri. Apa yang penting penguasaan kita daripada segi bahasa dan ilmu sehingga kitalah yang akan mencorakkan ilmu yang ada pada kita. Malangnya, ini tidak berlaku. Ataupun kerana kekangan politik, ini tidak berlaku kerana hambatan politik, menimbang itu dan ini, maka terbengkalai jualah nation-building.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik, terima kasih Prof. Saya persilakan pula Saudara Dolhadi untuk menyampaikan soalan kepada Prof.

DOLHADI: Maaf kerana saya baru sahaja mendengar perbincangan ini, tetapi saya cuba untuk memahami beberapa perkara. Pertama, mengenai intelektual dan introvert kerana sebentar tadi Saudara Fairuzzaman menyebut tentang introvert. Berkaitan antara intelektual dengan introvert, adakah seorang introvert perlu bertukar menjadi extrovert untuk menguar-uarkan keintelektualannya tidak kira daripada segi ilmu, penterjemahan dan lain-lain mengenai keilmuan. Persoalannya, adakah perlu bagi seorang introvert menukar dirinya menjadi seorang extrovert? Atau mewakilkan si extrovert dengan kekal menjadi introvert sedia ada? Pemerhatian saya, introvert mempunyai banyak ilmu tetapi sejauh manakah diperbesarkan ilmu itu?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Respons saya adalah bahawa istilah introvert dan extrovert ini bersifat generik. Ia bukan sahaja merujuk kepada intelektual. Mereka yang menyimpan, tidak mahu menzahirkan pemikiran dan pandangan ialah introvert atas sebab-sebab psikologi. Sebaliknya, yang memaparkan dan memberitahu segala apa yang ada pada dirinya ialah extrovert yang juga masalah psikologi.

Dalam konteks intelektual, istilah tersebut boleh kita gunakan, tetapi bukan secara muktamad kerana seperti yang saya sebutkan pada awal tadi intelektual ialah gabungan keilmuan dan kepedulian sosial. Jika seseorang itu berilmu, masanya belum tiba untuk menyampaikan pemikiran kerana isunya tidak berbangkit. Bukanlah ertinya dia seorang introvert, tetapi dia sedang menyimpan dengan bijaknya. Begitu juga jika ada isu-isu besar yang perlu ditangani. Tidak semestinya perlu gelojoh, tetapi sebaliknya dia mencerakinkan dan menganalisis persoalan. Bertepatan dengan keperluan masa, dia akan melahirkan ideanya. Maka, apakah itu seorang extrovert? Saya rasa bukan.

Saya ingin mengungkapkan sebaris kata-kata bahawa, “Kita mempunyai ramai orang cerdik, tetapi tidak begitu ramai orang bijak”. Orang cerdik berpengetahuan, belajar dengan mudah, menguasai ilmu dengan mudah, tetapi penggunaan ilmu bergantung kepada situasi dan keadaan, maka ini memerlukan kebijaksanaan. Seorang intelektual mestilah bijak, bukan semestinya hanya berilmu. Soal introvert dan extrovert tidak begitu relevan sangat.

Cumanya, ada intelektual seperti Noam Chomsky seorang ahli linguistik yang terkenal dengan transformational grammar nya sehingga menghasilkan tesis PhD pada usia 20-an yang mana sebahagian tesis diterbitkan menjadi karya klasik oleh Pelican atau Penguin lama dahulu. Namun, beliau telah menjamah persoalan di luar bidangnya. Beliau menyentuh tentang the new mandarin, politik dunia dan soal Palestin. Beliau boleh dianggap oversensitive. Buku beliau terakhir ialah Manufacturing Consent dengan seorang penulis lain Edward S. Herman. Jadi, beliau seorang yang sentiasa sensitif, berinteraksi yang mana saya rasa bukan seorang extrovert tetapi seseorang yang mempunyai banyak pengetahuan dan tenaga sehingga tidak jemu-jemu berinteraksi dengan dunia intelektual. Barangkali dalam kalangan ahli linguistik tidak begitu senang kerana orang ini sudah keluar daripada bidangnya membicarakan pelbagai persoalan. Cukup lengkap dengan apa yang patut untuk berinteraksi, tetapi janganlah tidak ada pengetahuan dan tidak memahami persoalan. Itu kita memasang jerat sendiri.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Saya fikir mungkin cara penyampaian ilmu kepada masyarakat memang begitu. Saya lihat karya-karya para intelektual ini banyak dihasilkan dalam bentuk tulisan. Seperti Ali Shariati di Iran, beliau turut memberikan pencerahan secara verbal melalui perkumpulan-perkumpulan. Akan tetapi, cara intelektual menyampaikan fikiran melalui tulisan-tulisan yang lebih mudah dicerap oleh masyarakat. Contoh paling dekat ialah Almarhum Syed Hussein Alatas. Jika kita lihat buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bahasa yang mudah. Beliau ada menggunakan istilah yang kompleks, tinggi dan akademik, tetapi kebanyakan penulisannya lebih mudah untuk kita fahami dan dicerap oleh masyarakat. Saya rasa mungkin itulah sebabnya beliau menulis untuk memudahkan pemahaman, baik golongan akademik mahupun golongan biasa atau layman.

Ada satu soalan daripada Saudara Muhammad Ariff. Dalam menuntut budaya kecendekiawanan kritis di Malaysia, wujud dilema untuk menjadi kritis. Pastinya wujud label sama ada kita menyokong pemerintah atau pembangkang. Adakah ini juga menjadi punca keruduman budaya kritis dalam kalangan cendekiawan muda hari ini? Ditambah pula dengan pemerintah yang begitu mengawal dan mengekang budaya kecendekiawanan. Bagaimana Prof.?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Ya, begini. Saya akan sentuh terlebih dahulu tiga perkara yang disentuh oleh Saudara Fairuzzaman sebelum membicarakan budaya labelling. Pertama, memang ada intelektual yang menghasilkan karyanya dalam bahasa yang sukar, tetapi diterjemahkan menjadi realiti kemudiannya kerana pada zamannya orang tidak begitu memahaminya. Umpamanya, karya Immanuel Kant tidak begitu difahami orang biasa, tetapi ia menjadi rujukan kepada mereka yang memakmurkan dunia melalui demokrasi umpamanya. Konsep-konsepnya dipopularkan kemudian. Kedua, begitu juga dengan konsep-konsep lain yang telah dia sentuh segera seperti Niccolo Machiavelli mengenai zamannya, difahami zamannya tetapi berterusan menjadi rujukan. Ketiga, dia mempropagandakan ideanya, disampaikan diulang dalam saluran-saluran lain yang akhirnya termakan oleh orang. Sebab itulah cara yang diibuat oleh Prof. Syed Hussein Alatas ialah satu bentuk propaganda mengenai intelektualisme, bebalisme dan sebagainya kerana dia menggunakan bahasa yang mudah. Tetapi, apabila kita berbuat begini, kita terpaksa berhadapan dengan risiko. Segalanya mengundang risiko kerana orang menganggap kita gila barangkali. Sebab itulah saya gunakan istilah ‘kegilaan orang yang tidak gila’ kerana orang lain tidak bercakap tetapi dia bercakap, menjadi manusia pinggiran, mengetengahkan sesuatu yang agak luar biasa, tetapi kemudiannya mungkin 100 tahun kemudian barulah orang menghargai. Risiko segera ialah dipulaukan, tidak mendapat pekerjaan dan menganggur. Itu juga ialah tradisi dalam kehidupan seorang intelektual kerana dia ‘rebel with a cause’—seorang pemberontak yang mempunyai idea. Jika dia ingin akur, patuh atau menjadi pak turut, risikonya juga ada. Dia mungkin dianggap sebagai lalang atau pembodek. Ada juga risikonya, bukan tiada.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Maaf Prof. saya mencelah. Saya sering teringat bahawa Prof. mengatakan tentang ‘juling sejarah’. Bagaimanakah dengan pengalaman Prof. sendiri berkenaan dengan sanggahan tersebut?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Ramai orang menyalah petik kata-kata itu. Pada masa itu, ada semacam pemikiran sedang dipupuk mengatakan kita ini tidak pernah dijajah. Jadi, selama ini juga kita memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita mengisytiharkan kemerdekaan. Apabila dikatakan kita tidak pernah dijajah, ia seolah-olah mengatakan ia hanya apabila orang mengatakan “kamu dijajah”. Tidak semestinya begitu. Penjajahan itu berlaku secara implisit, secara tidak langsung, secara penjajahan bentuk baharu. Untuk menafikan penjajahan, sedang ia terdampar sebagai realiti di hadapan kita, kita mengisytiharkan kemerdekaan, maka sebab itulah saya menggelarkan mereka sebagai ‘juling sejarah’. Ertinya, jika hendak katakan ‘buta’ tidak boleh. Dia ‘juling’. Tidak dapat melihat hakikat sebenar. Sebab itulah saya gunakan, tetapi orang yang ditujukan itu nampaknya masih baik dengan saya. Alhamdulillah.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baiklah. Saya boleh rangkumkan jawapan buat Saudara Muhammad Ariff tadi ialah apa yang kita dirikan, hujahkan, seharusnya memang ada risiko yang Prof. hujahkan sebentar tadi. Ada sebab dan akibatnya.

Ada soalan daripada Saudari Ilham Hayati. Apakah pandangan Prof. dengan intelektual yang terlibat dalam politik? Masyarakat mengharapkan perubahan dengan penglibatan intelektual dalam institusi politik, sebaliknya tradisi lama diteruskan. Apakah pandangan Prof.?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Saya pernah memperkenalkan satu konsep dalam syarahan yang dianjurkan oleh Majlis Profesor Negara (MPN) iaitu ‘pro professor establishment as opposed to pro establishment professor’. Ertinya, jika dia ingin menasihati penguasa atau pemerintah dengan kritis dan kadangkala pemerintah mengikutnya kerana yang baik itu akan akhirnya dipakai. Itu yang saya maksudkan dengan pro professor establishment. Apa yang kita tidak mahu ialah mereka yang dari awal-awal lagi sudah akur dengan kata-kata pemerintah. Seolah-olah mereka ini tidak berfikir langsung. Itulah yang saya maksudkan dengan pro establishment professor. Mereka sudah mengangguk sebelum tahu apa yang patut dan tidak patut diterima. Oleh itu, jika mereka ini terlibat dalam politik, biarlah mereka menjadi kategori pertama.

Secara peribadi, saya terlibat dengan beberapa pihak dalam pemerintah. Saya memberikan pendapat saya. Jika mereka sanggup mendengar ia suatu yang baik. Jika mereka mengikut saranan, maka itu lebih baik. Itu pegangan saya. Namun, biarlah mereka ini dimatangkan dengan fikiran bahawa jika tidak diikut juga apa boleh buat. Kebijaksanaan itu perlu ada di pihak yang menegur kerana manusia yang ditegur itu ada maruah dan harga diri. Oleh sebab itu, carilah saluran untuk menyampaikan pendapat. Itulah sebabnya the medium is also a message. Sesetengah itu main hentam sahaja sehingga berlaku penjurangan antara intelektual dan pemerintah. Jika ingin dekat dengan orang politik, janganlah terlalu dekat. Orang politik ini juga seperti ‘api’ yang boleh memakan. Itu masalahnya. Jangan mudah kecewa kerana orang politik mahu makan segera. Oleh itu, orang intelektual ini harus makan lagi jauh.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik Prof. Bagi soalan seterusnya, saya akan sampaikan soalan daripada Saudara Razan. Masa sekarang bukan sahaja bergelut dengan kekurangan intelektual yang mempunyai ketekalan dan kejituan idea, tetapi berhadapan kemiskinan wacana baik politik mahupun budaya dalam “intelektual-intelektual” yang ada sekarang. Media sosial mempercepat dan memperluas idea seseorang, tetapi pada masa sama ia merudumkan mutu sesuatu wacana itu. Penulisan lebih bersifat reaktif berbanding benar-benar membahaskan sesuatu isu. Kemiskinan wacana ini diterjemahkan pula kepada kemiskinan idea dalam kalangan masyarakat sivil, termasuk di universiti kelihatan tidak mampu mengemukakan pendekatan baharu bagi isu-isu lama mahupun baharu. Tambahannya, apabila wujud pemisahan secara sedar, pembezaan antara mereka yang bergulat dengan idea intelektual khususnya, tetapi tidak turun ke padang digelar sebagai ‘armchair’ atau ‘ivory tower’, berbanding mereka daripada NGO yang berpegang kepada falsafah ‘kerja buat dan turun padang’. Perbezaan ini setidak-tidaknya merencatkan pembangunan wacana berkenaan masyarakat, sekali gus memperlahankan satu-satu agenda perubahan. Sebagai seorang yang telah memerhatikan secara dekat perkembangan wacana intelektual dan gerakan aktivisme tahun 1970-an, bagaimanakah Prof. menanggapi hal ini? Saya fikir, selain gerakan intelektual dan aktivis, mutu wacana juga penting bagi memanjangkan agenda perubahan. Jadi, di sini saya fikir Saudara Razan ingin membawa persoalan mutu wacana mereka yang dikatakan sebagai golongan “intelektual” atau NGO. Silakan Prof.

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Kita tidak seharusnya merangkumkan intelektual sebagai satu kategori. Kita ada ‘armchair scholars’ yang membicarakan hal-hal mengikut teori-teori tertentu untuk disampaikan kepada para pelajar. Ada mereka yang turun padang, menggunakan pemikiran mereka untuk diaplikasikan di peringkat sosial dengan menyertai NGO dan seumpamanya. Kita tidak dapat menafikan di mana-mana pun di dunia, memang ada golongan seperti ini. Masing-masing membawa diri mengikut cara masing-masing. Kedua, sensitiviti masyarakat perlu dipupuk melalui pembacaan dan forum-forum. Namun, pada hari ini saya dapati bahawa walaupun banyak pelajar di universiti swasta dan awam, penglibatan mereka masih terbatas. Setiap kali ada forum, seminar dan apa-apa acara, bilangan mereka masih kecil.

Pada tahun 1960-an, walaupun bilangan pelajar masih kecil, setiap kali ada wacana yang diterokai pihak kiri atau sosialis umpamanya, pihak lain juga datang untuk mendengarnya. Jika ada wacana yang berbaur keislaman, pihak kiri, sekular atau moden turut hadir sama. Semua pihak semacam bersama-sama meraikan pemikiran berbeza. Namun, kini ia seolah-olah telah dikelompokkan tajuk-tajuk dan orang-orangnya sudah boleh dikatakan menerima idea itu yang akur sahaja dengan apa yang disampaikan. Mereka tidak melakukan percambahan pemikiran. Hal ini adalah malang dalam kalangan audiens itu sendiri. Kita ingin audiens yang kritis. Pergi semua tempat dan dengar untuk mendedahkan diri kepada semua. Barulah pengkayaan berlaku. Inilah juga yang menjadi punca kepada kegersangan yang dimaksudkan oleh Saudara Fairuzzaman tadi. Kita juga harus lebih terus terang tentang hal ini. Malu, malas atau tidak mahu menyertai gelombang intelektual itu sendiri juga menjadi faktor.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik, terima kasih Prof. Jika kita lihat baru-baru ini terdapat peranan golongan kiri dalam polemik buku teks Sejarah Tingkatan Empat pelajar-pelajar di Malaysia. Banyak webinar, forum dan syarahan yang dilakukan dalam kalangan sarjana. Ada dalam kalangan mereka sebenarnya mengiktiraf kewujudan peranan golongan nasionalis kiri Melayu, mahukan pengiktirafan yang lebih buat nasionalis yang dikatakan golongan kanan. Dalam wacana akademik, ia suatu yang biasa kerana sememangnya terdapat golongan kiri yang memulakan perjuangan kemerdekaan, tetapi bagi masyarakat umum golongan kiri dilihat semacam ada suatu hal yang negatif pada pembinaan negara bangsa atau masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, suatu hal adalah bahawa ia merupakan fakta sejarah, sementara daripada satu segi lain, kita mahukan percambahan idea kritis yang mungkin membawa satu naratif yang baharu dalam kalangan masyarakat. ini membawa wacana akademik ke dalam masyarakat umum. Bagaimanakah Prof. melihat hal ini?

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Di sini ada dua perkara. Pertama, isu besar, universal iaitu sama ada sejarah ialah realiti ATAU kedua, pemahaman tentang masa lepas. Jika sejarah ialah pemahaman tentang masa lepas, maka ia akan dipengaruhi banyak perkara seperti sentimen politik, perasaan peribadi, pembawaan budaya dan sebagainya. Itu tidak dapat dielakkan. Tiada sejarah yang tidak dilanggar atau dikaburi persepsi. Sejarah ialah sesuatu yang subjektif.

Namun, saya juga terlibat dalam polemik ini apabila bersyarah dengan seorang tokoh politik mengenai penulisan semula sejarah Malaysia apabila ada usaha untuk menempatkan tokoh-tokoh kiri dan sebagainya. Juga dalam satu wacana lain yang dianjurkan oleh sebuah akhbar mengenai tajuk sama, persoalan yang saya angkat adalah bahawa kita perlu memberikan tempat kepada mereka yang dipinggirkan. Ertinya, kita perlu berlaku adil jika ada sumbangan daripada mereka, tetapi hari ini isu penulisan buku itu diheret oleh sesetengah pihak yang berbaur dan berkepentingan politik. Apabila ia menolak A, dia mahukan Z. Apabila dia mahukan Z, dia menolak A. Maka, tiada lagi kompromi apabila hujahnya itu berlandaskan politik. Apa yang kita mahu ialah apa yang tiada diadakan kerana ia memang patut ada. Jangan kita marah berlebihan dengan apa yang diadakan ini kerana ia memang patut ada. Akan tetapi, apabila kita mengadakan apa yang patut ada sehingga kita beranggapan bahawa itulah segala-galanya, itu menjadi isu juga. Itu yang berlaku sekarang. Apabila kita ingin menelanjangkan kekurangan, kita juga ingin menelanjangkan kekurangan di pihak yang lain. Ia suatu yang tidak patut. Kita mahu sejarah perdana yang kita bina ini berdasarkan sejarah pilihan iaitu sejarah yang telah selamat kita lalui sebagai sandaran masa hadapan kerana nilai-nilai positif yang ada padanya. Bukan bermaksud sejarah yang ada selama ini tidak mempunyai kekurangan. Itulah yang ingin kita buang bagi memenuhi citarasa nation-building yang saya sebutkan tadi.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik, terima kasih Prof. Ada satu soalan daripada Dr. Nazmi Yaakub. Apakah garis pemisah antara fenomena ‘ahli akademik selebriti’ dengan ahli akademik yang menjalankan tanggungjawab sosial dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat? Saya juga masih kabur dengan istilah ‘ahli akademik selebriti’, tetapi mungkin Prof. boleh berikan respons.

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Ahli akademik boleh kita golongkan kepada empat kelompok. Pertama, ahli akademik yang sekadar menjadi guru di universiti. Dia menyampaikan ilmu, mengajar dengan baik dan mengikut kaedah pedagogi. Kedua, ahli akademik pentadbir yang berkedudukan dalam jawatan sebagai contoh dekan, ketua jabatan atau naib canselor. Ketiga, ahli akademik penyelidikan yang menyalurkan pengetahuan dalam bentuk jurnal, buku dan sebagainya. Keempat, ahli akademik yang menjadi intelektual awam yang disebutkan tadi. Jadi, bergantung kepada mereka kerana sukar bagi kita untuk membatasi penglibatan mereka yang boleh dianggap bermaruah dan tidak bermaruah.

Secara kasarnya, mereka harus bercakap mengenai bidang kepakaran mereka. Janganlah menuturkan apa sahaja apabila didekati pihak wartawan, televisyen dan seumpamanya sehinggakan mereka kelihatan murah. Saya perlu menyatakan hal ini kerana untuk jangka masa panjang mereka akhirnya akan dipermain-mainkan oleh masyarakat kerana si profesor ini bercakap sahaja tentang apa-apa perkara yang kadangkala dia tidak tahu pun sehingga merosakkan imej sendiri. Itu sahaja yang dapat saya beritahu.

Oleh itu, untuk membatasi diri, mereka hendaklah menggunakan kebijaksanaan, berpengetahuan tentang bidang yang dimaksudkan, mempunyai maklumat yang mencukupi kerana malang sekali orang yang mempunyai kepakaran walaupun bercakap tentang sesuatu yang dianggap salah, orang tidak mempertikai kerana itu ialah bidangnya. Sebaliknya, orang yang bukan pakar bercakap hal yang betul akan dipersoalkan. Maka, di situlah pentingnya pembidanan dalam kita melimitasikan bidang kepakaran supaya kita dihormati. Sebab itulah di universiti kita anggap itu sebagai pembahagian bersifat akademik. Kita gunakan perkataan disiplin yang merujuk kepada bidang asuhannya melalui pengajian, penyelidikan dan penganugerahan ijazah.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baiklah Prof., dengan ruang yang berbaki ini, saya ingin mempersilakan Prof. untuk membuat penggulungan mengenai syarahan pada kali ini.

PROF. DATO’ MOHAMAD ABU BAKAR: Baik, sebelum saya menghuraikan secara umum persoalan yang telah kita harungi ini, saya berharap sebahagian daripada kita ini jika berpeluang sebagai manusia akademik untuk merujuk penulisan saya Manusia Akademik sebagai Intelektual dalam jurnal PEMIKIR yang mana saya telah menghuraikan secara panjang lebar dan terperinci kedudukan orang akademik dalam konteks Eropah, Amerika, malahan kita sendiri. Ia boleh dilihat secara berdampingan dengan syarahan saya pada malam ini apabila saya menghuraikan tentang tradisi intelektual di Malaysia.

Bagi merumuskan segalanya ini, berani saya katakan bahawa kita sedang berada di suatu persimpangan yang sangat menarik. Pertama, kita semakin diheret untuk membicarakan nation-building kembali, setelah sekian lama tercicir. Pembinaan negara bangsa ini menuntut penyertaan dan penglibatan para intelektual. Kita boleh menimba masa lepas, mendapatkan pengalaman dari negara lain tentang bagaimana mereka menangani secara intelektual isu ini. Kita belum lagi sampai ke tahap itu.

Kedua, apabila hari ini kita disimbah oleh globalisasi, demokrasi liberal, hak asasi manusia dan sebagainya. Nampaknya, apabila hari ini kita tidak berbekalkan ilmu pengetahuan yang cukup, tidak mempunyai kehebatan intelektualnya, kita hanya menjadi golongan on the receiving site. Kita hanya berinteraksi setelah isu itu dibangkitkan oleh orang luar. Apabila sesuatu isu menular dalam masyarakat, didatangi dari luar, barulah kita berfikir. Setelah kita berfikir dalam masa yang panjang, isu baharu pula datang. Hal ini sedang berlaku. Oleh sebab kita terbuka kepada dunia luar, banyak persoalan luar yang tiada kena-mengena dengan masyarakat kita telah terdampar dalam masyarakat. Sedangkan para pemikir dan intelektual kita masih pada tahap lama, kemudian dihumban pula dengan persoalan baharu. Kita perlu berhadapan dengan ini.

Ketiga, dengan banyaknya universiti pada hari ini sama ada awam atau swasta, adakah ia menyumbang dengan wajar berdasarkan kadar yang disebutkan tadi. Ertinya, adakah para pelajar kita membaca surat khabar? Adakah para pelajar kita mengikuti forum-forum? Saya takut mereka ini menjadi bookworm sahaja atau menimba pengetahuan daripada internet dengan menjadikan Google sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Saya takut mereka tidak lagi kreatif. Sebaliknya, semua yang mereka mahukan sudah ada. Definisi, cara membuat ayat, semuanya telah diajar melalui komputer. Digitalization ini ada baik dan buruknya. Kita tidak nafikan dengan era digital ini, universiti telah meneroka pelbagai cara sama ada online learning, video conferencing dan sebagainya. Akan tetapi, pokok pangkalnya ialah: adakah kita mempunyai audiens yang berilmu untuk berinteraksi secara atas talian atau kita hanya menggunakan gajet dan aplikasi ini dengan ada seada-adanya sebagai suatu yang baharu dan seumpamanya? Jadi, gejala tidak membaca, tidak mengikuti perbahasan ini menghambat. Mahu tidak mahu, buku merupakan sumber karya yang dapat memberikan laluan kepada intelektualisme yang saya maksudkan tadi.

Keempat, ketergantungan yang berlaku hari ini, apabila orang mengejar cita-cita, ketakutan dan kebimbangan itu ada sehingga mereka tidak lagi bebas untuk berfikir kerana mereka ini mementingkan employability. Pada masa sama, kita mungkin berhadapan dengan tipping point di mana golongan yang ramai tidak mempunyai pekerjaan, yang menganggur ini yang terdesak tidak memikirkan soal employability memikirkan bahawa there is nothing to lose. Hal ini juga berlaku di sesetengah negara yang mana mereka ini telah hilang punca, arah, justeru berbekalkan ilmu pengetahuan, mereka boleh menularkan intelektualisme yang saya sebutkan tadi. Adakah ini telah berlaku di negara Barat? Katakan di Rusia pada masa dahulu.

Kelima, kita juga perlu mendidik audiens dan masyarakat kita. Ini sukar kerana mereka kebanyakannya berada dalam zon selesa. Jika ada ensiklopedia pun hanya dijajarkan dalam almari, tidak dibaca. Jadi, ini menunjukkan bahawa audiens kita sendiri juga sebenarnya tidak membantu untuk menjadi sistem sokongan kepada gerakan intelektual yang ada di negara kita. Sedangkan kita berharap agar mereka ini apabila berduit, singgah di negara lain, terdedah di negara luar, mereka akan terbasuh sama oleh persekitaran luar dan pulang sebagai manusia yang kreatif, bukan pulang dengan ole-ole dalam bentuk cenderamata dan cenderahati sahaja. Tetapi, ramai dalam kalangan pegawai kerajaan, bukan semua yang gembira dengan cenderahati dan cenderamata sahaja. Bukan idea yang diambil dari luar. Inilah kegersangan yang ada. Begitulah sekelumit cerita yang dapat saya sampaikan mengenai tuntutan intelektual.

FAIRUZZAMAN SHAHARUDDIN: Baik, Prof. Jika kita lihat secara keseluruhan, kita dapat beberapa mesej penting untuk kita renungkan dalam syarahan kita pada malam ini. Pertama, Prof. bercakap tentang masalah pemandulan intelektualisme. Saya fikir ini ialah suatu masalah yang besar dan ia menjadi tugas besar para intelektual untuk memugar idea atau stigma yang sedang berlaku di negara ini dalam tempoh yang agak panjang. Gerakan intelektual yang dibungkam atau dimandulkan ini, akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan kritis intelektual masyarakat itu sendiri.

Kedua, tuntutan intelektualisme, kepentingan legasi dan tradisi perlu ditembungkan untuk merancakkan perdebatan di ruang awam. Saya fikir perlu ada lebih banyak ruang-ruang awam untuk masyarakat berinteraksi dan berwacana mengenai apa-apa hal. Pengalaman saya di sini, semua hal boleh dijadikan wacana. Di sini, kita ada konsep yang dikatakan sebagai deliberatif. Setiap perbincangan harus ada peringkat yang khusus. Kalau di Jerman ini begitulah. Setiap orang harus memberikan pendapat masing-masing. Pemerintah atau penguasa harus mendapat maklum balas daripada peringkat di bawah hingga peringkat atas. Saya fikir ini perlu juga diamalkan dalam masyarakat dengan adanya ruang awam yang bebas dengan tidak diganggu gugat oleh pihak penguasa atau mana-mana pihak tertentu yang ingin memperlihatkan kuasa mereka. Jadi, di sinilah kita memerlukan kebijaksanaan intelektual untuk menangani kekangan-kekangan sebegini. Saya fikir boleh saya kaitkan dengan apa Prof. sebutkan tadi apabila ada yang khuatir menjadi intelektual yang kritikal mempunyai risiko tersendiri, itu ialah harga yang harus dibayar untuk menjadi intelektual yang kritis. Jika kita lihat intelektual pada tahun-tahun 1930-an, 1970-an, mereka tidak kaya tetapi nama, jasanya, idea dan intelektualisme nya dikenang dan diperkatakan hingga hari ini.

Saya fikir kita telah sampai kepada penutup. Terima kasih Prof. atas syarahan yang panjang dan padat. Alhamdulillah program pada malam ini berjalan dengan lancar, justeru saya mewakili pihak Naratif Malaysia dan Merdeka Center ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Mohamad Abu Bakar dan para peserta pada malam ini. Segala salah dan silap, pohon maaf daripada saya jika kurang cermat dalam pemilihan bahasa. Semoga kita bertemu lagi dalam siri syarahan akan datang. Terima kasih.

Rujukan

Herman, E.S. & Chomsky, N. 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books.

Mohamad Abu Bakar. 1973. Mahasiswa Menggugat: Suatu Analisa dan Peninjauan dari dalam Terhadap Kegiatan Mahasiswa-Mahasiswa Negeri Ini. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Mohamad Abu Bakar. 1987. Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran Tentang Islam Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Abu Bakar. 1996. Manusia akademik sebagai intelektual. PEMIKIR, April-Jun: 1-33.

Prof. Dato’ Mohamad Abu Bakar merupakan penyandang Kursi Sultan Mizan Zainal Abidin, UniSZA, Terengganu. Manakala tulisan ini merupakan transkrip dari ucapan semasa Syarahan Naratif Malaysia Bil 3/2021 pada 13 Mac 2021.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini