28 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Populisme Perkauman di Malaysia: Suatu Persoalan

Assalamualaikum wbt.

Terima kasih atas jemputan untuk saya bersama dengan kumpulan Naratif Malaysia (NM). Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membicarakan istilah atau tajuk yang saya rasa amat penting dan kadangkala disalah fahami banyak pihak, termasuk mereka yang menggunakan istilah ini.

Istilah populisme perkauman ini ialah terjemahan saya daripada istilah Ethnopopulism. Sebenarnya istilah ini merupakan satu istilah dalam Bahasa Inggeris yang jarang dipakai. Mula diguna pakai dalam pertengahan tahun-tahun 1980-an, dalam konteks pasca rusuhan kaum di Sri Lanka pada tahun 1983. Saya tertarik dengan istilah ini kerana ia merangkumi beberapa istilah lain dan konsep lain yang saya rasa berguna untuk kita memahami beberapa perkembangan dewasa ini yang saya jelaskan sebagai populisme perkauman. Boleh dikatakan bahawa istilah etno populisme atau populisme perkauman ini merujuk kepada falsafah, fahaman, dan gerakan seperti juga populisme-populisme yang lain yang kononnya menyatukan sesuatu kaum. Apakah kaum itu berasaskan golongan tertentu sama ada dari segi apa yang dikatakan ethnie atau etnisiti, bangsa, suku bangsa, wilayah, agama, atau secs daripada agama? Ada juga yang lain. Misalnya pengikut raja, misalnya di Uganda ada pengikut raja. Mereka ada satu gerakan yang agak penting. Begitu juga setelah tamatnya kesultanan Uthmaniah pada awal abad ke-20, ada satu gerakan yang agak penting di India yang dipanggil gerakan khilafat yang ingin mengembalikan satu kesultanan Uthmaniah kerana mereka menganggap kesultanan Uthmaniah itu merupakan penjelmaan kepada penyatuan ummah bagi waktu itu lebih kurang satu abad yang lalu. Begitu juga kita dapati ada yang mendewakan orang-orang tertentu atau dewa tertentu sebagai kultus dan sebagainya.

Seperti juga kultus di sekitar Donald Trump pada hari ini. Sesetengah orang menganggap Donald Trump itu sesuatu yang cukup luar biasa, cukup hebat, Presiden Amerika Syarikat yang terbaik dan tidak sepatutnya dijatuhkan sama ada melalui pilihan raya mahupun cara yang lain. Sekiranya mendengat pengikut-pengikut Trump bahawa jika keputusan pilihan raya meyokong Trump, maka pilihan raya ialah keputusan yang sahih, manakala sekiranya kalah dalam pilihan raya, ia dengan sendirinya suatu bukti bahawa ia pilihan raya dengan keputusan yang tidak sah. Jadi, kita dapati bahawa gerakan atau fahaman sedemikian telah lama wujud dalam bentuk-bentuk yang berlainan.

Akan tetapi, ingin saya tarik perhatian terutama sekali tentang apa yang wujud di Semenanjung Malaysia dalam abad yang sudah. Namun, untuk memahaminya, kita perlu merenung apa yang telah berlaku sebelum itu. Misalnya, jika kita melihat dan memahami apa yang berlaku di Melaka, Kesultanan Melaka pada abad ke-15 dianggap mempunyai era atau epoch zaman gemilang. Tetapi, zaman kegemilangan itu bertentangan dengan apa yang difahami sebagai zaman kegemilangan Melayu sekarang. Misalnya, Sultan Melaka pernah memerintah melalui empat orang syahbandar. Kehebatan pelabuhan Melaka itu berasaskan keempat-empat syahbandar yang mempunyai hubungan erat dengan rantau Asia Tenggara kerana seorang Jawa yang dipilih, bukan Melayu, Jawa yang merupakan kerajaan yang terpenting dan terkuat pada waktu itu. Di kutub Asia Timur pula, Asia Timur Raya, seorang Cina dilantik sebagai Syahbandar. Bagi India dan kawasan persekitarannya, orang India yang mulanya dari Bengal, atau dianggap Bangladesh pada masa kini, kemudian seorang Tamil telah dilantik sebagai syahbandar. Di kawasan yang lebih Barat daripada itu, didapati bahawa syahbandar keempat ialah seorang Gujerati, merangkumi Afrika Timur dan kawasan Teluk Arab, Teluk Parsi, dan sebagainya. Jadi, kita dapati bahawa konsep pemerintahan yang baik dalam konteks Kesultanan Melaka itu berasaskan bahawa Melayu sahaja yang patut memerintah. Sedangkan, meski Parameswara telah memeluk Islam, orang bukan Islam juga dilibatkan dalam pemerintahan.

Sudah tentu zaman kegemilangan itu begitu hebat, tetapi lama kelamaan ia membibitkan unsur-unsur kemerosotan. Misalnya, ada sultan yang menghisap candu, jarang atau tidak kuat bekerja, dan sebagainya. Sesuatu yang cukup fleksibel kita dapati pada waktu itu ialah Islam pada zaman awal ialah Islam yang berasaskan masyarakat di darat banyak mempunyai undang-undang dan peraturan berkaitan dengan laut. Apabila Melaka menyediakan Undang-Undang Laut, meskipun ia memetik undang-undang Islam yang berkaitan perdagangan maritim, ia turut mempunyai banyak unsur-unsur baharu. Misalnya dengan apa yang dianggap sebagai orang Asli sekarang ialah Orang Laut. Orang Laut yang dianggap sebagai lanun itu pernah mengadakan kerjasama dengan pemerintahan Melaka dan menjaga ketenteraman pelayaran kapal-kapal yang menelusuri Selat Melaka. Maka, mereka itu boleh dikatakan sebagai coast guard pada zaman ini di Selat Melaka. Itu adalah antara faktor-faktor yang menjadikan Melaka penting dan baik. Malangnya, jika membaca sejarah-sejarah Melaka yang ada, jarang sekali kita membaca unsur-unsur pemerintahan semacam ini.

Kemudiannya, kita beralih kepada beberapa abad kemudian, kita dapati bahawa East India Company British datang ke rantau ini, terutama sekali ke Pulau Pinang, ia banyak sekali melakukan penipuan terhadap Sultan Kedah yang akhirnya bukan sahaja kehilangan Pulau Pinang, Seberang Perai dan Perlis yang dijadikan suatu negeri yang tersendiri dalam rantu ini iaitu Kedah dan Siam. Begitu juga kita dapati dengan sejarah Singapura. Bahawa mengikut Lee Kuan Yew, Singapura hanyalah pulau dengan beberapa perkampungan nelayan sebelum kedatangan Stamford Raffles pada tahun 1819. Jika kita lihat East India Company dengan Sultan Riau, kesultanan Riau sudah hilang kepulauan Riau dan Lingga. Tinggal hanya Singapura dan Johor. Sultan Riau amat berhati-hati dengan Stamford Raffles kerana hanya mengizinkannya untuk mendirikan sebuah kilang memproses rempah bagi tujuan eksport.

Akan tetapi, ia kononnya telah dijadikan asas untuk East India Company merampas seluruh Singapura. Didapati perkembangan awal itu penting, Sultan Riau enggan menyerahkan segalanya. Di pihak Inggeris pula, ia memainkan peranan dalam pertentangan antara Melayu-Riau dengan Bugis. Pada mulanya, Bugis dipergunakan oleh Belanda untuk mengalahkan Melayu-Riau, tetapi kemudian pada abad ke-19, Belanda membahagikan pula rantau ini antara Belanda dan Inggeris, setelah tamatnya Perang Napoleon. Napoleon telah menyerang dan menakluki Belanda dan stadtholder Belanda pada masa itu, William V melarikan diri ke England dan menjadi raja di England. Ia kemudian mengadakan perjanjian yang menatijahkan pemisahan rantau Semenanjung Tanah Melayu termasuk Singapura yang dikenali sebagai British Malaya itu, akhirnya terpisah dengan rantau yang menjadi jajahan takluk Belanda. Raffles itu sendiri tidak berminat dengan Singapura. Beliau berminat terhadap Jawa dan pernah mengarang satu buku yang agak tebal tentang sejarah Jawa, The History of Java. Ia bukan sahaja membicarakan sejarahnya, tetapi termasuk flora dan fauna, dan sebagainya. Jadi, apa yang ingin saya tekankan di sini, konsep Melayu sekarang kini ialah ciptaan dewasa ini, dalam abad ke-20. Apa yang dianggap Melayu pada waktu dahulu itu ditentang oleh British dan tidak dapat diperalatkan. Maka, dinaikkan seorang Bugis, namanya Daeng Abu Bakar, kemudiannya dinaikkan menjadi Maharaja Abu Bakar untuk mengelakkan satu kes di London dan dijadikan raja di Johor Bahru. Berbeza dengan di Johor Lama kerana sultan terakhirnya ialah Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. Jadi, kita boleh dapat anggapan orang terhadap sultan Johor Lama yang datang dari Melaka pada waktu itu.

Kita beralih kepada kedatangan British ke negeri-negeri Melayu yang lain. Kita dapati bahawa jika sultan atau raja Melayu itu sanggup bekerjasama, mereka akan memperkuat kedudukan raja. Akan tetapi, jika raja itu tidak ingin bekerjasama, mereka akan diketepikan atau dibuang negeri. Kita juga dapati setelah Perjanjian Pangkor antara Inggeris dan Sultan Perak, J.W.W. Birch dibunuh oleh seorang orang Asli yang bekerjasama dengan Maharajalela. Rentetan itu, sultan telah dibuang ke Pulau Andaman iaitu pulau yang dianggap sebagai pulau tahanan yang primitif pada waktu itu. Baru-baru ini, misalnya apabila gempa bumi berlaku pada tahun 2004, orang-orang di Pulau Andaman itu dikatakan sudah dapat meramalkan apa yang berlaku. Ia menjadi gambaran betapa eratnya hubungan mereka dengan alam semesta. Kembali kepada soal kemasukan British, kita dapati bahawa penentangan itu datang daripada golongan pembesar seperti Maharajalela di Perak, Datuk Bahaman di Pahang. Jadi, kita dapati sebabnya ialah status kuasa mereka dilemahkan, maka ia mencetuskan reaksi penentangan. Namun, dalam kalangan rakyat biasa, mereka tidak begitu terlibat kerana tiada isu, misalnya rampasan tanah. Hal ini kerana British telah belajar di tempat-tempat lain bahawa jika tanah peribumi dirampas, ia sudah tentu mencetuskan penentangan. Ia tidak berbuat demikian. Penentangan pembesar dilancarkan oleh Abdul Rahman Limbong di Terangganu, Tok Janggut di Kelantan, dan sebagainya. Tetapi, itu isu-isu lokal, bukan di peringkat negeri, apatah lagi di peringkat Semenanjung. Jadi, kita dapati juga ada penentangan dalam kalangan ulama kerana mereka tertekan dengan kedatangan British. Mereka juga banyak mengadakan penentangan pada peringkat awal. Cara British memerintah ialah ‘pecah dan perintah’ yang menjadi kelazimannya. Namun, apa yang kita lihat di sini, itu sahaja tidak mencukupi. Mereka juga memainkan peranan penaungan terhadap orang ramai. Kadangkala mereka memainkan peranan sebagai pelindung kepada musuh-musuh rakyat. Hal ini juga menjadi suatu fenomena di tanah jajahan lain. Contohnya, penjajahan Amerika Syarikat pada awal abad ke-20 di Filipina. Hubungan penjajah Sepanyol dengan masyarakat Filipina agak keras seperti menjadikan mereka orang Katolik. Hal ini berbeza dengan sikap Amerika Syarikat yang lebih fleksibel dan menganggap rakyat Filipina sebagai ‘the little brown brothers’. Jadi, kita mesti ingat bahawa ini berleluasa. Orang Melayu dan British bekerjasama kerana mereka menganggap penjajah melindungi diri mereka daripada ancaman-ancaman luar yang kemudiannya juga ancaman daripada orang Cina dan India.

Jika kita lihat apa yang sedang berlaku di negeri-negeri lain, misalnya di Indonesia. Pada awal abad ke-20, timbulnya Sarekat Islam yang ditubuhkan antaranya oleh seorang wartawan bernama Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. Kenapakah dinamakan Sarekat Islam? Bagi mereka, Islam merangkumi seluruh Indonesia kerana masyarakat Islam di Indonesia merangkumi lebih daripada 95 peratus. Itu cara untuk mengatasi dan mengelakkan batasan-batasan suku kerana pada masa sehingga kini, majoriti rakyat Indonesia ialah orang Jawa. Jadi, lebih mudah untuk menyusun berdasarkan keJawaan tetapi ia ditolak kerana perlu ada satu asas yang lebih luas dan kukuh untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia atau Indische mengikut istilah Belanda, bagi menuntut kemerdekaan pada masa selanjutnya. Kita dapati keadaan ini berbeza sekali kerana ada satu badan yang sudah cukup aktif iaitu Budi Oetomo, tetapi menekankan betapa hebatnya budaya Jawa. Sehubungan itu, mereka menubuhkan Sarekat Islam. Kemudian, Sarekat Islam terpecah kepada dua iaitu (i) Sarekat Islam Putih, dan (ii) Sarekat Islam Merah. Sebelum perpecahan itu, kedua-dua puak ini boleh dikatakan dalam istilah abad ke-20 dan ke-21, bersayap kiri. Kita lihat misalnya, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, bapa mertua pertama Sukarno, telah mengarang buku, Islam dan Sosialisme. Pandangan beliau tentang sosialisme banyak dipengaruhi oleh Parti Buruh Belanda dan sebagainya. Namun, bagi beliau, beliau memperjuangkan sosialisme kerana hanya dengan jalan itu cita-cita Islam dapat dicapai. Di pihak lain pula, ada Sarekat Islam Merah yang kemudiannya menubuhkan apa yang dikatakan sebagai Parti Komunis Indonesia (PKI). Maka, PKI itu asal-usulnya daripada Sarekat Islam. Antara orang yang terpengaruh ialah Yang DiPertuan PAS Ketiga iaitu Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Helmy. Beliau pernah mengaji di Sumatera dan terpengaruh dengan Sarekat Islam Merah.

Begitu juga kita lihat pada tahun 1926, soal isu bahasa untuk seluruh Indonesia itu ditentukan. Pejuang-pejuang yang ingin satu bahasa untuk seluruh Indonesia telah memperjuangkan bahasa Melayu kerana bahasa itu ialah bahasa perdagangan. Jika kita baca Oliver W. Wolters, Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srīvijaya, seluruh rantau ini Bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa perdagangan. Kita lihat Prof. Ahmat Adam pernah mengkaji asal-usul akhbar di Indonesia. Kebanyakannya diasaskan oleh orang Tionghua, tetapi bahasa yang digunakan dalam koran di Indonesia itu semuanya dalam bahasa Indonesia. Namun, orang Tionghua telah memainkan peranan penting dalam penyebaran penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penyatuan dari bahagian kedua abad ke-20 masihi lagi. Kajian itu telah dilaksanakan oleh Prof. Ahmat Adam ketika berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dahulu.

Apa yang menjadi penekanan di sini ialah: kita melihat kategori-kategori yang selama ini dianggap agak tetap apabila dilihat daripada segi sejarah ialah kategori-kategori yang berubah-ubah dan diciptakan, sebagai impak daripada gerakan dan evolusi perubahan dalam masyarakat. Jika kita ingin melihat apa yang menjadi perubahan besar yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, bagi saya perubahan itu berlaku pada tahun 1930-an. Banyak faktor mendorong perubahan. Apa yang menjadi faktor utama bagi saya ialah kemelesetan besar yang memperlihatkan kejatuhan harga getah, timah, sekali gus mengakibatkan pelombong-pelombong bijih timah etnik Tionghua yang menggunakan proses mendulang kehilangan punca pendapatan. Hal ini tidak jauh bezanya dengan apa yang berlaku sekarang akibat pandemik Covid-19. Bagitu juga dengan orang India telah dibuang kerja dari ladang-ladang yang kebanyakan dimiliki British ketika itu. Ramai antara mereka termasuk yang lahir di sini telah dihantar balik ke India. Inilah yang menimbulkan gerakan nasionalis di India kerana kemarahan mereka atas nasib para pekerja yang seolah-olah dianggap sebagai ‘sucked oranges’. Tenaga mereka telah dihisap dan kemudiannya apabila tidak digunakan dihantar pulang semula ke India. Kajian yang dhasilkan oleh Prof. Kernial S. Sandhu misalnya mendapati pada peringkat awal pembukaan ladang-ladang getah dan sebagainya, lebih kurang satu per lima daripada tenaga buruh akan meninggal dunia setiap tahun. Maksudnya, dalam tempoh lima tahun, seluruh pekerja akan meninggal dunia. Oleh sebab itu, perlu kedatangan pekerja baharu dan sebagainya. Kebanyakannya dibawa dari India kerana lebih mudah dikawal oleh British dengan menggunakan orang India sebagai orang tengah daripada kasta yang lebih atas sebagai mandur, kangani, dan sebagainya. Prof. Wan Zawawi juga pernah membuat kajian di Kemaman, Terengganu mendapati pekerja di ladang bukan orang Terengganu. Kebanyakan orang Melayu tidak menjadi pekerja di ladang. Kebanyakan mereka itu dibawa dari India, dan ada juga dari China. Namun, di Johor terutama sekali, ada yang dibawa dari Jawa. Mereka dipandang rendah dan disebut sebagai ‘Jawa kontrak’. Mereka dipandang hina dalam kalangan Melayu di Johor. Apabila Othman Saat menjadi Menteri Besar Johor pada tahun 1982, semasa Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, ia suatu perkembangan baharu. Ini kerana pada sebelumya, lantikan Menteri Besar Johor adalah dalam kalangan orang keturunan Melayu-Riau atau maksudnya Melayu tulen. Sebenarnya, tidak juga sepenuhnya Melayu tulen kerana daripada segi keturunan Dato’ Onn Jaafar itu ibunya orang Caucasus, tetapi dianggap sebagai Melayu. Misalnya, pada suatu ketika apabila Dato’ Onn Jaafar tidak bersetuju dengan sultan, beliau dibuang negeri dari negeri Johor. Kemudiannya, beliaulah yang telah mempertahankan raja-raja Melayu yang bimbang dengan kedudukan mereka yang berkemungkinan dibuang sepertimana raja-raja di Sumatera. Di Sumatera, kira-kira 12 sultan telah kehilangan takhta kesultanan mereka.

Di sini kita melihat peranan raja itu telah perlahan-lahan digantikan. Salah satunya ialah penubuhan Malay Administrative Service (MAS) untuk orang Melayu, manakala Malayan Civil Service (MCS) untuk orang Inggeris. Mereka dalam MAS ini diambil dan dididik dalam bahasa Inggeris di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Ini peranan Kolej Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Bukan sembarangan orang yang boleh memasuki Kolej Melayu pada waktu itu. Pada waktu itu, sebahagian besar daripada golongan pembesar Melayu telah ‘dijinakkan’ dan dijadikan sebagai sebahagian daripada pemerintahan penjajah. Antara lain, kita dapat melihat mereka menubuhkan banyak persatuan-persatuan bersifat kenegerian seperti Persatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Selangor dan lain-lain. Konsep Melayu yang lebih luas bukan dikembangkan dalam kalangan pembesar, tetapi di Sultan Idris Training College (SITC). Seorang guru terawal di SITC ialah Cikgu Abdul Hadi Hassan. Baru-baru ini, anak beliau yang merupakah Pengarah Urusan pertama di Petronas, Datuk Rastam Hadi telah meninggal dunia. Beliau adik kepada seorang yang ternama iaitu Datuk Bandar Melaka sebelum ini iaitu Hasnol Abdul Hadi. Jadi, Abdul Hadi Hassan mengajar Sejarah. Antara anak muridnya ialah Harun Aminurrashid yang berasal dari Singapura. Beliau begitu kagum sekali dengan Abdul Hadi Hassan yang pada peringkat awal telah menulis dua jilid buku Alam Melayu dalam tulisan jawi yang kemudiannya selepas Perang Dunia Kedua diterbitkan dalam tiga jilid di Singapura, pada tahun 1950-an ke atas oleh Tiger Press dengan tajuk Sejarah Alam Melayu.

Kenapakah saya sebutkan hal ini? Ia kerana buku ini mewakili perspektif mengenai Melayu merangkumi seluruh Nusantara, bahkan meliputi seluruh Semenanjung. Sebelum itu belum ada yang menyeluruh, tetapi hanya tertumpu di Semenanjung. Jadi, konsep ini menjadi sangat penting dan dikembangkan. Abdul Hadi Hassan dipilih oleh Sultan Kelantan untuk dijadikan nazir. Setelah beberapa tahun, berlaku pelbagai masalah. Ada yang mengatakan bahawa beliau diracun, diserang ‘kapak kecil’, dan sebagainya. Beliau akhirnya menamatkan perkhidmatan di Kelantan dan pulang ke Melaka, meninggal dunia di sana dalam usia yang cukup muda lagi. Anak beliau Hasnol Abdul Hadi telah keluar sekolah untuk menyara kehidupan keluarganya. Harun Aminurrashid yang saya sebutkan tadi, menjelang kemerdekaan tanah air pada tahun 1957, beliau telah mengarang buku kanak-kanak berjudul Panglima Awang. Ia berdasarkan kisah seorang hamba kepada Magalhaes atau dikenali dalam Bahasa Inggeris sebagai Ferdinand Magellan. Magalhaes pernah datang pada tahun 1509, kemudian bersama Alfonso de Albuquerque untuk menyerang dan menakluk Melaka pada tahun 1511. Maka, dapat seorang yang dijadikan hamba. Tidak pasti sama ada dia dibeli atau menjadi tawanan perang. Dia dikatakan datang dari Sumatera dan dibawa oleh Magellan. Akhirnya, apabila Magellan mati dibunuh di pulau di Mactan, dekat Filipina, timbul surat wasiat mengenai hambanya yang bernama Enrique de Malacca atau Enrique de Moro, Moro maksudnya orang Islam. Dalam tulisan jawi, Melaka itu boleh dibaca sebagai Maluku. Jadi, ada dakwaan juga Enrique itu berasal dari Maluku. Sekarang ini, timbul banyak dakwaan-dakwaan menjelang tahun hadapan sempena 500 tahun kematian Magellan dan pelayaran pertama mengelilingi dunia. Banyak pihak cuba membuat klaim terhadap Enrique. Tiada siapa pun tahu nama sebenar Enrique. Maka, di pihak sini, dia dikenali sebagai Panglima Awang. Dalam hal ini, para sejarawan kita di Malaysia tidak tahu sama ada itu benar atau hanya rekaan semata-mata oleh penulis. Para sejarawan telah membincangkan mengenai Enrique ini dengan kepercayaan itulah Panglima Awang yang mana namanya diberikan oleh Harun Aminurrashid—tanpa kepastian yang jelas. Pada waktu itu, dia menyebutkan bahawa dia keturunan dari Hang Tuah. Sedangkan, Prof. Ahmat Adam pula menyatakan bahawa Hang Tuah tidak pernah wujud. Beliau mendakwa mungkin ada seorang yang bernama Hang Tuha yang kemungkinan dari China. Itu kontroversi yang saya sendiri tidak mahu sentuh sekarang. Apa yang penting ialah konsep-konsep, termasuk Melayu banyak berubah oleh kerana faktor politik dan sejarah. Oleh itu, di Indonesia, orang Melayu dianggap meliputi kurang daripada dua peratus daripada jumlah penduduk Indonesia. Namun, bahasa Melayu dianggap sebagai asas bahasa Indonesia. Di Filipina, José Rizal, seorang Katolik mengakui dirinya sebagai seorang Melayu. Bagi mereka, Melayu itu ialah orang di rantau ini. Ia tidak disamakan dengan Islam, konsep Riau dan sebagainya.

Oleh yang demikian, kita mendapati penggunaan istilah ini tiada suatu takrif yang tetap, ditulis pada batu bersurat atau sebagainya, sebaliknya konsep yang sentiasa digunakan. Ada satu buku yang ditulis oleh Cora Ming yang membicarakan konsep Melayu di tiga negeri yang saya sebutkan tadi, termasuk Singapura dan Brunei. Jadi, kita dapati bahawa ini semua mempengaruhi keadaan selepas Perang Dunia Kedua. Muncul beberapa gerakan untuk menuntut kemerdekaan seperti pelopornya Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan sayap pemudanya Angkatan Pemuda Insaf (API) dipimpin oleh Allahyarham Ahmad Boestamam, dan sayap wanitanya Angkatan Wanita Sedar (AWAS) oleh Aishah Ghani, kemudiannya Shamsiah Fakeh. Mereka bekerjasama dengan All Malayan Council of Joint Action (AMCJA) dan menuntut Perlembagaan Rakyat pada tahun 1947 yang mana konsep Melayu itu merangkumi semua orang yang mengakui diri mereka sebagai anak watan tanah air iaitu Malaya. Jadi, Melayu itu tidak berkait dengan soal keturunan, agama, dan sebagainya dalam konteks itu. Malah, dalam UMNO sendiri apabila ditubuhkan pada tahun 1946, ia adalah United Malays and Muslim National Organization kerana ada dalam kalangan mereka dari Pulau Pinang itu daripada Muslim League, parti politik pimpinan Muhammad Ali Jinnah yang turut menjadi ahli UMNO. Begitu juga keadaannya dengan Sardon Jubir pada masa dahulu, beliau berkempen dengan ucapan Bahasa Melayu di awal ucapan, selanjutnya dalam bahasa Jawa. Soalnya ialah Melayu bukan erti kata yang sempit. Ia suatu konsep yang sangat luas ketika itu.

Selain UMNO, MIC itu juga menjadi salah satu cabang untuk menuntut kemerdekaan India oleh Parti Kongres di India. Akan tetapi, kemudiannya apabila kita lihat buku Michael R. Stenson misalnya, konsep India yang pada awalnya luas telah disempitkan menjadi konsep Tamil yang mana sejak Tun V.T. Sambanthan menjadi pemimpin MIC pada tahun 1950-an, semua pemimpinnya boleh dikatakan semuanya orang Tamil dan Hindu. Begitu juga dengan MCA. Ia ditubuhkan oleh pihak British daripada kumpulan Kuomintang yang menentang komunis dan itu dijadikan asas MCA. Demikian juga dengan PAS. Pada asalnya, ia daripada UMNO. Jadi, kita dapati perkara ini adalah merupakan proses yang dinamik, terutamanya sejak tahun 1951, British telah menukar strateginya. Pada tahun 1948 hingga 1951, kumpulan-kumpulan tidak sehaluan telah ditekan secara ketenteraan pada zaman darurat. British bijak kerana mereka menangkap orang Melayu terlebih dahulu pada tahun 1948, pemuda-pemuda Melayu itu lebih 6,000 orang ditangkap dan dihumban ke dalam penjara. Mana-mana yang sempat meloloskan diri ke dalam hutan telah akhirnya dianggap sebagai komunis yang mana sebenarnya adalah daripada PKMM, kebanyakannya daripada API. Orang-orang yang menjadi mantan API ada dalam UMNO seperti Ghafar Baba dan sebagainya. Apa yang boleh kita lihat di sini, sejak tahun 1951, British mula memikirkan semula cara mereka. Bahawa mereka tidak boleh lagi menggunakan cara yang lama. Mereka mesti mempunyai satu pendekatan yang lebih fleksibel, dirujuk sebagai penaungan kolonial. Itu untuk menawan hati dan minda. Ia juga melibatkan Dato’ Onn Jaafar yang telah jatuh sebagai Yang Dipertua UMNO, beliau mengundur diri dan digantikan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1951. Beliau diberikan tanggungjawab dalam Rural Industrial Development Authority (RIDA) yang kini Majlis Amanah Rakyat (MARA). Beliau turut digalakkan menubuhkan Independence Malaya Party (IMP) yang sebenarnya tidak menuntut merdeka dan pada masa awal itu, Labour Party of Malaya juga diizinkan oleh pihak British untuk menyalurkan penentangan terhadap pihak penjajah. MTUC ditubuhkan, gerakan koperasi dibenarkan. Aziz Ishak yang pernah menjadi Menteri Pertanian menjadi orang penting dalam koperasi. Suatu penemuan ilmu Sains Sosial oleh Wilson memberikan sumbangan penting kepada dasar kerajaan bahawa apa yang diperlukan oleh Malaya ialah petani yang memiliki tanah. Oleh kerana itu, FELDA telah ditubuhkan pada tahun 1956 dengan Tun Abdul Razak berperanan mengembangkannya dan kemudian memainkan peranan penting.

Setelah merdeka pada tahun 1957, kita mendapati bahawa mereka yang berhaluan kiri telah turut meneruskan kerjasama, sama ada melalui Parti Buruh atau Parti Rakyat Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1955. Satu lagi ialah Parti Perhimpunan Kebangsaan. Aziz pernah menjadi Menteri dalam Kerajaan Perikatan telah dibuang daripada UMNO dan keluar menubuhkan parti. Mereka ini terlibat dalam apa yang dikatakan sebagai Front Sosialis. Namun, cadangan British untuk mewujudkan Malaysia, dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman dan disokong kuat oleh Lee Kuan Yew untuk menjaga dan menyatukan semua kepentingan British di rantau ini. Itu asal-usulnya. Apabila ia ditentang oleh Indonesia dan Filipina, dinamakan sebagai Konfrontasi oleh Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia. Peristiwa ini dijadikan alasan untuk menangkap pemimpin-pemimpin yang dikatakan bersubahat dengan pihak Indonesia, khususnya Sukarno. Akhirnya, pihak Front Sosialis telah kalah teruk pada pilihan raya tahun 1964, berbanding tahun 1959 yang mana mereka agak berjaya. Sehubungan itu, berlaku kekosongan ruang yang berakibat daripada kekalahan dan kemeruduman golongan kiri ini. Lantas, kekosongan ini telah diisi dengan populisme perkauman yang bukan sahaja daripada pihak UMNO, MCA, dan MIC, tetapi juga penentangnya iaitu DAP. Maka, itulah perkembangan sejak tahun 1960-an. Malaysia boleh dikatakan terisi dengan politik populisme perkauman. Populisme perkauman itu suaranya, nadanya wujud di setiap zaman, tetapi perkembangannya yang terpenting di rantau ini boleh dirujuk ketika itu. Penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar dan penentangan terhadap dasar-dasar itu dipengaruhi politik populisme perkauman. Dasar Ekonomi Baru (DEB) misalnya. Terdapat penjelmaan daripada era kolonial British yang mana kita dapat melihat patronage politics dan politik wang tercetus khusus sejak tahun 1980-an apabila berlakunya persaingan antara Tengku Razaleigh Hamzah dengan Tun Dr. Mahathir. Ia kemudian mempunyai kesan-kesan sampingan lain.

Akan tetapi, salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan menyebut bahawa segalanya atas nama pembangunan. Istilah pembangunan itu menjadi kata untuk menjelaskan segala-galanya. Perkara ini telah dikupas antaranya oleh Dr. Francis Loh Kok Wah dan orang-orang lain. Begitu juga dengan kebangkitan Islam pada tahun-tahun 1970-an dan selanjutnya, pelbagai harakah Islamiah disesuaikan dengan keadaan, tetapi bukan sahaja penyesuaian, malah menjadi proaktif. Kita selalunya menganggap sesuatu itu diperalatkan sahaja yang sebenarnya ia berupaya menjadi satu aktor yang tersendiri. Jika kita lihat perpecahan dalam UMNO pada zaman Ku Li, Musa Hitam, Anwar Ibrahim, dan sebagainya, semua ini juga boleh dilihat melalui kaca mata populisme yang berlainan. Saya ingin menekankan di sebalik populisme perkauman, terdapat juga populisme lain yang lebih progresif. Misalnya, di Amerika Syarikat terdapat apa yang kita panggil sebagai Freire populism yang mana di kawasan tengah Amerika Syarikat seperti Ohio dan sebagainya, ada yang bercucuk tanam sebagai kerja dan lain-lain pernah mewujudkan gerakan petani yang terlibat dalam gerakan ini. Begitu juga di tempat lain yang ada gerakan seumpamanya. Jadi, terdapat pelbagai populisme termasuk populisme nasionalis yang menyatupadukan beberapa buah negeri. Jika kita lihat hampir di seluruh dunia, populisme ialah jenis politik utama kerana semua pihak mengakui tanpa kerjasama antara golongan-golongan yang berlainan, sukar sekali untuk memegang kuasa dan terus memerintah. Maka, populisme itu menjadi asas pakatan politik di merata-rata. Kadangkala ia wujud dalam parti, dan adakalanya antara parti. Ia dipengaruhi keadaan-keadaan tertentu. Jadi, kita dapat melihat apa yang berlaku terhadap Pakatan Harapan (PH) dan kini Perikatan Nasional, semuanya terpaut dengan populisme-populisme. Ringkasnya, wujud populisme yang progresif dan regresif. Sekarang populisme yang menebal di Malaysia ialah Melayu Islam. Kononnya, Tanah Melayu tidak pernah dijajah kata Prof. Khoo Kay Kim dan sebagainya. Melayu yang terus berkuasa. Itu suatu mitos. Ia juga boleh berlaku di Afrika dalam kalangan para pembesar kerana pemerintahan British itu adalah secara tidak langsung, bukan secara langsung. Jadi, jangan kita tertipu dengan bentuk dan isi kerana ia tidak semestinya sama. Bentuk itu sudah tentu ada implikasinya. Ia tidak sama dengan apa yang wujud di bawahnya.

Pada pandangan saya, adalah penting untuk kita melihat konteks populisme perkauman di Malaysia sekarang daripada segi sejarah. Sekiranya kita tidak melihat daripada segi sejarah, mudah sekali kita terlupa bahawa istilah-istilah yang kita gunakan sekarang ialah istilah yang sering berubah-ubah dari satu zaman ke zaman lain, satu dasawarsa ke satu dasawarsa lain. Oleh itu, amat penting untuk kita mengenali sejarah kita sebelum kita mencari dan mencipta jalan ke hadapan. Maka, saya rasa adalah lebih baik saya tamatkan di sini untuk kita bertukar-tukar pandangan atau ada sesiapa yang ingin bertikam lidah. Sekian.

PERBINCANGAN

MUHAMMAD ARIFF ASYRUL ADNAN: Terima kasih atas kuliah atau syarahan yang mencerahkan. Saya tertarik dengan ulasan Prof. di bahagian hujung mengenai populisme dalam konteks Malaysia Baharu. Daripada segi konseptual, masih lagi ada pertikaman lidah antara sarjana yang membahaskan tentang populisme; sama ada populisme ini sebuah ideologi atau hanya proses sahaja; dan populisme itu sendiri sama ada wujud atau tidak. Perkara itu masih lagi dibahaskan. Apa yang menjadi persoalan bagi saya ialah populisme dalam konteks Asia Tenggara. Perbahasan populisme di Asia Tenggara ini adalah agak berbeza dengan perbahasan populisme di Barat. Daripada segi konseptual, populisme ini ialah pertelingkahan antara dua kumpulan manusia iaitu ‘the pure people’ (kumpulan yang murni) dan penentangannya terhadap segolongan lagi iaitu ‘elit yang korup’. Ia berkaitan dengan pemerintah yang melakukan penyelewengan di belakang rakyat. Ada beberapa penulisan yang menunjukkan bahawa dalam konteks Asia Tenggara ini, populisme berkisar tentang agama dan kaum. Apa yang Prof. telah bincangkan tadi amat berkait dengan populisme di Asia Tenggara. Soalan saya ialah bagaimanakah bentuk populisme di Asia Tenggara? Adakah ia berkisar tentang ideologi atau berkisar sekitar politik identiti sahaja?

DR. JOMO KWAME SUNDARAM: Tidak dinafikan bahawa agama telah memainkan peranan yang penting di Filipina, tetapi sebenarnya jika dilihat 50 tahun lalu, Moro National Liberation Front (MNLF) ditubuhkan kemudian berpecah kepada Moro Islamic Liberation Front (MILF). Namun, perpecahan itu sebenarnya adalah mengikut suku. Orang Suluk di Kesultanan Sulu masih berpegang kepada MNLF yang mana mereka telah menyerang Lahad Datu beberapa tahun sudah. Ada juga kesultanan pada masa dahulu di Maguindanao. Nama Mindanao itu asalnya Maguindanao. Kesultanan di Maguindanao ini sebenarnya kurang penting, tetapi bagi mengurangkan bantahan terhadap pembentukan Malaysia, Tunku Abdul Rahman telah bersetuju untuk membayar pencen pada setiap bulan kepada kerabat diraja di Maguindanao. Sebenarnya kerabat di Maguindanao ini tidaklah begitu penting seperti Suluk di Kepulauan Sulu. Satu lagi ialah Maranao di Marawi. Saya dahulu mengenali seorang pensyarah dari Universiti Malaya (UM) yang menyertai Abu Sayyaf, dia dibunuh di Marawi. Di sana, suku-suku itu mempunyai kepercayaan tersendiri. Misalnya, sebahagian besar daripada artifaknya atau barang hiasannya adalah berkaitan dengan buraq yang telah membawa Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Israk dan Mikraj. Buraq itu atas sebab yang saya kurang pasti, tetapi amat diminati di kawasan Marawi. Maka, sebagaimana ditimbulkan oleh saudara tadi, faktor kaum itu penting. Namun, ada juga faktor-faktor lain. Faktor wilayah menjadi penting sehingga kini. Misalnya, semasa saya mengajar di UKM dahulu, setiap tahun, situasi paling tegang ialah perlawanan bola sepak antara Persatuan Anak Kelantan dan Persatuan Anak Johor. Mungkin sekarang telah berubah, tetapi semangat kenegerian itu sangat penting kerana masing-masing mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Misalnya, di Malaysia ramai yang menganggap anjing itu sebagai haiwan yang jijik dan tidak dapat diterima. Namun, daripada segi sejarah, bendera negeri Kelantan dahulu ada lukisan berbentuk seni khat mengenai anjing dalam surah al-Kahf iaitu anjing yang menjaga para pemuda dalam gua. Jadi, nilai-nilai ini ada buku yang disunting oleh Nik Aziz yang pernah mengajar di Jabatan Sejarah dan Fakulti Islam, UKM. Buku itu ialah karangan Nik Salleh seorang alim di Kelantan yang pernah membela anjing. Ada perselisihan antara adik-beradik raja pada tahun 1930-an yang telah ditulis oleh William R. Roff tentang soal anjing di Kelantan. Banyak perkara yang kita anggap telah muktamad tetapi sebenarnya banyak juga isu yang telah timbul. Saudara tadi ada membangkitkan soal agama. Jika dahulu, jika kita soal tentang Rohingya, ramai orang Islam di Malaysia akan bersimpati. Tetapi, dalam dua, tiga tahun kebelakangan ini, orang Rohingya dianggap sebagai kumpulan manusia yang paling jijik dan teruk sekali di Malaysia. Semuanya ialah pelarian palsu, jika kita mendengar propaganda UMNO dan PAS sekarang. Jadi, di manakah populisme Islam? Setakat manakah sempadan Islam itu? Sempadan Islam itu ialah kaum. Semasa ada perselisihan antara Bugis dan Melayu-Riau di Johor, orang Jawa menuntut hak mereka yang akhirnya Othman Saat menjadi isu, Melayu dan Bugis telah bersatu kerana tidak senang dengan kebangkitan orang Jawa. Oleh itu, dengan sendirinya kita melihat apa yang dikatakan sebagai Melayu berubah dari zaman ke zaman. Jika kita lihat banci pada tahun 1931, boleh dikatakan bahawa konsep Melayu hampir tiada. Ia akan takrif orang Kelantan, Bugis, Mandailing, orang Minang itu Minang yang mana? Minang Rawa atau Minang Kerinchi dan sebagainya. Cukup terperinci. Bersesuaian dengan kehendak zaman dan keinginan British untuk menguasai rakyat di sini, kategori-kategori banci juga berubah. Sekarang tidak lagi boleh tahu suku. Baru-baru ini, Datuk Seri Mustapha Moohamad membuat laporan mengenai masyarakat miskin di Sabah, berikutan pilihan raya negeri. Beliau tidak memberikan butiran. Rakyat di Sabah tertanya-tanya kerana tiada perincian. Mereka tahu nasib atau status Bumiputera itu tidak sama. Nasib istilah Bumiputera itu sendiri yang konon menafikan soal agama, turut dipersoalkan. Itulah asal-usul sebab-musabab rakyat di Sabah dan Sarawak tidak senang dengan politik perkauman di Semenanjung Malaysia atau mereka sebut sebagai Malaya. Malaya itu secara entiti politik tidak lagi wujud. Namun, ia masih digunakan istilahnya lebih daripada tempoh 50 tahun kemudian. Sebabnya ialah mereka menganggap kita di Semenanjung tidak sensitif dan peka dengan nasib mereka di sana.

            Jadi, soal adakah ini sebenarnya identity politics pula sebenarnya istilah tersebut juga ialah ciptaan pada dua atau tiga dasawarsa yang lalu. Bagi saya, istilah populisme itu wujud lebih awal, tetapi bukan itu sebabnya saya ingin gunakan istilah populisme. Identity politics itu mempunyai banyak jenis. Identiti seseorang tidak semestinya tentang kaum. Ia mungkin berkait dengan jantina. Di Amerika Syarikat, tentang the others itu mereka tidak kisah sama ada seseorang itu daripada Bangladesh, India dan sebagainya. Jadi, identity politics itu sendiri bukan sesuatu yang statik. Ia terus dicipta dan diciptakan semula. Malah pada ketika tertentu, kita memiliki beberapa identiti. Dalam pergaulan tertentu ada identiti sekian-sekian, manakala dalam pergaulan lainnya pula ada identiti sekian-sekian. Jadi, ia sememangnya menjadi suatu istilah yang semakin digunakan. Akan tetapi, adakah ia berguna untuk menerangkan sesuatu fenomena itu? Saya belum yakin.

EHSAN SHAHWAHID: Soalan saya ini berkait dengan projek penulisan yang dibuat dalam bengkel ini. Penulisan saya berkait dengan agama dan pembangunan. Salah satu bahan rujukan penulisan saya ialah buku yang disunting oleh Prof. sendiri pada tahun 1992, bertajuk Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions. Dalam buku tersebut, terdapat satu bab yang mengkritik teori Weber dengan tajuk Islam and Capitalist Development: A Critique of Rodinson and Weber, khususnya berkaitan dengan kritikan Islam dan kapitalisme. Berkait dengan itu, soalan saya ingin tumpukan kepada perbincangan proses pembangunan di Malaysia, turut disentuh dalam bicara Prof. tadi. Pertamanya, proses pembangunan dan modenisasi di Malaysia yang kita lihat pada sekitar tahun-tahun 1980-an dan awal 1990-an, jika kita membuat penilaian bandingan ialah tempoh paling rancak berdasarkan data-data. Namun, ada juga dalam kalangan sarjana menyatakan tempoh masa yang sama itu ialah kemuncak Islamisasi dalam sejarah Malaysia moden. Soalan saya, sejauh mana Prof. melihat hubung kait antara dua proses ini? Berlaku perkembangan secara material dalam pembangunan pada satu bahagian dan Islamisasi pada satu bahagian lain yang mengimpak dasar, budaya dan sebagainya pada era pemerintahan Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Berbalik kepada perbincangan yang saya sebutkan tadi mengenai teori Weber, adakah perkaitan atau korelasi antara agama dan pembangunan? Sejauh manakah pada tempoh itu juga pada tahun-tahun 1980-an, 1990-an dasar-dasar kerajaan itu mampu mempengaruhi pembangunan masyarakat desa secara umum, khususnya melibatkan doktrin keagamaan atau institusi-institusi lain yang memberi kesan kepada masyarakat pada waktu itu?

DR. JOMO KWAME SUNDARAM: Bagi saya, apa yang dimaksudkan dengan Islamisasi di negara kita Malaysia—seperti di negara-negara lain juga—ialah pelegitimasian amalan-amalan sedia ada. Caranya adalah dengan menakrifkan pengislaman secara sempit. Kebanyakan tempat di dunia terdapat tiga perkara. Pertama, kononnya menggantikan homo economicus dengan homo Islamicus. Homo Islamicus itu kononnya didorong oleh perangsang-perangsang selain daripada homo economicus. Cara hal ini berlaku adalah secara kasar. Gambaran apa itu homo Islamicus ialah gambaran yang kasar dan diperlekehkan. Dikatakan homo Islamicus itu lebih mulia, mempunyai cita-cita yang lebih tinggi dan tentunya lebih baik serta pasti lebih baik berbanding homo economicus. Itu salah satu aspek pendekatan ini. Oleh itu, penekanan diberikan kepada pendidikan Islam untuk memupuk nilai-nilai Islam yang bermaksud norma-norma yang berkaitan dengan institusi-institusi tertentu. Jadi, jika kita lihat sejarah awal Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW misalnya dan apa yang sedang berlaku pada waktu itu, sudah jauh bezanya dengan apa yang berlaku sekarang. Namun, beberapa aspek yang pernah wujud dahulu diberikan penekanan bahawa itulah institusi-institusi Islam. Biasanya seperti kita tahu ada beberapa perkara diberikan penekanan. Pertama ialah riba. Riba ditafsirkan sebagai riba terhadap bunga. Ia bukan sesuatu yang baharu. Jika kita lihat Torah dengan amalan Yahudi zaman dahulu, sebenarnya Yahudi ini menentang bunga. Tetapi, apa yang berlaku dalam masyarakat kemudiannya, terutama masyarakat Eropah pada abad ke-15 hingga abad ke-19, orang Yahudi tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain. Akhirnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan kewangan, terlibat dalam bunga. Misalnya, apabila Raja Castile berkahwin dengan Aragon, ia menghasilkan Sepanyol. Pada tahun 1492M, setelah satu keputusan di Pasitan Sepanyol, orang Yahudi dibuang atau dipenjarakan. Maka, ramai orang Yahudi lari dari Sepanyol ketika itu. Di negara-negara Eropah lain, yang berkuasa ialah gereja Katolik. Maka, mereka telah lari ke tiga tempat yang dikuasai oleh sultan dan diberikan perlindungan iaitu; (i) Sultan Sarajevo di Bosnia Herzegovina sekarang; (ii) Sultan Istanbul iaitu Kesultanan Uthmaniah; dan (iii) Sultan di Maghribi sekarang (keluarga Idrisiah yang menjadi penguasa pada waktu itu). Pada tahun 1992, apabila masalah di Bosnia Herzegovina berlaku, seorang Yahudi bernama George Soros telah banyak terlibat untuk membela Bosnia. Dia mendakwa ingin membela Bosnia antara lain kerana Sultan Sarajevo lah yang menyelamatkan orang Yahudi lima abad sebelum itu. Selain George Soros, yang ingin menyelamatkan Bosnia ialah tidak lain Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Dalam pemerintahan Kesultanan Uthmaniah, kita dapat melihat pembahagian pekerjaan mengikut kaum. Misalnya, anak orang Kristian akan diambil untuk dilatih menjadi askar dan pegawai dalam pasukan tentera Uthmaniah. Salah satunya ialah Vlad yang memancung kepala musuh-musuh Uthmaniah yang kemudiannya memberontak dan dikenali sebagai Vlad the Impaler. Beliau mencetuskan pemberontakan terhadap Sultan dan mencetuskan kisah-kisah dracula. Jadi, kisah dracula itu ada asasnya dalam kehidupan Vlad the Impaler. Di ketiga-tiga kawasan ini sehingga kini ada kawasan yang terlindung didiami kebanyakan oleh orang Yahudi. Sepanjang zaman Kesultanan Uthmaniah, orang Yahudi menjaga khazanah Uthmaniah. Seorang Profesor yang terkenal di Harvard University bernama Chris Rojek. Datuknya bukan bernama Rojek tetapi Rodríguez yang menunjukkan asal-usul Sepanyol. Namun, setelah Kamal Atarturk berkuasa, beliau memerintahkan agar nama-nama ini di-Turki-kan. Pada tahun 1498, orang Islam juga telah diusir dari Sepanyol seperti mana orang Yahudi. Maka, kita boleh melihat bahawa orang membenci Yahudi bukan kerana mereka mempunyai kelebihan, tetapi itulah bidang-bidang yang dibenarkan oleh raja-raja Katolik untuk orang Yahudi pada zaman itu. Maka, mereka terlibat dalam bunga. Jika kita lihat kitab-kitab lain juga melarang apa yang dikenali sebagai riba. Dalam sebuah buku karangan oleh Ziaul Haque bertajuk RIBA: The Moral Economy of Usury, Interest, and Profit, beliau menyatakan bahawa Islam menentang segala jenis riba. Ada dua jenis riba iaitu riba an-nasiah dan riba al-fadl. Bukan hanya ada satu riba, tetapi banyak. Apa yang dilarang hanya satu sahaja, tetapi selebihnya adalah dalam bentuk surplus atau lebihan. Siapakah yang memilih tafsiran yang sesuai? Tafsiran itu adalah mengikut zaman. Jika kita menggunakan satu takrifan yang luas bagi riba, maka segala jenis lebihan akan dianggap haram di sisi Islam. Dengan sendirinya Islam itu menentang segala jenis eksploitasi, bukan hanya yang berkaitan dengan bunga. Maksudnya amat luas. Siapakah yang memberikan maksud atau tafsiran yang sempit? Bahkan, ada yang memberikan tafsiran yang lebih sempit lagi iaitu usury—bungan yang berlebihan. Istilah ini mempunyai maksud tertentu bukan kerana maksudnya jelas sejak awal lagi, tetapi disesuaikan dengan kepentingan mereka yang berkuasa dan membuat tafsiran. Begitu juga dengan zakat. Ada banyak jenis zakat. Tetapi, mengapa ada beberapa zakat tertentu yang dianggap wajib dan ada zakat-zakat yang tidak dianggap wajib. Ini juga disesuaikan dengan zaman. Bagaimanakah konsep zakat itu diberikan oleh pihak yang berkuasa? Sayyid Mahmoud Alaee Taleghani di Iran telah banyak menulis, begitu juga dengan Khomeini. Khomeini menulis bagaimana cara untuk membersihkan diri selepas mengadakan seks. Sedangkan Mahmoud Taleghani menulis tentang milik iaitu malik bermaksud raja, kuasa. Apakah yang menentukan apa itu milik dan sebagainya? Terdapat banyak jenis milik. Apa yang ingin saya tekankan dalam hujah huraian saya ini ialah apa yang dibincangkan sama ada di Pakistan, Arab Saudi, Malaysia, dan merata-merata mengenai wacana Islam itu bukan sesuatu yang datang secara langsung dari Al-Quran. Tetapi, ia datang daripada orang yang inginkan tafsiran-tafsiran tertentu mengenai tafsir-tafsir yang tertentu juga. Maka, wacana itu bukan sesuatu yang timbul dengan sendirinya. Perkara sebegini tentunya bukan hanya berlaku dalam agama Islam tetapi dalam agama Yahudi, Kristian, dan agama-agama lain. Siapakah yang menguasai agama? Oleh sebab itu, antara pembaharuan Islam ialah tiadanya orang yang mempunyai monopoli dalam hubungan antara kita dengan Tuhan. Ini cukup penting dan berbeza dengan agama Nabi Ibrahim AS dan Nabi Isa AS. Kita harus berwaspada bahawa apa yang dibincangkan dalam wacana Islam itu adalah ditentukan oleh mereka yang menentukan wacana itu sendiri.

            Begitu juga dengan Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim apabila mereka membincangka mengenai Islamisasi. Mungkin orang berasa seronok, suka dan senang dengan perkara itu. Adakah ia tepat dengan ajaran dan tujuan Islam? Itu soal yang lain. Begitu juga pada awal dekad 1960-an, apabila Ungku Aziz mencadangkan Tabung Haji, ia diterima baik oleh orang ramai. Begitu juga dengan kedatangan Islam ke Malaysia. Ada yang berkata ia datang secara langsung dari negeri-negeri Arab. Ada yang menyatakan ia datang melalui India. S.Q. Fatimi dalam bukunya Islam Comes to Malaysia juga menyatakan ia datang melalui Cina. Ia juga pergi ke Jawa. Orang Jawa menerima bahawa Islam itu datang dari Masjid Guangzhou. Kita harus tanyakan mengapa ada sebuah kapal karam dekat Kepulauan Belitung lebih dari seribu tahun yang sudah. Akan tetapi, dengan kapal-kapal dari Arab yang menelusuri Selat Melaka, mengapa dalam tempoh itu tiada yang menganuti Islam di rantau ini. Harus juga ditanyakan mengenai kepentingan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh kira-kira 100 tahun sebelum Melaka. Atau tanyakan apakah pentingnya Melaka? Apakah peranan Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang Islam? Mengapakah Parameswara memeluk Islam dan menjadi Iskandar Syah? Dan apakah pengaruh Islam terhadap cara pemerintahannya. Ini semua perkara yang harus kita pelajari, tetapi malangnya masih kurang. Di Indonesia, boleh dikatakan penelitian dan perbahasan mengenai soal-soal ini jauh lebih terbuka dan kaya.

TEO LEE KEN: Saya ada dua soalan. Pertama, saya ingin bertanya tentang dua populisme yang disebutkan tadi. Sama ada populisme yang lebih negatif atau yang lebih kanan ataupun populisme yang lebih kiri yang lebih progresif. Jadi saya ingin bertanya dalam konteks Malaysia, seperti di negara-negara lain di Amerika Selatan dan Eropah. Bagaimanakah Prof. melihat sama ada wujud peluang untuk populisme yang berpaksikan kerakyatan yang inklusif berkembang di Malaysia bertarung atau bertanding dengan populisme yang lebih konservatif dan kemelayuan? Kedua, Prof. sebentar tadi berkongsi perjalanan sejarah dan perbandingan beberapa contoh. Saya ingin tanyakan sejauh mana sejarah dapat membantu memahami populisme? Adakah ia rujukan yang baik? Adakah populisme itu suatu perkembagan baharu, dalam istilah Inggerisnya unprecedented juga berlaku dalam negara moden, nasion atau negara bangsa?

DR. JOMO KWAME SUNDARAM: Bagi saya kategori kanan dan kiri ini mungkin akan berguna, tetapi setakat mana. Kita boleh katakan bahawa populisme ini populisme kiri, populisme ini populisme kanan. Kadangkala sukar kita bezakan. Saya berikan satu contoh, parti yang sedang berkuasa di India sekarang ialah parti yang kononnya nasionalis. Namun, ia bukan nasionalis kebangsaan India, tetapi nasionalis Hindu. Jadi, ia cukup memusuhi orang Islam, malahan memusuhi orang Kristian dan minoriti-minoriti yang lain, termasuk ateis. Jadi, jika kita lihat istilah yang dipakai mereka, terutamanya dalam kalangan populis perkauman, mereka akan sentiasa menggambarkan diri sebagai mangsa. Cuba lihat bahasa retorik Trump. Orang kulit putih menjadi mangsa orang asing, mangsa ajaran dari luar, mangsa kepada serangan China, dahulunya mangsa kepada serangan Rusia. Sedangkan dia kuasa terbesar dunia. Sedangkan dia mempunyai pangkalan tentera di lebih 100 buah negara di luar Amerika Syarikat. Tidak ada negara lain yang ada pangkalan sampai 10 kecuali British. Selainnya tiada. Namun, mereka akan gambarkan diri sebagai mangsa. Oleh yang demikian, victimhood itu amat penting untuk memupuk semangat populisme. Bagaimanapun, adakah itu membezakan antara kiri dengan kanan? Bagi saya, kita pernah dijajah oleh British dan dieksploitasi. Tetapi, sesetengah sejarawan akan berkata itu hanya cakap-cakap sahaja tanpa menunjukkan sebarang bukti sejarah. Saya merujuk kepada penulisan Sultan Nazrin yang merupakan bukti. Penulisan mendiang Martin Khor yang saya galakkan untuk terbitkan tesis sarjana beliau yang saya sifatkan lebih baik daripada sebahagian besar tesis doktor falsafah di seluruh dunia. Walaupun demikian, orang akan menuduh saya sebagai appealing to victimhood. Jika saudara berkesempatan cuba lihat di Youtube, orang berketurunan India di Britain. Gambaran yang mereka berikan kepada empayar British itu sebagai sesuatu yang cukup baik. Kita tidak akan maju tanpa empayar British. Kemajuan kita itu berpunca daripada penjajahan. Bagi mereka, perlu dikembalikan suatu jenis kuasa yang baharu—bukan penjajahan. Lebih kurang 40 tahun dahulu, selepas Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri, Britain menolak Komanwel. Sekarang, Boris Johnson ingin menghidupkan kembali Komanwel. Kementerian Luar di Britain dipanggil sebagai Foreign Office. Pada minggu lalu, jika tidak silap saya, namanya telah ditukar kepada Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Kononnya Britain yang akan membangunkan kita semua. Ada mitos-mitos yang sampai ke hari ini, pada abad ke-21, dasawarsa ketiga abad ini, ia masih hidup dan dikembangkan. Ianya masih diulang oleh bukan sahaja British di Britain, tetapi orang di sini juga menafikan bahawa kita pernah dijajah. Mengapakah penting bagi mereka untuk menafikan penjajahan? Kerana bagi mereka, jika tiada penjajahan, wujud kesinambungan Melayu dari zaman Melaka hingga hari ini. Sedangkan gambaran yang saya cuba sampaikan sebentar tadi adalah lebih dinamik, cair. Soal sejarah ini memberikan implikasi yang besar, tetapi apa yang berlaku sekarang ialah apa yang dikatakan sebagai golongan kanan baharu, berbeza dengan golongan kanan yang lama. Sesetengah istilah mereka ialah istilah daripada golongan populis kiri. Penggunaan istilah yang serupa dengan niat dan tujuan yang lain. Ramai terpedaya. Jika kita ingin memahami bagaimana orang PKR yang konon menolak perkauman terus menjadi orang yang membela perkauman. Apakah dia seorang hipokrit sahaja atau bagaimana dia dapat memproses ini. jadi, kita harus sedar bahawa kategori-kategori ini ialah perkara yang cukup sulit. Ada orang yang menganggap dirinya sebagai populis kiri. Dia seronok. Dia menuntut tamatnya deglobalization. Apakah implikasinya deglobalization? Misalnya di Malaysia. Implikasinya ialah sesetengah kilang di negara ini tidak lama lagi akan ditutup dan dipindahkan ke Amerika Syarikat atau Jepun kerana Trump dan Abe itu telah meminta supaya semua offshore itu dikembalikan onshore. Jadi, ia apa yang dikatakan global supply chain sudah tutup. Bagi sesetengah orang, kita sudah menang melawan imperialisme, kini globalisasi sudah tamat. Deglobalisasi sedang berlaku. Kita mestilah berhati-hati. Semalam, saya terlibat dalam satu perbahasan di Washington yang mana sesetengah orang itu seronok dan suka sahaja. Dia berkata bahawa kita mesti mengurangkan hutang. Saya juga ingin mengurangkan hutang, tetapi dalam keadaan sekarang yang mana ramai tertekan dengan apa yang berlaku akibat pandemik Covid-19, sepatutnya kerajaan belanja dan pinjam untuk menyelamatkan kehidupan orang ramai. Ramai kanak-kanak di kawasan PPR, kawasan miskin bandar dan sebagainya, sekarang tidak makan tengah hari. Dahulu makan di sekolah, sekarang tidak makan. Jika makan, mereka makan mi segera yang dikira murah dan mudah. Maka, adakah ini soal yang boleh dianggap kiri atau kanan? Bagi saya, soal ini ialah soal yang agak kompleks. Ramai orang suka hutang itu dikurangkan. Hutang negara yang dikurangkan bermaksud perbelanjaan kerajaan akan dikurangkan. Keadaan ini akan mengakibatkan kemelesetan itu akan berterusan. Apakah itu demi faedah orang ramai dan rakyat? Bagi saya tidak. Bukan semudah itu untuk membuat satu garis jelas antara yang progresif dan regresif. Sesetengah perkara itu sangat-sangat kontekstual. Dalam keadaan tertentu, sebelum Covid-19, saya setuju agar kita mengurangkan hutang. Walau bagaimanapun, adakah ia tindakan yang paling penting untuk kita adakan dalam keadaan sekarang? Saya kira tidak. Tetapi, sudah tentu ada orang lain yang akan berpandangan demikian. Bank Dunia yang boleh mendapatkan wang dengan kadar bunga yang cukup rendah tidak melaksanakan demikian untuk dipinjamkan kepada negara-negara miskin. Sedangkan IMF yang dahulunya saya tentang dalam peristiwa kemelesetan pada tahun 1997/1998, sekarang IMF menyarankan negara-negara untuk berbelanja dan menyimpan dahulu resit. Kerana itu perlu untuk menyelamatkan ekonomi dunia. Apakah yang berlaku dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)? Ia sesuatu yang luar biasa. Mangsa-mangsa utama di Malaysia misalnya penjaja-penjaja kecil, buruh yang bekerja dengan upah harian. Mereka ini hidup umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hidup cukup susah. Jika kerajaan berbelanja kurang, tidak membiayai makanan di sekolah, saya rasa nasib masa depan kita teruk. Perkara-perkara ini tidak mudah untuk diselamatkan. Jika setengah tahun kanak-kanak ini tidak cukup makanan yang membekalkan zat-zat tertentu, kesannya sepanjang usia. Gadis remaja yang tidak mendapat cukup zat besi ini ketika hamil nanti akan jadi masalah. Tidak cukup kalsium, maka tulang mereka tidak begitu kuat. Kita jangan hanya tumpu kepada yang zahir, tetapi tidak memberi perhatian kepada yang tersirat. Oleh yang demikian, bagi saya populisme ini ada banyak jenis. Kadangkala, apa yang kita anggap sebagai yang terbaik, ada kemungkinan hal itu tidak berlaku. Don’t let perfect be the enemy of the good. Jadi, saya tidak mengatakan jangan bekerjasama dengan semua orang populis, tetapi kita mestilah memastikan orang-orang tidak terpedaya dengan retorik yang kononnya demi kepentingan mereka, kononnya mereka menjadi mangsa, tetapi sebenarnya memberikan manfaat kepada golongan tertentu.

FATIMAH TAJUDDIN: Soalan saya berkait dengan soalan pertama saudara Teo Lee Ken tetapi saya mohon maaf kerana ia mungkin terlalu berterus terang dan sensitif. Prof. ada menyentuh mengenai banci yang pada pandangan saya begitu bermasalah. Sangat eksklusif terhadap satu etnik. Sepertimana soalan diajukan oleh saudara Teo Lee Ken, wujudkan peluang untuk menjadikannya lebih inklusif? Soalan saya ini terlalu berterus terang bahawa saya ingin mengetahui sama ada kita masih memerlukan konsep Bumiputera? Saya berfikir-fikir tentang soalan ini dan boleh dikatakan takut untuk menanyakannya. Hal ini kerana konsep Bumiputera dan bukan Bumiputera ialah kategori yang pada padangan saya amat bermasalah sekali, khususnya dalam usaha untuk mewujudkan keterangkuman dalam aspek ekonomi.

DR. JOMO KWAME SUNDARAM: Kalaulah kita larang istilah Bumiputera, orang akan mencari istilah baharu dengan maksud yang lebih kurang sama. Saya rasa sebabnya ialah asalkan istilah itu dapat memberikan manfaat kepada golongan tertentu, mereka akan terus menggunakannya. Jika istilah itu tidak berguna kepada sesiapa, ia akan dengan sendirinya hilang. Jadi, bagi saya bukan bererti sangat untuk melarang penggunaan istilah sedemikian, tetapi yang perlu kita sedari ialah kembali kepada persoalan yang pertama. Populisme dengan sendirinya memberikan gambaran segala jenis fahaman populis akan memberikan gambaran kepentingan bersama. Kepentingan bersama segala umat Islam (populisme Islam); kepentingan bersama orang Melayu (populisme Melayu); kepentingan bersama orang Johor (populisme Johor); dan sebagainya. Tadi sebutkan kategori orang Melayu, tetapi sebenarnya ia digunakan untuk kaum-kaum lain. Misalnya Cina ada Hakka, Kantonis dan banyak kategori-kategori yang dianggap aneh bagi orang yang tidak mengenali suku-suku dalam kalangan orang Cina. Suku itu juga bukan daerah. Hakka itu orang yang dianggap telah menjelajah dan bukan dari satu kawasan dari negeri Cina. Begitu juga dengan orang India. Antara kasta mungkin tidak. Begitu juga di Sabah dan Sarawak. Ada kategori yang sudah berubah. Dayak itu ada Land Dayak dan Sea Dayak, Bidayuh dengan Iban. Jadi, kita dapati bahawa istilah yang diciptakan akan terus dipakai selagi mana ia memberikan keuntungan kepada kepentingan golongan tertentu. Setelah ia tidak memberikan manfaat, ia akan dengan sendirinya hilang. Tentu ada tenaga atau inersia yang akan menyebabkan ia berterusan buat sementara, bukan terus hilang sekelip mata. Bagi saya, yang lebih penting daripada mengharamkan atau mengurangkan penggunaan istilah Bumiputera ialah menunjukkan kepada golongan yang dikategorikan sebagai Bumiputera itu bahawa nama mereka itu digunakan untuk menguntungkan segolongan tertentu sahaja. Bagi saya itu jauh lebih penting. Maka, dengan sendirinya orang ramai akan jijik dengan apa yang sedang berlaku. Penipuan, pembohongan dan apa sahaja yang buruk dilakukan atas nama mereka. Mereka akan lebih marah jika atas nama mereka itu orang melakukan salah guna untuk kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, saya menganggap Sains Sosial yang saudara-saudari lakukan ini dengan sendiri menegakkan apa yang benar. Akan ada orang-orang yang berasa kurang senang dengan apa yang saudara-saudari tegakkan itu. Oleh itu, potensi bagi apa yang dinyatakan dalam Islam juga tentang menyatakan kebenaran kepada mereka yang berkuasa dengan sendirinya mempunyai potensi yang cukup besar.

Teks ini merupakan transkripsi ucapan Dr. Jomo K. Sundaram, yang merupakan mantan Presiden Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM) merangkap penasihat kanan, Khazanah Research Institute. Ucapan ini dilakukan semasa Bengkel Pembangunan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) pada 8-11 Oktober 2020 di Hotel Everly, Putrajaya. Bengkel ini adalah anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini