28 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Memasyarakatkan Mahasiswa: Mengugat dengan Khidmat

Membesar dalam sebuah negara yang memberi penekanan kepada keluhuran budi pekerti dan kehidupan harmoni memerlukan penerapan pembangunan keperibadian seseorang anak yang melangkaui pengawasan keluarga nukleus. Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun dengan perlaksanaan pelbagai dasar serta polisi ekonomi untuk mencapai status negara maju, namun kepentingan pembentukkan masyarakat juga tidak diketepikan.

Penekanan kepada pembinaan jati diri bangsa, masyarakat berkeperibadian tinggi dan berakhlak mulia turut diutamakan dalam melahirkan warganegara yang tinggi patriotisme dan berdaya saing. Penekanan ini dapat dilihat dengan lebih tuntas dalam sektor Pendidikan negara. Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Mata Pelajaran Umum (MPU) telah diperkenalkan. MPU yang telah diberi nafas baharu pada tahun 2013, dikatakan lebih berteraskan falsafah ilmu dengan penerapan bidang ilmu kajian kemanusiaan, sains tulen dan juga sains sosial. Selain itu, MPU juga tertumpu kepada pembentukkan kemahiran insaniah, kebolehan berkomunikasi dan kepimpinan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). MPU bukan hanya mata pelajaran yang wajib diambil oleh mahasiswa di universiti awam, malah ianya merupakan mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar yang menuntut di universiti swasta. Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) memperuntukkan bahawa setiap institusi pengajian tinggi swasta hendaklah mengajar MPU sebagai mata pelajaran wajib. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) meletakkan syarat semua pelajar pendidikan tinggi di Malaysia sama ada pelajar tempatan ataupun antarabangsa mestilah melengkapkan MPU ini sebagai prasyarat bagi penganugerahan sijil, diploma atau ijazah sarjana muda. Terdapat beberapa subjek yang tertakluk dalam MPU ini berdasarkan penetapan kelompok U1-U4. Penumpuan tulisan ini adalah pada kelompok U4, di mana dalam kelompok inilah mahasiswa didekatkan dengan aktiviti kesukarelawanan melalui subjek Khidmat Masyarakat dan Kesukarelawanan.

Kesukarelawanan bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat. Ianya sesuatu kebiasaan yang kita sebagai rakyat Malaysia lakukan secara sedar atau tidak. Perkataan ‘Sukarela’ itu sendiri membawa makna bekerja di atas kemahuan sendiri tanpa unsur paksa. Namun persoalannya, dengan pengenalan subjek Khidmat Masyarakat sebagai satu mata pelajaran wajib dalam kampus dengan adanya skema pemarkahan, adakah ini sesuatu yang lewah, atau sebaliknya? Berdasarkan panduan MPU, Mahasiswa dijangka dapat mengaplikasi kemahiran-kemahiran berikut dalam menjalankan aktiviti khidmat masyarakat iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, kemahiran sosial dan bertanggungjawaban dan kemahiran kepimpinan dan kerja kumpulan.

Namun, umumnya sesetengah projek khidmat masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sekadar melangsaikan kewajipan bagi penganugerahan sijil, diploma atau ijazah sarjana muda.  Secara umum juga, corak pelaksanaan projek khidmat masyarakat yang dianjurkan oleh mahasiswa sudah terlalu kebiasaan, dapat dijangka dan tidak begitu jauh berbeza daripada kumpulan-kumpulan yang sebelumnya. Antara projek khidmat masyarakat yang sering dianjurkan adalah projek anak angkat bersama orang kampung, gotong-royong, program bersama penghuni rumah-rumah kebajikan dan komuniti minoriti. Semasa dan pasca pandemik Covid-19 pula, kelihatan juga trend kumpulan mahasiswa menemubual agensi bukan kerajaan dan individu bukan kerajaan secara tertutup atau melalui forum, platform atas talian bagi mengetahui tugasan ataupun implikasi yang dihadapi agensi/individu ini hadapi dalam melaksanakan tugasan. Penganjuran sesebuah projek khidmat masyarakat itu dilihat seperti sudah jadi keterpaksaan dan penghayatan kepada nilai kesukarelawan pada tahap yang minimal. Mungkin juga para mahasiswa kurang nampak potensi yang mampu mereka tinggalkan, juga bentuk impak dalam komuniti.

Mahasiswa seharusnya lebih inovatif dan kreatif dalam merangka program kesukarelawanan supaya tidak dilihat seperti sekumpulan tenaga anak muda yang boleh dieksploitasi oleh mana-mana pihak lain. Penetapan misi juga harus bersasar. Tanggungjawab menginspirasi dan juga memberdaya komuniti bergantung kepada pembentukan program mahasiswa bersama komuniti.  Mahasiswa juga harus menitik berat kepada impak penganjuran projek khidmat komuniti mereka dan tidaklah meninggalkan beban kepada komuniti. Misalnya, Program penghijauan kawasan perumahan dengan aktiviti tanaman pokok. Mahasiswa harus mengenalpasti jika projek tersebut merupakan keperluan dalam komuniti tersebut dan mahasiswa harus mengetahui bahawa tanggungjawab menjaga pokok-pokok yang baru ditanam itu adalah tanggungjawab mereka bersama komuniti. Kelestarian sesebuah usaha kesukarelawan itu harus dipertimbangkan. Kelestarian disini juga membawa maksud kepada usaha penerusan komunikasi dengan sesebuah komuniti itu secara berkala. Projek khidmat masyarakat yang berbentuk “one-off” tidaklah memberi impak yang begitu besar.

Salah satu inisiatif yang telah diperkenalkan oleh YB Dr. Maszlee Malik  sewaktu beliau menyandang jawatan Menteri Pendidikan, iaitu  Service Learning Malaysia – University For Society (SULAM) adalah antara modul kerja kesukarelawanan yang mempunyai potensi dan impak yang besar dalam program khidmat masyarakat. Modul ini juga memperlihatkan kebolehan mahasiswa dan  juga tenaga pengajar mengaplikasikan ilmu dan kepakaran bidang mereka kepada komuniti.

“Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dengan masyarakat dapat dilihat melalui sumbangan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Inisiatif seperti Service Learning Malaysia – University For Society memberi peluang kepada penuntut untuk menyumbang kepada masyarakat dengan mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas untuk menyelesaikan permasalahan sebenar dalam komuniti (from classroom to community). Melalui iniasitif itu, pengetahuan, inovasi dan teknologi yang dibangunkan oleh penuntut, ahli akademik dan penyelidik di IPT boleh dipindahkan kepada masyarakat. Pada masa sama ia perlu dikomersialkan agar dapat memberikan manfaat secara langsung kepada komuniti dalam usaha menyokong pembangunan sosioekonomi negara. Era Revolusi Industri 4.0 mendedahkan bidang akademik kepada keadaan yang lebih mencabar. Kehadiran apa yang digelar sebagai disruptive technology (teknologi pengganggu) memerlukan ahli akademik yang mempunyai wawasan, bersedia berubah bersesuaian dengan cabaran-cabaran baharu serta mempunyai kebijaksanaan untuk kekal relevan. Melihat kepada kepantasan perubahan-perubahan yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0, ahli-ahli akademik juga perlu cepat menangani perubahan serta mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang memastikan pelajar kita tidak ketinggalan.” – Petikan ucapan Mantan Perdana Menteri Malaysia ke-7, Yang berhormat Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad semasa Majlis Anugerah Akademik Negara ke-13.

Projek khidmat masyarakat yang mengintegrasikan ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa berasaskan bidang kepada komuniti adalah satu bentuk program komuniti yang menginspirasikan bukan sahaja kepada mahasiswa dan juga warga di IPT, tetapi juga kepada komuniti. Rangkai kata yang sering kita dengar iaitu “Give back to the community” boleh diberi nafas dan pemaknaan yang baharu. Daripada mahasiswa memberi tenaga dan juga bantuan secara terus kepada komuniti, mahasiswa menjadi berupaya memberdayakan komuniti. Misalnya, sekumpulan pelajar undang-undang membentuk sebuah program penterjemahan undang-undang mudah difahami kepada komuniti supaya komuniti mengetahui hak mereka berasakan pelembagaan dan undang-undang Malaysia.  Pemindahan ilmu dan kepakaran mahasiswa membolehkan komuniti mengadaptasikan dan mengunakannya dalam kehidupan seharian.

Maka, untuk menjawab persoalan mengenai relevannya pembelajaran formal, beserta penilaian sistem pemarkahan untuk projek khidmat masyarakat buat mahasiswa IPT, saya berpendapat bahawa ianya relevan jika ianya boleh dijadikan garis panduan mengukur bukan sahaja impak pembangunan insaniah mahasiswa juga kualiti projek khidmat masyarakat yang telah dianjurkan oleh mahasiswa. Lebih utama, dalam menghidupkan semula nilai kesukarelawanan dan khidmat masyarakat ini,  mahasiswa IPT harus sedar bahawa usaha kesukarelawanan dan aktiviti khidmat masyarakat adalah seperti gelung getah. Benar, ianya mempunyai bentuk yang asas, tetapi potensinya dapat dikembangkan menjadi pelbagai bentuk, dan menghasilkan pelbagai faedah. Ianya tertakluk kepada daya dan kreativiti kita dalam merangka dan membentuk satu-satu projek kemasyarakatan itu sendiri agar dapat memajukan keperibadian mahasiswa itu sendiri, serta membawa faedah berpanjangan buat komuniti dan masyarakat yang sama-sama menjayakannya.

Divya Devi merupakan Pegawai Pembangunan Mahasiswa dan Anak Muda di Team Selangor. Manakala esei ini merupakan sebahagian daripada kempen penulisan Aspirasi Malaysia 2021 oleh Merdeka Center dan Naratif Malaysia untuk menggalakkan anak muda berkongsi idea dan pengharapan untuk masa hadapan Malaysia ke arah menghasilkan masyarakat yang lebih harmoni, maju dan sejahtera.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini