28 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Kebangkitan Ekonomi China dan Autonomi Malaysia

Sejak China melancarkan strategi Go Global dan menyertai World Trade Organization (WTO) pada 2001, China telah berjaya memperkukuhkan integrasi ekonominya ke dalam ekonomi global. Strategi ini telah meningkatkan pelaburan keluar China (OFDI) sehingga menjadi sumber pelaburan kedua terbesar dunia pada 2015, meningkatkan pembiayaan kewangan China di seluruh dunia dari segi peruntukan geran, bantuan teknikal dan pinjaman mudah, serta membentuk kontraktor China yang cekap dan berdaya saing dalam membangunkan kemudahan infrastruktur di serata dunia.

Strategi ‘memandang ke luar’ China ini disokong oleh Belt and Road Initiative (BRI) yang dilancarkan pada 2013. BRI  merupakan satu projek infrastruktur gergasi yang bertujuan untuk mempertingkatkan perhubungan China dengan 138 buah negara dari segi polisi, infrastruktur, perdagangan, kewangan dan perhubungan rakyat dengan rakyat. Bagi menyokong BRI, China telah menubuhkan beberapa institusi kewangan yang berpusatkan China seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Silk Road Fund, dan New Development Bank dengan beberapa negara BRICS yang lain iaitu Brazil, Rusia, India dan Afrika Selatan.

Peluang ekonomi yang ditawarkan oleh BRI ini telah mendorong pelbagai negara termasuklah Malaysia untuk memainkan peranan yang aktif dalam menggalakkan pelaburan dari China serta memperoleh pinjaman dari China bagi membiayai kemudahan infrastruktur. Namun, dalam konteks ketidakseimbangan kuasa yang besar di antara Malaysia dengan China dan lokasi Malaysia yang berada dalam lingkungan pengaruh China, persoalan yang timbul adalah apakah Malaysia mempunyai ruang polisi – yakni keupayaan untuk secara bebas menentukan agenda pembangunannya tersendiri yang mengutamakan kepentingan negara – dalam hal ehwal ekonomi dengan China khususnya pada era pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak?

Sekiranya diteliti dari beberapa aspek kerjasama ekonomi Malaysia-China seperti pelaburan, pinjaman dan kontrak projek, saya berpendapat bahawa ruang polisi negara pada era Najib Razak telah mengecil sama sekali. Dari segi pelaburan, kerajaan telah menjual aset tenaga, Edra Energy kepada syarikat milik kerajaan (SOE) China, CGN Group, meskipun penjualan ini bercanggah dengan dasar tenaga Malaysia yang melarang penjualan aset tenaga kepada pelabur asing atas alasan keselamatan.

Kerajaan juga telah menjual beberapa bidang tanah kepada pelabur China terutamanya di koridor selatan negara, Iskandar Malaysia termasuk projek Forest City, dan beberapa projek lain seperti Melaka Gateway di Melaka, serta Bandar Malaysia di pusat Bandar Raya Kuala Lumpur. Dalam beberapa projek seperti Forest City dan Melaka Gateway, kerajaan juga gagal untuk mendesak pelabur China untuk melaksanakan kajian impak alam sekitar (EIA) dan impak sosioekonomi meskipun projek-projek ini melibatkan kerja-kerja penebusan tanah skala besar untuk menghasilkan pulau buatan yang memberikan kesan yang memudaratkan kepada ekosistem laut dan pendapatan penduduk tempatan.

Dari segi pinjaman, kerajaan mula meminjam secara besar-besaran dari China bagi membiayai tiga projek infrastruktur iaitu East Coast Rail Link (ECRL), Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP) dan Multi-Product Pipeline (MPP) pada 2016. Dalam ketiga-tiga projek ini, kerajaan tidak berupaya untuk merunding terma dan syarat projek yang memihak kepada negara yang menyebabkan kesemua kontrak ini telak dianugerahkan kepada syarikat milik kerajaan China tanpa pelaksanaan tender terbuka (ECRL dianugerahkan kepada CCCC sementara TSGP dan MPP dianugerahkan kepada CPPB). Lebih teruk lagi, kontraktor China ini dibayar berasaskan garis masa dan bukannya berasaskan kemajuan projek yang menyebabkan sebahagian besar pembayaran telah dibuat kepada kontraktor meskipun hanya 13 peratus projek siap (bagi TSGP dan MPP).

Dari segi kontrak projek pula, kontraktor China berjaya membida sebahagian besar projek infrastruktur di Malaysia melalui pembentukan usaha sama dengan syarikat tempatan. Dominasi kontraktor China di Malaysia sejak 2015 ini membawa beberapa implikasi.

Pertama, ia telah melemahkan syarikat tempatan kerana kontraktor China cenderung untuk memperoleh bahan-bahan dan kelengkapan dari China berbanding sumber tempatan. Kedua, ia telah menyebabkan banyak kontraktor tempatan gulung tikar kerana kontraktor China cenderung untuk memenangi projek-projek tempatan kerana keupayaan yang dimiliki dari segi kewangan, kepakaran dan pengalaman untuk melaksanakan projek infrastruktur skala besar. Ketiga, kontraktor China cenderung untuk menggunakan pekerja dari China yang membawa kepada peningkatan pekerja China di Malaysia sekaligus mengurangkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan.

Beberapa projek di atas menunjukkan bahawa ruang polisi kerajaan telah mengecil untuk merencana dan melaksanakan agenda pembangunannya dalam urusan hal ehwal  ekonomi dengan China. Namun, apakah faktor yang menyumbang kepada pengecilan autonomi negara dan ruang polisi ini?

Pada hemat saya, terdapat tiga faktor utama. Pertama, pelaksanaan program rasionalisasi hutang 1MDB iaitu sebuah syarikat pelaburan negara yang sarat dengan hutang dan penuh dengan kontroversi seperti pencurian dana pelaburan negara, rasuah, penipuan dan salah guna kuasa yang membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan orang buruan iaitu Jho Low. Oleh sebab 1MDB gagal untuk menjelaskan hutangnya, 1MDB melalui subsidiarinya terpaksa menjual aset tenaganya, Edra Energy kepada syarikat milik kerajaan China, serta menjual sebahagian tanah di Bandar Malaysia kepada  pelabur China yang bekerjasama dengan pelabur tempatan (meskipun penjualan ini gagal pada era Najib). Selain itu, 1MDB juga memilih untuk menganugerahkan kontrak ECRL, TSGP dan MPP kepada syarikat-syarikat milik kerajaan China sebagai balasan kepada usaha penyelamatan atau bail-out China ke atas 1MDB yang diakui oleh pegawai sulit Najib ke China semasa perbicaraan kes mahkamah yang membabitkan Najib. Ini menunjukkan bahawa autonomi negara telah ditembusi dan dikompromi disebabkan oleh skandal 1MDB sekaligus melemahkan keupayaan negara untuk berunding bagi mendapatkan terma projek yang memihak kepada negara Malaysia.

Kedua, kegagalan kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan sedia ada. Dalam projek Forest City di Johor dan Melaka Gateway, kerajaan gagal untuk menuntut pelabur atau pemaju China untuk menjalankan kajian kesan alam sekitar atau EIA sebelum projek diluluskan. Kajian EIA ini hanya dilaksanakan apabila projek ini dikritik oleh kerajaan Singapura (dalam kes Forest City). Tambahan, pelabur China dalam  kedua-dua projek (dan banyak projek lain di Malaysia) gagal untuk melaksanakan kajian sosioekonomi yang memberikan impak yang besar kepada pendapatan penduduk tempatan khususnya golongan nelayan. Meskipun pemaju di kedua-dua projek ada memberikan wang pampasan, nilainya adalah sangat kecil dan tidak sepadan dengan kehilangan mata pencarian nelayan dan kehakisan budaya penduduk tempatan berasaskan perikanan kerana sebahagian mereka terpaksa meninggalkan kerja nelayan dan mencari pekerjaan lain.

Ketiga, kegagalan kerajaan untuk menetapkan pengisian atau penglibatan tempatan dalam projek-projek usama sama dengan pelabur China. Hal ini membingungkan kerana kerajaan adalah rakan kongsi senior dalam usaha sama tersebut yang mempunyai kuasa untuk menetapkan kadar penyumberan tempatan dan keperluan untuk menggaji pekerja tempatan. Ianya melucukan sekiranya kita mengharapkan China untuk mempertahankan kepentingan negara Malaysia, dan usaha China untuk mempertahankan kepentingannya sendiri adalah tindakan yang logik dan rasional dari sudut pandangan mereka.

Berdasarkan perbincangan di atas, meskipun Malaysia bersikap proaktif untuk memanfaatkan keuntungan daripada kebangkitan ekonomi China, Malaysia pada  era pemerintahan bekas Perdana Menteri Najib tidak komited untuk mempertahankan ruang polisi atau autonomi negara dalam merencana dan melaksanakan agenda pembangunannya. Apa yang membimbangkan adalah pengecilan autonomi ini berpunca daripada kelemahan elit politik yang memerintah Malaysia untuk mempertahankan autonomi dan menjunjung ideologi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh skandal 1MDB, serta kegagalan untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan serta menetapkan pengisian tempatan khususnya dalam projek usaha sama dengan pihak China.

Memandang ke depan, kita mengharapkan Malaysia berupaya untuk mengaut manfaat yang besar daripada kebangkitan ekonomi China dan sekaligus mempertahankan autonomi negara dan ruang polisi. Untuk membolehkan ini berlaku, elit politik Malaysia mesti berpegang teguh kepada prinsip kemandirian yang mendahulukan kepentingan negara  dan memperkukuhkan beberapa keupayaan negara khususnya keupayaan berunding dan keupayaan governan dalam kerjasama ekonomi Malaysia dengan China.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini