30.5 C
Kuala Lumpur
4 October 2023 (Wednesday)
spot_img

Perkara-perkara yang Menjadi Kewajipan Belia

Utusan Zaman 13 September 1941

Yang Mulia Inche’ Abdul Rahim bin Ibrahim, seorang ahli jawatankuasa Kesatuan Melayu Singapura, telah memberi suatu syarahan di pemancar tetuang udara Singapura pukul 5.45 petang Ahad yang lalu atas hantaran “Kewajipan Belia-Belia Melayu”. Isi ucapan ini seterusnya menarik perhatian orang-orang muda kerana itu kita turunkan di sini supaya menjadi tatapan ramai. Seyogia disebut bahawa Inche’ Abdul Rahim bin Ibrahim itu seorang yang sedang mengambil berat berkenaan dengan hal ehwal bangsanya dan makalah-makalahnya memang menjadi perhiasan majalah Mastika.

Inche’-Inche’, Puan-Puan, dan Tuan-Tuan.

Hantaran cakap saya pada hari ini ialah “Kewajipan-Kewajipan bagi Belia-Belia Melayu”. Jadi kepada belia-belia Melayu-lah terutamanya cakap ini dihalakan. Adapun yang saya kehendaki dengan perkataan “belia” itu termasuklah anak-anak muda lelaki dan perempuan.

Kewajipan yang pertama sekali bagi belia-belia Melayu, saya fikir, ialah kepada diri masing-masing: iaitu melengkapkan diri mereka pada tubuh, budi, dan pekerti supaya dapatlah mereka menunaikan kewajipan-kewajipan mereka yang lebih besar. Ambillah satu perkara sahaja iaitu memelihara kesihatan tubuh. Perkara ini terlalu penting kerana jika kesihatan tubuh seseorang itu tidak baik biasanya otaknya pun tidak tajam. Jika otak belia-belia Melayu ketika ini tidak tajam, pada hitungan panjang nescaya anak-anak merekapun kekal bengap jua. Pada tentang jenis perempuanpun demikian juga terlalu penting memelihara kesihatan tubuh mereka kerana gadis-gadis Melayu hari ini akan jadi ibu-ibu Melayu hari esok.

Sebelum saya beralih kepada kewajipan yang kedua, saya suka hendak menyebutkan suatu perkara. Banyak belia-belia Melayu pada hari ini tidak dapat melanjutkan pelajaran mereka oleh sebab ibu atau bapa atau wali mereka tidak mampu menanggung belanja-belanja yang dikehendaki. Meskipun demikian, budi seseorang itu terutamanya budi seseorang belia wajib dikilir. Dari itu, tak dapat tiada hendaklah dikeledarkan oleh belia-belia Melayu yang dalam keadaan yang demikian walau macam manapun pada mengilir budi mereka, baik di sekolah atau di luar sekolah.

Kewajipan yang kedua bagi belia-belia Melayu ialah kepada keluarga mereka masing-masing. Wajiblah mereka itu menjaga nama baik ibu bapa dan datuk nenek mereka. Sekiranya ada di antara ibu bapa atau datuk nenek mereka orang yang ternama atau terbilang, seyogialah mereka itu bercita-cita dan bekerja sampai nama mereka sendiri lebih terbilang. Berkenaan dengan perkara ini, janganlah seseorang belia Melayu bermegah-megah dengan nama atau jasa seseorang yang terdahulu di dalam lingkungan keluarganya, padahal dia sendiri tidak berbuat sesuatu yang kebilangan.

Di sini, benarkanlah saya melencong sebentar. Pada masa ini, orang-orang Melayu belum ada rata menggunakan nama keluarga atau Surname di dalam Bahasa Inggeris. Umpamanya nama seseorang itu Awang bin Buyong. Kemudian anak si Awang itu pula dinamakan, katakanlah Jantan, jadi nama budak itu Jantan bin Awang. Demikianlah sediakala ada dua nama sahaja—kendiri dan nama bapa—pada sisi seseorang Melayu. Padahal barangkali ada beribu orang Melayu dengan nama Awang bin Buyong dan beribu pula bernama Jantan bin Awang. Jikalau orang-orang Melayu memakai nama keluarga nescaya nama keluarga itu berkekalan. Sekiranya ada pula di antara datuk nenek seseorang itu orang yang terbilang nescaya adalah bagi anak cucunya tempat menaruh besar hati atau tempat mengambil tiupan semangat. Sekarang orang-orang Melayu telah ada yang menjadi penganjur, pengarang, perajurit, pendeta, dan lain-lainnya. Nama-nama yang besar itu akan terpadam sekiranya tidak digunakan nama keluarga itu. Nama keluarga itu boleh diambil daripada nama kampung atau nama pekerjaan dan sebagainya. Perkara nama keluarga ini saya hanya sebutkan sambil lalu sahaja.

Sekarang kewajipan yang ketiga bagi belia-belia Melayu ialah kepada pergaulan. Setengah-setengah orang akan berkata, “Apalah hirau. Kepada pergaulan, jaga diri sendiri sudah cukup.” Mereka-mereka yang demikian itu lupa bahawa seseorang manusia itu suatu anggota daripada keluarganya, dan suatu keluarga itu suatu anggota pula daripada pergaulan. Adapun manusia itu dikatakan haiwan pergaulan: ertinya ia tak dapat tiada hidup bergaulan. Bagaimanalah boleh seseorang belia Melayu menunaikan kewajipannya kepada pergaulan Melayu? Jalan-jalannya ada banyak. Satu daripadanya ialah menghormatkan orang-orang Melayu. Sampai orang-orang lainpun boleh menghormatkan orang-orang Melayu. Di sini saya suka hendak menceritakan bagaimana belia-belia Turki menghormatkan orang-orang Turki dan membuat orang-orang lainpun menghormatkan orang-orang Turki. Ada seorang wartawan Eropah pergi ke Turki menyelidik keadaan negeri itu. Pada suatu hari di dalam sebuah pekan, dilihatnya orang-orang Turki yang menjadi pekerja-pekerja di dalam sebuah kilang sedang keluar daripada tempat kerja mereka. Oleh wartawan itu hendak diambilnya gambar pekerja-pekerja Turki itu. Pada ketika itu, pekerja-pekerja Turki itu semuanya berpakaian kotor-bolor dan ada pula setengah-setengahnya berpakaian compang-camping. Seketika lagi dirasa oleh wartawan itu yang bahunya sebelah dipegang orang. Apabila ia berpaling maka dilihatnya seorang belia Turki berdiri dibelakangnya. Maka kata belia Turki itu, “Janganlah tuan ambil gambar pekerja-pekerja itu. Ambillah gambar pemandangan-pemandangan yang lebih elok lagi.” Wartawan Eropah itupun tak jadi mengambil gambar pekerja-pekerja itu. Beberapa lama kemudian, ketahuilah ia bahawa belia Turki itu ialah seorang anggota daripada puak orang ramai bandaraya Turki.

Apabila saya sebut puak siasah Turki itu, teringatlah saya akan persatuan-persatuan siasah Melayu. Ini dia lagi satu jalan bagi belia-belia Melayu pada menunaikan kewajipan mereka: iaitu jika boleh bersekutu dengan kesatuan-kesatuan dan persatuan-persatuan siasah Melayu yang di desa masing-masing. Daripada pendapatan saya sendiri, ketahuilah saya bahawa orang-orang tua itu berkehendakkan orang-orang muda menolong mereka di dalam kerja-kerja mereka, istimewa pula pada tentang persatuan-persatuan Melayu. Tinggang tua sedar bahawa belia-belialah yang seyogia menanggung beban menjalankan kerja persatuan-persatuan mereka dengan panduan fikiran yang sederhana daripada orang-orang tua. Belia-belia itu memang panas darah: oleh itu seyogialah ada lensing yang boleh menahan mereka pada masa-masa yang tertentu. Saya kerap kali mendengar setengah-setengah daripada belia-belia Melayu menegur orang-orang Melayu yang berumur. Padahal mereka itu sendiri tidak berbuat sesuatu apapun yang boleh dikatakan kejayaan besar. Dan ingat apalah kiranya wahai tuan-tuan pendengar, bahawa jurucakap inipun seorang belia Melayu juga.

Lagi satu jalan bagi belia-belia Melayu menunaikan kewajipan mereka kepada pergaulan ialah pada tentang Bahasa Melayu. Seyogialah belia-belia Melayu menggunakan bahasa sendiri pada bila-bila masa yang boleh, dan seyogialah mereka itu mencari keledar pada memperkayakan dia. Ada setengah-setengah daripada belia-belia Melayu gemar bertutur dengan Bahasa Inggeris sama antara mereka itu. Ini tidaklah boleh dikatakan salah, kerana mereka itu hendak melancarkan lidah mereka pada Bahasa Inggeris dan selagi mereka itu tidak mempermudah-mudahkan bahasa mereka sendiri. Suatu daripada sebab-sebab maka orang ramai Melayu tewas di dalam perjuangan kehidupan ialah kerana tidak pandai bertutur kata atau tidak pandai menyatakan perasaan yang di dalam hati mereka. Dari kerana kekurangan ini dapatlah peluang kepada orang-orang lain keluar sebagai jurukata-jurukata bagi orang-orang Melayu, padahal fikiran-fikiran yang dituturkan lulu jurukata-jurukata itu lebih kerap daripada tidaknya bukanlah fikiran-fikiran Melayu.

Menurut susunan yang biasa, cakap saya ini sepatutnya begini: (1) kewajipan kepada diri, (2) kewajipan kepada keluarga, (3) kewajipan kepada pergaulan, dan (4) kewajipan kepada bangsa. Akan tetapi dengan dukacitanya saya sebutkan bahawa pada ketika ini tidak ada sesuatu yang dinamakan “Bangsa Melayu” atau “Malay Nation” menurut pengetahuan cara siasah, sungguhpun kerap didengar perkataan-perkataan “Bangsa Melayu, Bangsa Melayu” di sana sini. Apa yang ada pada masa ini ialah suatu “Keturunan Melayu” atau “Malay Race” di dalam Bahasa Inggeris. Jikalau tidak ada “Bangsa Melayu” maka wajiblah atas belia-belia Melayu mengadun, membentuk, dan membangunkan Bangsa Melayu yang akan datang. Inilah sebenar-benar kewajipan bagi belia-belia Melayu pada masa ke hadapan. Perkara ini terlalu lanjut dan tak dapat dibicarakan di dalam masa yang diuntukkan kepada saya hari ini.

Sementara belum ada “Bangsa Melayu” itu, saya masukkanlah suatu kewajipan lagi bagi belia-belia Melayu: iaitu kewajipan kepada tanah air mereka. Pada masa ini, lebih daripada masa-masa yang lain, seyogialah belia-belia Melayu bekerja seberapa upaya mereka pada mempertahankan tanah air mereka. Orang-orang Melayu tentulah sukacita melihat belia-belia mereka ada berkhidmat di dalam jawatan-jawatan perang pada ketiga-tiga cawangan: laut, darat dan udara. Di laut ada belia-belia Melayu di dalam Angkatan Laut Tanah Melayu dan di dalam Cadangan Volunteer Laut Diraja, di darat. Ada belia-belia Melayu di dalam sayap latihan Melayu bagi Tentera Meriam Diraja, di dalam Jurutera Diraja, di dalam Rejimen Melayu, di dalam R.A.S.C. dan di dalam Volunteer Darat dan di Udara ada belia-belia Melayu di dalam Angkatan Udara Diraja. Lain daripada jawatan-jawatan perang ini, belia-belia Melayu ada di dalam Kerja Kawalan Menahan (Passive Defence Service) seperti Kawalan Serangan Udara Diraja dan lain-lainnya. Barangkali ada setengah-setengah belia Melayu yang tidak masuk ada sesuatu cawangan daripada khidmat-khidmat raya itu. Akan tetapi mereka itu boleh juga membantu kerja-kerja peperangan ini dengan tetap duduk bekerja di tempat-tempat kerja mereka masing-masing. Saya tidak hendak memanjangkan perkataan pada tentang ini kerana sekiranya saya berbuat demikian nescaya saya ini hanya mengulangi perkataan-perkataan beberapa orang jurucakap yang lain. Hanya sanya saya menyebutkan dia kerana hari ini ialah hari kemenangan bagi peperangan di antara kuasa-kuasa ramai dan Nazi Jerman. Bahkan cakap saya ini tidak sempurna kalau sekiranya tidak saya sebut akan dia.

Saya juga sedar ada suatu bilangan belia-belia Melayu yang tidak dapat mengambil bahagian yang besar di dalam kerja-kerja bagi xx di pergaulan Melayu dan tanah air mereka. Akan tetapi bukanlah ertinya mereka itu tidak dapat langsung menunaikan kewajipan-kewajipan yang saya butirkan di sini. Ambillah teladan seseorang belia Melayu yang menjadi kuli, mencangkul sepanjang hari. Dipandang sekali imbas sahaja, tidaklah dapat ia menunaikan kewajipan-kewajipannya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada pergaulan Melayu dan kepada tanah airnya sekali gambar. Akan tetapi berkatalah saya bahawa belia Melayu yang sedemikian itu boleh dan seyogialah menunaikan kewajipan-kewajipannya yang empat itu sekaligus xx xx belia Melayu itu xx dengan jalan mencangkul ia dapat sesuap nasinya dan barangkali sesuap nasi bagi xx xxatau ibu bapanya. Kemudian ia berkuli itu menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarganya: ia mencari makan dengan jalan yang halal. Menjadi kuli itu lebih mulia daripada menipu atau mencuri. Mencari makan dengan jalan memegang batang cangkul itu serupa mulianya seperti mencari makan dengan memegang batang kalam, hanya cara-caranya sahaja yang berlainan. xx belia Melayu yang memegang batang cangkul itu barangkali kerana memelihara atau membaiki jalan-jalan raya bagi pergunaan pergaulan dan barangkali kerana menambahkan barang-barang makanan di dalam negeri. Dengan demikian, tertunailah kewajipan-kewajipan kepada pergaulan dan kepada tanah airnya.

Kemudian ambillah pula teladan seseorang belia Melayu yang bekerja kerani, umpamanya, iaitu kerja dengan memegang batang kalam. Barangkali dia tak dapat mengambil bahagian di dalam suatu kerja raya kerana sebab-sebab yang tertentu. Meskipun demikian, ia dapat juga kewajipan-kewajipannya itu. Kewajipan kepada dirinya sudah nyatalah dapat ditunaikannya. Kewajipan kepada keluarga tidak sukar juga baginya. Kemudian kewajipannya kepada pergaulan Melayu—sekurang-kurangnya ia mampu membayar yuran-yuran persatuan Melayu yang di desanya. Maka bagi kewajipannya kepada tanah airnya pula, jikalau di sebelah siang ia tidak dapat berbuat sesuatu apapun bagi tanah airnya akan tetapi di sebelah malam, jikalau tidak pada ketujuh-tujuh malam sekalipun satu dua malam pada seminggu—boleh jua dia berbuat sesuatu bagi tanah airnya. Hendaknya tidak ada dalihpun yang boleh diketengahkan oleh seseorang belia Melayu kerana hendak mengelakkan kewajipan-kewajipannya.

Wahai belia-belia Melayu! Pada tangan kamulah terletak nasib kaummu. Firman Allah Taala:

Ayat

Ertinya, bahawasanya Allah tidak akan mengubahkan keadaan sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubahkan keadaan mereka sendiri. Kewajipan mengubahkan keadaan orang-orang Melayu sekarang tertanggunglah di atas belia-belia Melayu.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,313FollowersFollow
692SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini